Annons

Amerikanska arméns nye CIO i keynote på ett av vårens stora PLM-event

Temat för detta event som går av stapeln (digitalt) mellan den 19-20 maj är också i linje med detta: ”Disruption—the PLM Professionals’ Exploration of Emerging Technologies that Will Reshape the PLM Value Equation”, alltså presentationer och diskussioner kring hur professionella PLM-användare undersöker och prövar nya framväxande teknologier och hur detta omformar PLM-ekvationen.
Saken är också den att förändring är precis på pricken vad allt det nya för med sig. Även om genomslaget för nya teknologier ännu i långa stycken befinner sig i tidiga faser med avgränsade tester och piloter så är vägen framåt glasklar: PLM-verktyg som IoT, AR (Augmented Reality), nya AI-lösningar, avancerad elektronik och intelligenta mjukvaror, digitala tvillingar och trådar m m kommer att inom några få år dominera området. Många av de här områdena kommer att beröras av det som US Armys CIO, dr Iyer, har att säga.

BIG DATA-ANALYS OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS
Det finns alltså en hel del utmaningar och möjligheter som kommer att vara i blickfånget när den amerikanska armén moderniserar och kliver in i framtiden.
Satsningen är resursmässigt också därefter, med fokusering på sånt som molnbaserad databehandling, big data-analys och artificiell intelligens för att uppnå digitalt överläge mot vad USAs fiender kan ställa upp.
US Army påbörjar som ett svar på detta ett moderniseringsprogram utan motstycke, som tar organisationen från den industriella tidsåldern till informationsåldern. Programmet inkluderar att utveckla och sätta in nya digitalt aktiverade vapensystem-plattformar, som långväga precisionsvapen, nästa generations stridsfordon, framtida vertikala lyftplattformar, luft- och missilförsvar och ett enhetligt nätverk för att stödja multidomänoperationer.
Utmaningarna i detta är lätta att se men svårare att möta. För att uppnå interoperabilitet mellan dessa plattformar måste armén utveckla datastandarder och integrerade arkitekturer för att möjliggöra delning av data från taktikområdet till att inkludera gemensamma stridskommandon och allierade partners från andra nationer.
Ett integrerat försvarskoncept kräver kort sagt ett revolutionerande sätt att ta itu med hur nuvarande tekniker, som PLM, ska anpassas för att stödja utvecklingen, fältverksamheten och övrig verksamhet.

Dr Raj Iyer är en person vars erfarenheter och syn på framtiden kommer att påverka det mesta av utvecklingen när det gäller militärt relaterat PLM- och informationshantering. Det han har att säga har en viss tyngd, missa inte denna presentation under PLM Road Map & PDT Spring den 19 maj.

KOMMER FRÅN DELOITTE CONSULTING
Om dr Raj Iyer ska noteras att det är en synnerligen erfaren person på IT-området. Han var tidigare anställd på Deloitte Consulting LLP, där han tjänstgjorde som senior chef från 2015 till 2018 och sedan som CEO från 2018 till 2020. Medan han arbetade på Deloitte var han också i ökande omfattning involverad i armén kring sånt som Human Resources, teknikutveckling och marknadsarbete för arméns materielkommando.
Han har vidare under hela sin karriär stött en rad försvars- och kommersiella kunder i ett antal komplexa utmaningar kring transformationer av sånt som IT-strategi, -innovation och I-modernisering. Han har etablerat nya organisationer, inklusive det första kontoret för teknologichefen i Army Materiel Command. Han har också ett patent och har publicerat dussintals ”peer-reviewed” artiklar.

ENORMA UTMANINGAR
Han har en doktorsexamen i elektroteknik från University of Texas i Arlington och flera magisterexamina, inklusive en Master of Business Administration från University of Michigan i Ann Arbor och en Master of Science in Electrical Engineering från University of Texas i Arlington.
– Dr Iyer utmaningar är enorma men det gör förstås uppdraget otroligt spännande, kommenterar Håkan Kårdén, programansvarig hos Eurostep, och fortsätter:
– När vi nu har ett tema kring ”Disruption” så ska det bli verkligt intressant att höra hur dr Iyer resonerar kring nya och spännande teknologier som alla vill använda och hur detta balanseras med de krav som finns att professionellt hantera IT i en jätteorganisation som US Army, med krav fån alla möjliga håll. Hur kan man tajma införande av ny teknik och dra fördelar? Hur undviker man teknikfällor eller hur ser man åtminstone till att ha en plan B så att verksamheten kan fortgå? Detta föredrag kommer att passa mycket bra i det större sammanhang som ger under de två dagarna.

Kort sagt handlar detta om en person vars erfarenheter och syn på framtiden kommer att påverka det mesta av utvecklingen när det gäller militärt relaterat PLM- och informationshantering. Det dr Iyer har att säga har en viss tyngd, missa inte denna presentation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title