Annons

ANALYTICS & Big Data: EVRY förstärker med köp av Findwise

IT-konsulten EVRY har köpt Findwise AB. Bolaget jobbar med lösningar för avancerad sökning, analys och tjänster kring big data. Med förvärvet tar EVRY och Findwise sikte på att gemensamt vässa sina möjligheter att stödja kunder som vill nå nya nivåer av intelligens och insikt för att på så vis få till ett snabbare och mer exakt beslutsfattande.
Findwise sysselsätter 120 datavetenskapare och specialister som skapar lösningar för nordiska blue-chip-kunder genom långsiktiga relationer och återkommande affärer. Man fungerar i detta som en oberoende resurs som hjälper kunderna att välja rätt plattform utifrån behoven.
- Genom att kombinera våra styrkor kommer vi att bli en drivande kraft på den attraktiva marknaden för avancerad sökning, avancerad analys, AI och big data, säger EVRY-chefen Björn Ivroth.

EVRY-chefens poäng är att teknik som bygger på artificiell intelligens och robotiserade lösningar har utvecklats till att bli grunden för att, ”företagen själva ska omvandla sig själva”. Det hela låter en aning filosofiskt men ska resultera i att beslut kan fattas snabbare och mer noggrant med stöd från avancerad prediktiv analys och mer automatiserade processer.

Skapar relevans i digitaliseringens tidevarv. Findwise har för ändamålet alltså tagit fram en egen metodik som, via Findwise i3-ramen, tillhandahåller kapabiliteter för att identifiera, analysera och agera på information.

– Våra kunder kommer att få tillgång till skalbara system som kan förstå, kalkylera och lära av data. Allt detta baserat på ett standardgränssnitt, en beprövad implementeringsmetodik och bästa praxis. Genom sökardriven kognitiv analys kommer kunderna att erbjudas tjänster som hjälper dem att bli mer relevanta i denna digitaliseringen tidevarv, säger Ivroth.

Förstärkt samarbete med partners som IBM och Google. När det gäller Findwise kan noteras att bolaget har mer än ett verksamhetsdecennium bakom sig. Bolaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Warszawa. Man öppnade också nyligen  ett kontor i Helsingfors.
– Sedan starten 2005 har vi arbetat med metodik och expertis kring användning av artificiell intelligens i relation till omfattande och ostrukturerade data. Genom EVRYs starka kundbas och funktionerna i Strategic Design Lab kommer vi att kunna nå vår fulla potential. Med ett fortsatt fokus på alla typer av informationsutmaningar och möjligheter strävar vi efter att ge kunderna mer exakta inblickar och snabbt förbättra affärsresultaten, säger Catarina Gunneberg, VD för Findwise, i en kommentar.
Hon hävdar också att samgåendet mellan EVRY och Findwise, ”leder till betydande tillväxtmöjligheter inom olika områden och att EVRY via förvärvet får en nearshore-kapacitet i Polen i form av Findwises kontor i Warszawa. Dessutom möjliggör transaktionen att EVRY stegvis kan accelerera sin kognitiva satsning på den nordiska marknaden genom ökad expertis inom avancerad analys och ett förstärkt samarbete med partners som IBM, Google och Microsoft inom ett strategiskt viktigt område.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title