Annons

ANSYS stärker den digitala tråden mellan design och tillverkning i nya 2019 R2

Det är knappast någon nyhet att den digitala omvandlingen påverkar alla branscher. Genom banbrytande digitala tekniker, hård- och mjukvara kan utvecklare arbeta tillsammans under alla faser av utvecklingscykeln för produkter och korta av utvecklingstiden med flera år.

PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell, diskuterade nyligen de här sakerna med ANSYS ”general manager”, dansken Marks Hindsbo, som i TV-intervjun bl a pekade ut den senaste innovativa mjukvara, Discovery Live, som en nyckelteknologi: 
– Simulering är en av de mest framgångskritiska teknologierna i de digitala tvillingarnas, trådarnas, IoTs och den additiva tillverkningens tidsålder, säger Hindsbo och tilllägger, ”med Discovery Live har vi fått ett verkligt genombrott när det gäller processhastighet. Algoritmerna och de grafikprocessorer som vi använder snabbar upp simuleringen med en faktor tusen. Samtidigt som vi har satt enkelhet i användningen i högsätet…”

Missa inte intervjun med Hindsbo. Titta genom att klicka på den länkade rubriken nedan:

Video Report: Simulation as a Religion and Why ANSYS’s Future is Bright

Automatiserad simulering
De nya funktionerna i ANSYS 2019 R2 är en spegling av denna utveckling. Däribland kapacitet för strukturella analyser av nya material som kommer efter det nyligen genomförda förvärvet av Granta och förbättrar ANSYS’ simuleringslösningar för samarbete, validering och verifiering:
– Detta skapar en tillförlitlig digital koppling mellan samtliga verksamheter, säger Emsweiler. Praxis inom design, teknik och tillverkning förändras med blixtens hastighet och därför förlitar sig organisationer på simulering, och digitaliserar sina processer för att få ut banbrytande produkter till kunderna snabbare än någonsin. Med den här versionen kan användarna åstadkomma mer med multifysiksimuleringar på kortare tid. ANSYS 2019 R2 automatiserar simuleringen samtidigt som den blir lättare att använda.

Några exempel på viktiga nyheter i ANSYS 2019 R2
Ny användarupplevelse i ANSYS Mechanical. I 2019 R2 märks inte minst förvärvet av DfR Solutions av. Man introducerar ett nytt användargränssnitt i ANSYS Mechanical som ökar användarnas adoption och minskar inlärningstider för att omvandla ingenjörers produktivitet. Det förbättrade gränssnittet ger nya möjligheter kring anpassning, användarfunktioner och direktsökning och startverktyg. Genom att lägga till DfR Solutions’ Sherlock i portföljen erbjuder ANSYS nu en nyckelfärdig lösning för slutanvändning i elektronikens tillförlitlighet.
– Det senaste förvärvet av DfR Solutions ger användarna en lättanvänd lösning som fokuserar på mekanisk tillförlitlighet för elektroniska produkter, säger Jim Hunter , chef för ”Viasat Reliability Engineering”. Elektroniska produkter i CAD-enheter som tidigare tog veckor att skapa kan nu monteras och lösas på under en timme.
I övrigt kan noteras att man nu inkluderar mer än 600 material i ANSYS Mechanical. Detta kan påskynda processen med att konfigurera modeller genom att man kan minska tiden som ”spenderas” på materialegenskaper. ANSYS GRANTA Materialdata för ger bred täckning av materialtyper och enkel åtkomst till viktiga data som behövs för strukturanalys.
Andra bitar är:
* Kraftfulla nya verktyg för att simulera komplex elektronik inom exempelvis radar.
* ANSYS Cloud ny i programsviten Electronics
* Nytt arbetsflöde för vätskor ger snabbare meshing för ”smutsig” geometri
* Nya SPEOS med Live Preview
* Unika upplevelser med ANSYS VRXPERIENCE
* Komplett plattform för körsimulering
* Förenklade säkerhetstester och -analyser med ANSYS medini och SCADE
* Nya funktioner för systemsimulering och digitala tvillingar
* Förbättringar av prestanda för multifysik
* Mer omfattande och insiktsfull tillämpning av 3D-design som bl a ger snabbare och enklare additiv tillverkning

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title