Annons

ARAS skakar om cPDm-sidan – dags att köpa en CAD-lösning?

PLM-utvecklaren Aras har skakat om marknaden ordentligt, både i kraft av sin teknologi och som ett resultat av flera stora OEM-bolags satsningar på denna open source-baserade lösning. VF/PLM&ERP News har i flera artiklar under året skildrat saken och inte minst pekat på ett antal jätteföretags investeringar i Aras, som GM (50 000 säten), Airbus (30.000) och automotive-underleverantören Schaeffler (20.000). Styrkan ligger på flera plan, men ofta nämns “collaboration-kapabiliteterna”, en vass BOM-hantering och enkelhet att uppgradera.
I den nyligen släppta Forresteranalysen av de 7 största PLM-lösningarna inom diskret tillverkning hamnade också Aras med sin Innovator-mjukvara högt upp i utvärderingen. Man slutade som trea och som en av tre lösningar med placering i ledarkategorin (vid sidan av PTC och Dassault Systemes) i analytikerns grafiska s k Wave-illustration av utvärderingen av PLM för diskret tillverkning. Även om Aras jämfört med de stora ännu är en mindre lösning i termer av omsättning – enligt Forresters definition av parametrarna som måste uppfyllas för att vara aktuell för deras Wave - har man dock över 100 miljoner dollar i årliga intäkter. PLM&ERP News publicerade idag en artikel om Forresters rapport på vår amerikanska systersajt, engineering.com, där vi tittat närmare på Forresters analys, som kan bedömas vara mer av en cPDm-baserad analys än en PLM-analys. Lite beroende på hur man definierar PLM.

Den utgångspunkt som Forrester haft i sin analys har hur som helst varit cPDm-orienterad. Detta innebär att man utelämnat CAD och simuleringsverktygen (CAE), eller egentligen generellt produktdefinitionsverktygen. Samtidigt menar flera av deltagarna i Forresterundersökningen att ett modernt PLM-upplägg inkluderar alla verktyg som ingår i produktframtagningskedjan. Det ligger så att säga explicit i ordet ”produktlivscykels” definition. En livscykel är inte bara en del av en livscykel, utan helheten.
Missa inte att läsa vår djupare analys av Forrester rapporten i den dagsfärska artikeln: ”Which PLM Solutions are Best? Forrester Names PTC, Dassault and Aras, But Misses the Point”, som nu publicerats på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com.

Produktdefinitionsverktygen som saknas i Forresters Wave. Men detta har alltså inte varit Forrester utgångspunkt. Istället är det, lite grovhugget uttryckt, de samverkande (kollaborativa) PDM-verktygen som bedömts, även om de 15 sub-kriterierna i bedömningen av PLM-spelarnas portföljer också innefattar IoT och digitala tvillingar. Men, CAD-, EDA (el- och elektronikdesign), ALM (mjukvarudesign) och simuleringsverktygen har inte varit underlag i Forresters bedömningsmall. Inte heller automationsrelaterade digitala verktyg har bedömts. Detta ger förstås ett utslag som påverkar slutbedömningen av verktygen till nackdel för de spelare som jobbar med s a s hela integrerade plattformar, s k Product Innovation Platforms, som Dassault Systemes 3DEXPEIENCE eller Siemens PLMs ”Digital Innovation Platform (där Teamcenter är ryggraden i produktdatahanteringen). I dessa ingår i stora drag alla verktyg som behövs för toppmodern produkt- och produktionsutveckling, inklusive lösningar för exempelvis systems engineering (vilket inte heller bedömts i Forresters PLM-analys).

Aras är katten bland hermelinerna. I detta är alltså Aras en katt bland hermelinerna. Men man har en ”ren” cPDm-lösning; ingen CAD, inga produktdefinitionsverktyg för simulering etc. Innovatorportföljen innehåller i och för sig multi-CAD-lösningar och en hel del annat viktigt, men som sagt, det är som cPDm-verktyg man baserar sina framgångar. Ofta då som ett komplement till de mer konstruktionsorienterade konkurrenterna.
I denna cPDm-orientering är Aras idag tämligen unik. Arena finns där, måhända också SmarTeam (som DS en köpte, men senare sålde vidare) men är mer specifikt inriktat på elektronik och hightech. Förutom dessa mjukvaror är det tämligen tomt. De företag som funnits, lösningar som nått en viss kritisk massa när det gäller användarvolymer, har köpts upp, integrerats eller egentligen bara bleknat bort i betydelse. Matrix One (köpta av Dassault 2004) är ett exempel, Agile (Oracle idag) är ett annat.
Aras är kvar och är den enda lösningen som vuxit sig stark.

Dags att ta steget upp på storspelarnas nivå? Vad Forrester-undersökningen nu aktualiserar är frågan om Aras eventuell borde börja fundera på att ta steget ”upp” på de ”större” spelarnas nivå funktionalitetsmässigt och exempelvis köpa en CAD- eller CAE-lösning. Detta för att verkligen kunna erbjuda en bredare helintegrerad, mera ”nativepräglad” kedja.
Saken har diskuterats i analytiker- och bloggkretsar, men något tydligt svar på om Aras borde ”gå upp en division” har inte framkommit i detta.
Så, hur ser utvecklingskurvan ut för Aras de kommande åren? Tar man klivet upp och köper in någon CAx-lösning? Eller blir man kanske köpta av något företag som redan sitter på denna typ av produktdefinitionsverktyg?

Exempel på Aras Innovators gränssnitt. Lösningen har moduler för multi-CAD.

En ny MBSE-lösning kunde vara något, tycker känd bloggare. En som har intressanta perspektiv på detta är bloggaren Joe Barkai. Så här skriver han i en kommentar:

”Detta är verkligen en grundläggande fråga: Borde ARAS lägga till ett CAD-verktyg till sin portfölj för att vara mer som de ”stora killarna”, eller fokusera på att återstå en ”ren spel” öppen standardbaserad PLM? Förhoppningarna från CAD-företag att tvinga en de facto-standard i en viss organisation har inte kommit närmare att materialiseras och heterogena CAD- och simuleringsmiljöer är kvar för att stanna. Enligt min mening vore det bättre för Aras att investera i att stödja nya och potentiellt differentierade teknik- och designmetoder och verktyg som MBSE (Model Based Systems Engineering), komplexa storskaliga mekatroniska system, avancerad simulering etc.
En tanke är att istället för befintliga discipliner, t ex CAD, EDA, som brukar vara och kanske t o m borde vara en fråga för de breda multiplattformarna alternativt starkt specialicerade teknologiutvecklare, skulle jag överväga att investera i en av de framväxande ”överkategorierna”: MBSE, IoT, eller kanske nästa generations krav- och konfigurationshantering, eller vad det nu kan komma att bli.”

Riskkapitaliser tror på Aras. Ett intressant tanke, ja, men hur som helst har Aras utvecklat en konkurrenskraftig lösning som det är och med sin basalt kostnadsfria licencensmodell – man tar istället in pengarna på systemanpassning, specialmoduler och konsulting – har man genom ett kreativt omtänk alltså lyckats skapa sig en oväntat stark position. Hur nästa steg ser ut återstår att se. Man har i alla fall genom sin senaste kapitaliseringsrunda dragit in 40 miljoner dollar i riskkapital och sitter med hyggliga resurser som kan användas till att skapa nästa generations Aras PLM.
Riskkapitaliser brukar ha god näsa för vad som kan komma att slå. Har dom rätt när det gäller Aras?

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title