Annons

Autodesk skär ner med över tusen personer efter jätteförlust

Det har inte blivit någon kalasstart för Autodesks nye CEO, Andrew Anagnost. PLM-utvecklaren ska reducera personalstyrkan med 13 procent, vilket innebär att 1 150 personer kommer att få gå. Den bomben släppte bolaget i samband med rapporten för bolagets senaste kvartal. Autodesk gjorde under perioden en gigantisk förlust på 120 miljoner dollar, eller en miljard kronor enligt den senaste valutakursen. Detta innebär att man nu presenterade det tionde förlustkvartalet i rad. På frågan om när man förväntar sig att vara tillbaka på svarta siffror igen, svarade Anagnost:
- Vårt fiskala 2018 blir det tuffa året. Sen vänder det.
Även Autodesk Norden förväntas drabbas av nedskärningarna som nu kommer i spåren av jätteförlusten. Detta gäller troligen även det nordiska återförsäljarnätet, som förväntas märka av effekter av den rekonstruktionssatsning på 135-145 miljoner dollar som nu initieras.

För de som inte är närmare bekanta med Autodesk ska sägas att bolaget är världens ledande CAD-leverantör med klassiska lösningar som AutoCAD, Inventor, Revit, AD Vault (PDM), m fl och andra CAx-lösningar. Bolaget har under senaste åren också utvecklat PLM-lösningar på molnet, Fusion Lifecycle.

Inspirerades till hyressatsningen och molnet av Adobes succé. Under förre CEOn, Carl Bass, som avgick i februari i år, togs beslutet om att förändra bolagets affärsmodeller. Detta handlade framför allt om en övergång till molnet som plattform och en ny försäljningsmodell, där mjukvarorna i fortsättningen skulle säljas efter en hyresmodell. Evighetslicenser med underhållsavtal blev historia.
I sammanhanget ska nämnas att bolaget, precis som många andra, inspirerats av Adobes succé vid motsvarande förändring av affärsmodellen, för ett par år sedan. Man övergick då till en SaaS-lösning där programmen blev hyresbaserade istället för ”engångs-licensbaserade”. Det hela blev efter 11 tuffa initiala kvartal till slut en jätteframgång. Kunder som tidigare köpt evighetslicenser hyrde istället mjukvaror och molnet är en utmärkt plattform för detta upplägg, visade det sig. Inte nog med att man nu bara hyrde den enskilda mjukvara man tidigare licencierat in, man började också hyra andra kompletterande mjukvaror för att tillgängligheten och smidigheten ökade och gjorde det enkelt.

Förre Autodeskchefen, Carl Bass, initierade bolagets nya affärsmodeller.

”En kvarnsten runt halsen”. Detta var något som Bass och hans styrelse i Autodesk hade ögonen på och agerade i enlighet med. Men för Autodesk har förändringen inte inneburit någon succé. Inte ännu i alla fall.
Rent ekonomiskt har Autodesks tvärtom haft det mycket tufft med minskande intäkter och förluster som följd. Att bolagets förändrade affärsmodeller blivit en ”kvarnsten runt halsen” i detta behöver man inte tvivla över.
Dels handlar de här förändringarna om övergången till ett helt molnbaserat erbjudande och dels om den nya hyresmodellen av mjukvarorna (istället för att som tidigare sälja evighetslicenser).
Man var när förändringarna skedde helt på det klara med att det skulle innebära en initial dip i kurvan på intäktssidan. Varför? När man tidigare sålde en licens fick man ju s a s hela licensintäkten direkt. Med den nya modellen sprids istället intäkten ut över längre tid beroende på hur lång hyrestiden är. Å andra sidan så kommer man vid en kontinuerlig försäljningsnivå med tiden ikapp. För PLM- och IoT-utvecklaren PTC, som gjort motsvarande resa, ligger exempelvis kalkylen på att man behöver tre år för att intäktsmässigt ta sig upp till de tidigare nivåerna. I skrivande stund pekar också utvecklingen för PTC i denna riktning. Men för Autodesk har inga motsvarande tecken på uppgång från den inledande och förväntade nedgången synts till. Tiden har gått med nedgången fortsätter, vilket många f ö spekulerade kring som det tyngsta skälet till Carl Bass oväntade avgång.

Nedskärningar från en styrkeposition. Under en telefonkonferens kring det senaste kvartalsbokslutet ville nye CEOn, Andrew Anagnost, inte gå närmare in på vilka divisioner, mjukvaruravdelningar eller geografiska områden som kommer att drabbas. Han talade istället om att man, ”ska omstrukturera utifrån en styrkeposition och inte låta strategiska nedskärningar drabba småsaker”.
– Så är det, säger Sandra Gnos, senior kommunikationschef inom Autodesk. Vi genomför omstruktureringsåtgärderna utifrån en stark ställning efter flera kvartal med konsekvent goda resultat. Omstruktureringen tillåter oss att flytta resurser till sånt som vi prioriterar för att slutföra Autodesks övergång till abonnemangsförsäljning (hyres eller subskriptionsbaserad försäljning, red anm), påskynda digitaliseringen av våra affärsprocesser och förbättra lösningarna för tillverkning , konstruktion och produktion.

Kostnadsnedskärningarna förväntas ligga någonstans mellan 135 och 145 miljoner dollar redan under det kommande kvartalet. Bland sånt det spekuleras kring är att försäljningsområdet blir ett av de områden som drabbas hårdast. Vilket förefaller troligt då online-försäljningen förstås är i ökande och kräver mindre personligt, ”manuellt” deltagande. Kunder kan s a s sköta mer av inköpsadministrationen själva online.

Kan även drabba återförsäljare i Norden. Men även när det gäller återförsäljarsidan förväntas det hända saker.
– Detta kommer knappast som någon överraskning, sa Anagnost apropå återförsäljarna position. Vi har länge talat med dem om att förändringar kommer. Alla vet att vi siktar mot att nå en fifty-fifty-mix, med 50 procent i direktförsäljning och 50 procent via återförsäljare.

Där är man inte ännu, men dit ska man; vilket gissningsvis också kommer att påverka det nordiska Autodeskåterförsäljarnätet. Kanske dock inte lika mycket som i andra regioner, då Norden redan sett åtminstone ett stort stålbad på området för några år sedan. Men de mindre åf:arna ligger generellt i riskzonen.

Totalt ökade dock Autodesk intäkterna under det gångna, redovisade kvartalet med 5 procent till 515 miljoner dollar.
Aktiemarknaden, som hittils varit tämligen förlåtande mot AD i ljuset av förväntade framtida vinster, reagerade hårt på gårdagens besked och aktien dippade med 12 procent direkt efter beskedet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title