Annons

Aras PLM köper MRO-lösning för att sluta den digitala tråden

Den amerikanska uppstickaren på PLM-marknaden, Aras, fortsätter sin offensiv. Idag meddelar bolaget att man köper Infospectrums lösningsverksamhet på MRO-sidan, ”Impresa Maintenance, Repair and Surhaul”.
Förvärvet av Impresa är klokt på flera sätt när det gäller uppbyggnaden av bolagets kapabiliteter att med sin PLM-svit, Innovator-portföljen, kunna erbjuda komplementär MRO-kapacitet för att hjälpa tillverkare och ägare/operatörer att digitalt omvandla utveckling och underhåll av komplexa produkter. Med Impresaköpet kommer Aras att kunna leverera PLM och MRO på en enda modern plattform som utökar den digital tråden till fältet och dessutom utgör en av grunderna för digitala tvillingkoncept.
Till saken hör att Aras under fjolåret tog in 40 miljoner dollar, ca 340 miljoner kronor, i riskkapital från Silver Lake Kraftwerk och GE Ventures. Det är bl a i skenet av denna kapitalinjektion dagens besked från Aras ska ses.
Ingen köpeskilling anges i pressmaterialet.

Aktiverar den digitala tråden. Vad industrier över hela världen idag strävar efter är flexibla plattformar, ”som kan omfamna verktyg från många leverantörer och som kan hantera de nya produktlivscykelbehoven”, som analytikern CIMdata formulerar det. Måhända är några av de ”gamla” mjukvaruverktygen inte tillräckliga i detta. Det är förmodligen ingen tillfällighet att till exempel GM investerat i 50 000 Arassäten, att Airbus satsat på 30 000 och automotiveunderleverantören Schaeffler 20 000. Alla dessa företag hade redan mer designcentrerade och komplexa PDM-lösningar på plats, men de valde att använda Aras som en komplementär lösning, främst för samverkan i leverantörskedjan, men inte bara det.

– Exakt, säger Peter Schroer, VD och grundare av Aras. Det är riktigt att företagen behöver en mycket mer flexibel, skalbar och uppgraderbar plattform för affärsverksamheten.

Men, med Aras får företag flera verktyg för att omvandla och optimera varje steg i produktlivscykeln. Vi gör det genom att möjliggöra den digitala tråden som kopplar ihop data och processer från systemteknik och simulering till smart tillverkning och förutsägbart underhåll – och bidrar till en miljö där man kan få den digitala tvillingen, den exakta digitala representationen av en bil, ett skepp eller en flygplansmotor, att fungera felfritt via automatik och associativitet.

Med köpet av Impresa från Infospectrum kan Aras komplettera sin PLM-plattform med en vass MRO-lösning, vilket på sista raden kopplar ihop produktutveckling med service- och underhållsinsatser på fältet.

Därför måste företagen göra transformationsresan. För att hänga med i konkurrensen måste tillverkare kontinuerligt jobba på att ta fram nästa generations produkter och erbjuda flexibilitet i ”product-as-a-service-erbjudanden”. De måste därför transformera sättet att utveckla produkter och planera för hur dessa produkter ska servas på fältet. Att koppla ihop sin PLM-lösning till MRO är en framkomlig väg för att sluta produktlivcykel-loopen. Att skapa ett samband mellan produktdata från fältet, från lösningarna i händerna på slutanvändarna, och produktutvecklingskapabiliteterna är A och O i denna strävan.

Både ägare och operatörer har idag starka incitament att förbättra sin förmåga att hantera komplexa produkter. Att ha kontroll över hela kedjan för att minimera driftstopp och på sista raden maximera lönsamhet, är en nyckel. En effekt av detta är att man får kontroll över produktdesignen och kan optimera serviceinsatser; exempelvis när det gäller att i god tid ersätta slitna komponenter.
Genom att ha tillgång till en obruten kedja som kombinerar PLM-verktygen med underhållssidan kan man optimera både produkternas funktionalitet och ekonomi.

Aras satsar hårt på att ligga tidigt ute i spåret när det gäller att utveckla lösningar för digitala trådar, vilket handlar om att koppla ihop IT-stödet, ”end-to-end”.

