Annons

ABB fortsatt global etta inom Distributed Control Systems

Det är bild vi vant oss vid under de senaste åren: ABB betraktas som marknadsetta när det gäller ”Distributed Control Systems”. Det är analytikerns ARC Advisory som står för rapporten där ABB pekas ut som ledande med cirka 20 % marknadsandelar för digitalt uppkopplingsbar styrning och automatisering. ABB har haft den positionen sedan nära två decennier.
- Med vår installerade bas av över 70 miljoner uppkopplade enheter och 70 000 styrsystem samt en årlig investering på 1,5 miljarder dollar i forskning och utveckling leder ABB den digitala omvandlingen av industrin, säger Peter Terwiesch, chef för ABB:s division, Industrial Automation.

ABB förblir alltså nummer ett globalt inom Distributed Control Systems (DCS), enligt ARCs rapport, ”Distributed Control Systems Global Market 2016-2021” som utges av ARC Advisory Group. ABB har enligt ARC:s researchanalytiker på ett effektivt sätt bibehållit sin marknadsledande position sedan 1999. Deras analys tar hänsyn till flera faktorer som storlek på marknaden samt segmentering, marknadsprognoser, branschstruktur, leverantörernas marknadsandelar och leverantörsprofiler.

Optimal planering och styrning i realtid. ARC:s rapport uttrycker sig positivt om ABB:s lansering av ABB Ability med dess samlade, branschöverskridande digitala erbjudande. Ability hjälper användare inom energi, industri, transport och infrastruktur att utveckla nya och vidareutveckla befintliga processer genom att tillhandahålla insikter samt optimera planering och styrning för drift i realtid. Resultaten kan sedan matas in i styrsystem för att förbättra centrala nyckeltal som drifttid, hastighet och avkastning.
Förutom att få ARC:s prestigefyllda erkännande har ABB också nyligen utsetts till 2017 års ”Company of the Year” av företagskonsulterna Frost & Sullivan. ABB har lovordats för att man sätter standarden för digitalisering med sin DCS-portfölj. Genom sitt djupa branschkunnande och digitala erfarenhet kan ABB samarbeta med kunderna för att på bästa sätt tillgodose deras krav och som levererar hållbara framsteg inom energi-, vatten- och processindustrin.

– Med vår installerade bas av över 70 miljoner uppkopplade enheter och 70 000 styrsystem samt en årlig investering på 1,5 miljarder dollar i forskning och utveckling leder ABB den digitala omvandlingen av industrin, säger Peter Terwiesch, chef för ABB:s division, Industrial Automation.

Flera banbrytande projekt. ABB:s ledarskap inom DCS återfinns i ett oräkneligt antal banbrytande projekt runt om i världen. ABB Ability System 800xA spelar en viktig roll i att säkerställa framgångarna för Sadara, världens största kemiska anläggning som byggts i en enda fas. Övervakning och automatisering av hela produktionsprocessen är helt integrerat med System 800xA, där allt samlas i 18 styrsystem och 260 arbetsstationer för operatörer.
Tack vare integrationsmöjligheterna blev gruvan i Garpenberg exempelvis en av världens mest kostnadseffektiva och moderna gruvor. Vinschar, drivenheter, ventilation, avvattning, transformatorstationer, transportörer, krossar, malmlager och underhåll är, liksom dokumenthantering och kommunikation, smidigt integrerade i automatiseringssystemet.
Helt nyligen valde även Emami Cement ABBs System 800xA när de skulle automatisera den nya produktionsanläggningen, något som kommer att bidra till att stärka infrastrukturtillväxten i Indien.

ABB Ability Symphony Plus är, till exempel, kärnlösningen när man ska integrera ny teknik för kontroll av utsläpp vid ett kraftverk i Wisconsin i USA. Detsamma gäller när man ska skydda Venedig, som står upptaget på UNESCO:s världsarvslista, mot översvämningar genom att reglera stadens flodbarriärsystem MOSE.
Andra exempel är som automatiserings- och elektrifieringslösning för Adani, världens största samlade solenergianläggning i Kamuthi i Indien, samt som lösning för reglering och drift av det vietnamesiska energibolaget Saigon Water Corporations (SAWACO) infrastruktur i realtid, något som avsevärt minskar mängden utsläpp av icke-vinstgivande vatten.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title