Annons

Altium lanserar ny webbprodukt för KRETSKORTSDESIGN

En av de mest betydelsefulla trenderna idag är att det mesta innehåller elektronik. Kretskorten har kort sagt invaderat alla produkter med konsekvensen att lösningarna för att designa, konstruera och tillverka dem är basala inslag i modernt produktutvecklingsarbete. Självklart påverkar detta kraven på produktframtagningskedjans upplägg. Vare sig vi talar om utveckling inom ramen för det egna företagets avdelningar eller distribuerad produktutveckling med externa partners blir tillgängligheten av data en central utmaning. Inte bara för att integrationen av elektroniken kan vara komplex, utan också för att kraven på allt snabbare utvecklingstider inte får bli ett hinder för att få lösningarna på plats. I detta spelar det som vi brukar kalla ”demokratiseringen av data” en viktig roll. Data måste finnas lätt och snabbt tillgängliga för att man i effektiva utvecklingsloopar ska kunna samverka, kollaborera kring lösningarna. Tveklöst kan molnbaserade plattformar vara bra hjälpmedel för att få till dessa processer.
Naturligtvis är allt detta inget som är främmande för de företag som jobbar med att ta fram konstruktionsmjukvara för PCB (kretskort), IC (integrerade kretsar) och andra tangerande områden. Det kommer därför knappast som någon överraskning att Altium, som är en av de mer kända aktörerna på den här arenan, nyligen släppt en webbaserad produkt som adresserar den här problematiken, Altium 365. Man hakar med detta på trenden att tillgängliggöra lösningen i molnet och skapar samtidigt en lösning som kan koppla på PCB-tillverkningssidan i realtid...

Det är nästan garanterat på det viset att de flesta produkterna framför dig innehåller kretskort och elektroniska lösningar i största allmänhet. Som ett centralt inslag i produktutvecklingen kräver detta lättillgängliga elektronikdesigndata. Men inte bara det; vi måste också växla upp arbetet i att bryta ner de silos som finns i detta, skapa kommunikations- och interaktionsmöjligheter mellan aktörerna i utvecklingskedjan, från de som kravspecar och designar ända ut till verkstadsgolvet och tillverkningen.
Detta har ökat kraven på ”PCB-CAD-applikationer”, vilket idag tydligt avspeglas i händelsemönstern kring Altium. Bolaget har under de senaste åren köpt och integrerat flera företag och lösningar i sin verktygsarsenal. Allt ifrån leverantörer av elektroniskt innehåll, som Octopart och Ciiva, via lösningar för PLM-integration, från Perception Software, till startup-företaget för molnbaserad elektronik-CAD, Upverter. Sammantaget skapas bilden av ett proaktivt företag som har en intensiv önskan att komma bort från enbart desktopbaserade program för att addera en modern webbmiljö och en vass molnplattform med breda kapabiliteter för realtidssamverkan i molnet.

Ett första steg mot att koppla ihop produktutveckling och tillverkning. Idag ser vi ett resultat av detta: Altium 365, som inte bara är en webblösning i största allmänhet, utan också ett första steg för att koppla elektronisk design till tillverkningsgolvet.

Man har velat ge designers och konstruktörer en realtidslösning med kapabiliteter för återkoppling från tillverkningen av mönsterkorten direkt från tillverkningsutrustningen. Med Altium 365 kan konstruktörerna dela arbetsscheman och 3D-designmodeller med tillverkare; som kan kommentera och markera mönster i realtid med endast en webbläsare som verktyg. Detta påskyndar processen att gå från designkoncept till tillverkade PCBs. Och framstegen är välkomna på användarsidan. Jeremy Blum, maskinchef hos Shaper Tools, en av bolagets kunder, är entusiastisk:
– Det här kan betyda mycket, säger han. Som det är idag måste jag släppa en design i ”flata” filer, kalkylblad och bilder, skicka ”paketet” till en tillverkare och vänta två dagar för att få tillbaka något – och då ofta i ett annat format – som berättar för mig hur jag måste justera  min design så att dom kan bygga den. Och för varje design måste jag generellt göra det 3 eller 4 gånger. Så klart finns det en hel del tid att spara.

Bra för att synkronisera produktdesign och tillverkning. I pressmaterialet skriver Altium att ”365” gör det enkelt att hålla produktdesign och tillverkning synkroniserad. ”Konstruktören delar helt enkelt en design med en tillverkningspartner och partnern kan sedan interagera med konstruktionen från vilken enhet som helst, på vilket operativsystem som helst och vägleda konstruktören mot val som säkerställer att kretskortet är tillverkningsbart.”

Man konstaterar vidare att målet med den nya lösningen faktiskt är än mer omfattande än bara PCB-design – tillverkningsinteraktionen har vi redan varit inne på, men ”365:an” inkluderar också sånt som mekanikintegration och till och med inköpshantering.

Det är som Altiums COO (Chief Operating Officer), Ted Pawela, säger:
– Plattformen har skapats med sikte på samarbete. Altium 365 tar Altium Designer från desktopen till flera enheter, flera plattformar och flera operativsystem. Systemet tar faktiskt en design och lägger den i händerna på alla som är involverade i processen. De kan därmed gå från idé till en realiserad produkt; mekanik, tillverkning och inköp inkluderat.

Nu kommer flera verktyg för multidisciplinärt samarbete. Hur bra och viktig är den lösning som Altium nu lägger upp på bordet? Mycket viktigt, menar PLM-bloggaren, Oleg Shilovitsky. Han noterar att Altiums avsikt att utveckla molnbaserade verktyg i sig inte var någon överraskning i skenet av bolagets förvärvsstrategi de senaste åren.
– Men förverkligandet fick mig också att fundera i några intressanta banor inom multidisciplinär design. Så här: I traditionell designmiljö använder alla sina egna designverktyg. Mekanikingenjörer kan exempelvis arbeta i SOLIDWORKS parallellt med att PCB-designern jobbar i Altium. Båda systemen kan hantera filer (varje system har PDM-lösningar), men någonstans på resan måste deras arbete konsolideras. Men konsolideringsmöjligheterna är vanligtvis inte helt tillfredställande, ibland rent av dåliga.

Nu anar Shilovitsky i alla fall att förändringens vindar blåser och möjligheterna att konsolidera växer för varje dag. Altium 365 är ett exempel på en punkt där alla leverantörer av ingenjörs- och tillverkningstjänster kan samverka och öka konkurrenskraften, men det finns flera:
– Några exempel på tekniker utvecklade för unika aspekter av samarbete är Onshape, xDesign, Autodesk 360, OpenBOM, CoLab Software och några andra, noterar han.

Altium 365 deltar tydligt i detta med siktet inställt på att förbättra samarbetet mellan funktionella roller i en enskild organisation och även mellan flera organisationer. Kontraktstillverkning ökar och i många företag utförs PCB-utveckling till entreprenörer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title