Den digitala trådens avgörande roll. I allt detta spelar det vi kallar för den digitala tråden en avgörande roll. Den handlar om att koppla ihop allt, ”end-to-end”, vilket blir en utmaning i tider när flera av de äldre PLM-lösningarna och IT-arkitekturerna tenderar att bli obsoleta för att disruptiva teknologier radas upp i en synbarligen exponentiell utvecklingsskala.

Detta påverkar inte bara vilka verktygsuppsättningar man har utan också hur produktutvecklingsprocesserna ser ut. De förändras och måste förändras för att kunna utveckla fortsatt konkurrenskraft. I detta läge måste äldre system, processer och fragmenterade IT-arkitekturer förändras och anpassas för att möjliggöra nya affärsmål.
Processer och system måste omvandlas i en utvecklingscirkel där avdelningar kopplas ihop, där operativa silos tas bort och där man skapar full spårbarhet över produktlivscykeln.

Detta är den ideala bilden som Aras, förvisso också alla andra utvecklare av PLM-plattformar, nu tar sikte på. Det är inga lätta saker att hantera och även om man nu förbereder sig för att kunna leverera komptetenta plattformar för digitala trådar och tvillingkoncept, befinner sig Aras och deras konkurrenter i tidiga skeden av utvecklingen av kompletta kopplade verktyg. Men det viktiga är inte exakt hur långt man hunnit, utan att stegen mot att bygga upp de digitala kapabiuliteterna tas nu, tidigt i utvecklingens händelsekedja. Den som vill vara med och slåss måste göra detta idag; tåget är redan på väg att rulla ut från perrongen.

Aras roll som förändringspartner. Araschefen, Peter Schroer, talar i sammanhanget om bolagets roll som digital förändringspartner och hans tro på de egna plattformslösningarna är stor. Bolaget har haft flera framgångar de senaste åren, så det finns tunga skäl till det goda självförtroendet.

– Företag väljer Aras som digital transformationspartner för att modernisera sina mest komplexa teknik- och tillverkningsprocesser idag och för framtiden, säger han och fortsätter, ”de vill också ha och har av oss begärt en MRO-applikation för att förlänga resan. Med förvärvet av Impresa lägger vi till ett högt begåvat team och beprövad lösning för att ytterligare utvidga våra MRO-möjligheter. Vi vill kort sagt vara först med att ansluta MRO till till den digital tråden på en enda plattform.”

Risken för fel och missar. Araschefen påpekar också att förmågan att förstå en produkts konfiguration är avgörande för att optimera hur den drivs och underhålls.
– Att ansluta ”As-Built-data” till ”As-Maintained-data” är ett kraftfullt steg framåt för tillverkare som vill behålla dessa komplexa tillgångar för sina kunder,” konstaterar Schroer och Aras chef för arkitekturen i Innovatorlösningen, Rob McAveney, håller med:

– Företag som upprätthåller stora, komplexa tillgångar har traditionellt försökt överföra information från äldre PLM-system till fristående MRO-system eller blanda MRO och PLM via tredjepartssystem. Dessa tillvägagångssätt resulterar ofta i misstag och felaktigheter och är inte hållbara. Med Impresa på Aras PLM-plattformen kan företag omvandla sina processer för att spåra allt från tillgångskonfiguration till utnyttjande och förutsägbart underhåll.

Kostnadsfritt för nuvarande Araskunder. Som en del av transaktionen kommer Aras att förvärva teknik, immateriell äganderätt och ämnesexpertis. Aras planerar att omedelbart påbörja integrationsarbetet för att så snabbt som möjligt få Impresas MRO-teknik på plats på Aras PLM-plattform. Ett klokt drag förstås – integration är den kanske mest kritiska framgångsfaktorn för att få ett bra och kommersiellt fruktbart resultat.

Slutligen – Aras Impresa MRO-programvaran kommer att finnas tillgänglig som en del av Aras företagsabonnemang och är omedelbart tillgänglig, utan kostnad, för nuvarande Aras-abonnenter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title