Annons

Altran ska hjälpa Tillväxtverket att utveckla Raps

Att prognostisera Sveriges regionala tillväxtmöjligheter är ingen lätt uppgift. Icke desto mindre är detta ett av uppdragen som statliga Tillväxtverket har på sin agenda. Detta gör man i dagsläget via tjänsten Raps - en lösning för att mäta, analysera och prognostisera regional tillväxt. Denna tjänst vill nu Tillväxtverket utveckla vidare och jobbet att göra detta ska ske i samarbete mellan Tillväxtverket, SCB och WSP och teknik- och IT-konsulten Altran.
För Altran innebär detta att man kommer att jobba med att utveckla tekniken som möjliggör tjänsten.
- Vi gör det inom vår projektgrupp, som utgörs av några av våra främsta utvecklare, projektledare och testare, säger Johan Lundin, rRegionsansvarig på Altran i Karlstad.

Systemet bygger på användning av en stor mängd regional data, analys av denna, samt matematiska modeller för att visa, analysera och prognostisera tillväxtsatsningar i Sverige. Altrans ansvar blir att vidareutveckla och lösa de tekniska utmaningar som finns för systemet.

Vad kan man få veta genom Raps? Genom Raps kan bland annat Landsting, Kommuner och företag få tillgång till:

  • Nulägesbeskrivningar
  • Utvecklingsbeskrivningar över tid, både historiska tillbakablickar och prognostiserade framtidsutsikter
  • Regionalt jämförande beskrivningar
  • Grupperingar av regioner efter struktur och utvecklingstrender
  • Analyser av samband mellan struktur- och utvecklingsvariabler
  • Regionala simuleringar och konsekvensanalyser
  • Prognoser över tillväxt i ekonomi och befolkning som en effekt av olika satsningar

Vi på Altran är självklart stolta för det förtroende vi fått av Tillväxtverket och ser med stor optimism fram emot att ta oss ann detta uppdrag, säger Johan Lundin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title