Annons

ALTEN tecknar nytt tjänsteavtal med SKL Kommentus

ALTEN Sverige har vunnit en tilldelning i SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av IT-konsulttjänster.
– I digitalt snabbföränderliga tider som dessa är det en utmaning för företag att snabbt hitta rätt kompetens. Vi ser fram emot att möta kommunernas och landstingens behov genom att tillföra mervärde i form av spetskompetens och ett starkt engagemang, säger Martin Segerström, VD på ALTEN Sverige.

Normalt förknippar man ALTEN med framför allt branschen som fordon, telekom och verkstadsindustri, men bolaget satsar hårt på att skapa tillväxt i verksamheten, inte minst då genom att expandera inom den offentliga sektorn. Enligt Martin Segerström ligger därför det nytecknade avtalet helt i linje med företagets strategiska inriktning.
– Tilldelningen påvisar inte bara att vår satsning fått effekt, utan också att ALTEN håller mycket hög kvalitet och bredd på erbjudna tjänster, säger ALTENS sverigechef.

1 600 anställda i Sverige. Genberellt tillhör bolaget den typ av konsultföretag som inte gör så mycket väsen i pressen. Men det hindrar inte att att man har en omfattande svensk verksamhet. ALTEN har varit verksamma i Sverige sedan november 2008 och koncernen som sådan räknas idag som ett av Europas största teknik- och IT-konsultbolag. Företaget finns i 20 länder, har huvudkontor i Paris, fler än 28 000 anställda och består till 88 procent av ingenjörer.

I Sverige har ALTEN 1600 anställda och kontor på tolv orter.
Kunderna återfinns främst inom branscher som fordon, telekom, försvar, energi, verkstadsindustri, pharma och

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title