Annons

AI-satsningen som ska göra Sverige till digitaliseringsledare

- Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Denna satsning är en viktig del i att göra verklighet av detta mål, sa energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman, som var på plats vid invigningen av det nya initiativet, AI Innovation of Sweden, på Lindholmen Science Park.
AI Innovation of Sweden är en nationell och neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin och andra organisationer står för finansieringen.
Fokus ligger på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt, allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet. Hittills har totalt ett drygt 40-tal partners bekräftats.

Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson konstaterade under eventet att Sverige behöver kraftsamla på forskning och innovation inom AI för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och våra möjligheter att utveckla nya lösningar som möter viktiga behov i samhället.
– AI Innovation of Sweden är en viktig pusselbit eftersom det handlar om en nationellt sammanhängande struktur med flera geografiska noder. Nu är den första, västra noden på plats. Tillsammans med övriga noder med olika profil bidrar detta initiativ till att flytta fram Sveriges position, sa Isaksson.Data Factory – en ny vinkel… AI Innovation of Sweden etablerar gemensamma resurser, t ex den “Data Factory”, som ska tillgängliggöra data på ett nytt och unikt sätt, och “Co-Location sites” där målet är att öka samarbete, kunskapsdelning och förmågan att attrahera talang.
– Viljan och behovet att vara del av ett ekosystem har varit mycket tydlig i de hundratals diskussioner vi har haft under förberedelsearbetet till AI Innovation of Sweden. Det enorma engagemang vi har mött från industrin, akademin och offentlig sektor ger oss nu möjlighet att etablera en substantiell och värdefull resurs för Sverige och svensk industri, säger Martin Svensson, co-director, AI Innovation of Sweden, Lindholmen Science Park.

Fri online-utbildning. Under invigningen lanserades även den fria online-utbildningen “Elements of AI” i Sverige, för att accelerera kunskapsnivån inom AI. Bakom utbildningen står Helsingfors Universitet och Reaktor, ett finskt IT-konsultbolag.
Över 1% av Finlands befolkning och totalt 130 000 studenter har hittills påbörjat kursen. Vinnova finansierar översättningen till svenska samt lanseringen i Sverige och AI Innovation of Sweden koordinerar engagemanget från svensk industri, akademi och offentlig sektor.

AI Innovation of Sweden, en bild från invigningen på Lindholmen Science Park. Hittills har man samlat ett drygt 40-tal partners från bl a industrin, offentliga institutioner och akademin.

Då AI påverkar alla är en av de viktigaste frågorna att öka förståelsen för och kunskapen om AI. Med Elements of AI kommer vi signifikant kunna höja AI-kompetensen i Sverige. Jag ser fram emot utmaningen och att få ännu fler i Sverige att ta kursen än i Finland!, säger Fredrik Heintz, AI-forskare vid Linköpings Universitet som blir akademisk partner i Elements of AI.

Chalmers storsatsning på AI. Apropå akademin, så är exempelvis Chalmers en av medgrundarna i satsningen.
– Vi satsar stort inom AI och mobiliserar våra resurser inom artificiell intelligens, till stor del finansierat av Chalmers stiftelse. Vår medverkan i AI Innovation of Sweden ger oss tillgång till forum och nätverk, och inte minst data intressanta ur forskningssynpunkt, samtidigt som vi kan bidra med viktig expertis, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och VD.

– Chalmers strategiska samarbete med AI Innovation of Sweden kommer att ske genom Chair (Chalmers AI Research Centre) på ett sätt som ska gynna forskare vid Chalmers, svensk industri och det svenska samhället generellt, säger Ivica Crnkovic, centrumföreståndare för Chair.

Veoneers forskningschef, Ola Boström, pekar på att AI och djupinlärning allt mer kommer att användas i avancerade och tillförlitliga förarassistanssystem.

Veoneers forskningschef: ”AI nyckel i självkörande bilar.”
Exempel på partners från industrin är Veoneer. Som leverantör till fordonsindustrin pekar bolagets forskningschef, Ola Boström, på att AI och djupinlärning kommer allt mer användas i avancerade och tillförlitliga förarassistanssystem och självkörande bilar.
Ett användningsområde är framåtriktade kameror med djupinlärning, som kommer användas i nästa generation förarassistans för motorvägskörning. Veoneer är först i världen med kameror med djupinlärning. De första levereras till kund under 2019.

– Att kraftsamla i eko-system är betydelsefullt för att öka innovationstakten och skapa robusta och tillförlitliga AI-verktyg. Vi gläds över att vara en av grundarna i detta svenska initiativ, säger Ola Boström.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title