Annons

Analytikern RADARs SUMMIT: ”Både bu och bä när avmattningen i konjunkturen påverkar IT 2019”

Budskapet är både bu och bä när respekterade analysföretaget Radar Ecosystem idag i samband med sitt årliga storevent, Radar Summit – mer än 700 beslutsfattare inom IT finns på plats på Münchenbryggeriet i Stockholm - släpper sin prognos över IT-ekonomins utveckling under 2019.
Bu, för att tillväxten i Sverige avmattas generellt och konjunkturläget ter sig allt mer osäkert; vilket förstås påverkar IT-budgetarna.
Bä, för att digitaliseringstrenderna som förändrar fortsätter skapa nya behov och för att verksamhetsfinansierad IT beräknas växa med historiskt starka 4,5 procent nästa år.
- I den allt mer osäkra konjunkturen. visar våra analysdata att i de verksamheter där IT lyckats bli mer verksamhetsorienterat har också IT i högre grad blivit bärare av kärnprocesserna, konstaterar Radarchefen, Hans Werner, och tillägger: ”Noterbart hos dessa är en högre automatisering och digitaliseringsgrad. I dessa verksamheter kommer IT inte vara konjunkturkänsligt på samma sätt som vi upplevt under tidigare konjunkturskiften.”

Men som sagt, lite upp och ner blir det 2019. De dedikerade IT-budgetarna kommer enligt Radars prognos, att växa med låga 1,0 procent. Verksamhetsfinansierad IT kommer tvärt emot att växa med historiskt starka 4,5 procent nästa år.

213 miljarder satsas 2019. Den totala kostnadsmassan för IT motsvarar drygt 213 miljarder kronor för 2019 och finansieras direkt av verksamheten med nära 25 procent. Marknaden för IT-leverantörer avmattas något jämfört med 2018 med en ökning motsvarande 1,7 procent under 2019. Starkast är tillväxten på tjänstemarknaden som växer med 3,8 procent under 2019, även detta något svagare än under 2018.
– Där IT inte lyckats fullt ut med sitt uppdrag riskerar man istället marginalisering vilket ökar risken för utslagning av hela verksamheten, speciellt om konjunkturen vänder hela vägen till global lågkonjunktur, säger Hans Werner.

Vilka är de viktigaste trenderna? Tillsammans med tillväxtprognosen, släppte Radar även sin analys över de IT-trender som bolaget anser kommer att ha störst påverkan lokalt i Sverige. De är:

  • Artificiell Intelligens– för att AI kommer vara processorn i alla digitala processer
  • Igenkänningsteknik– för det är det som integrerar användare mot digital teknik
  • Cybersäkerhet– för här ligger riskerna och hoten mot vårt allt mer digitala samhälle

– Teknik kan i den nya eran levereras med låg instegströskel där kunden med färre utvecklingstimmar kan erhålla ett högre värde av tekniken i sina processer. Kan vi i Sverige via framgångsrik IT-verksamhet behärska de tre trender som har störst lokal påverkan, kan vi också stärka vår effektivitet och konkurrenskraft, kommenterar Hans Werner

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title