Annons

AUTOMATION: ABB moderniserar Iggesunds kartongfabrik till en av världens mest avancerade

Installationen av nya drivsystem, styrsystem och kvalitetskontrollsystem (QCS) vid Iggesund Paperboard ska ge ökad anläggningssäkerhet, högre tillgänglighet och stabilare drift på kartongfabriken. Man hävdar vidare att ombyggnaden av maskinerna bara marginellt kommer att påverka den dagliga driften, med lägsta möjliga driftstopp för varje maskin.
ABB har tagit fram en plan som säkerställer att äldre Smart Platform-systemarkitektur ersätts med den senaste Network Platform-tekniken på det mest kostnadseffektiva sättet, säger Björn Jonsson, chef för ABBs affärsområde Process Automation i Sverige.

Björn Jonsson, chef för ABBs affärsområde Process Automation i Sverige.

HÖGPRESTERANDE INFRARÖD TRANSMISSION
En stegvis uppgradering av elektroniken pågår på mätramar som en del av QCS på de två maskinerna. Varje ram kommer att vara utrustad med den senaste generationen av ABB:s fuktmätarsensorer, Högpresterande Infraröd Transmission (HPIR-T). Fukt är en viktig kvalitetsparameter om kartongen ska behålla sina egenskaper i efterföljande produktkonverteringssteg.
Funktioner som möjliggör en säkrare arbetsmiljö för operatörer och annan personal, inklusive dubbelkanaliga nödstopp, ett modernt startvarningssystem och säker hastighetsövervakning på maskinerna, är integrerade i driv- och automationslösningen.

Iggesunds bruk.

SYSTEM TOPPRANKAT AV RESPEKTERAD ANALYTIKER
För att säkra den framtida produktionen levererar ABB automation- och drivutrustning som omfattar ABB Ability System 800xA och ABBs nya frekvensomriktarfamilj ACS880. Det förra systemet är rankat som världens främsta distribuerade styrsystem (DCS) plattform av analytikern ARCs rådgivande grupp under de senaste 21 åren.
– Med uppgraderat driv-, automations- och kvalitetskontrollsystem får Iggesund Paperboard högre tillgänglighet och bättre utnyttjandegrad för maskinerna som kommer att producera kartong av rätt kvalitet i stabila processer, summerar Björn Jonsson projektet och tillägger att denna mer förutsägbara processdrift kommer att bidra till lägre underhållskostnader, högre tillgänglighet och en säkrare anläggning.
– ABB har lösningarna, projektkompetensen och erfarenheten att leverera helhetsåtatagande som denna med skärpa och garanterad kvalitet. Utöver konstruktion, produkter och idrifttagning stödjer vi också Iggesund med att utbilda personalen som ska använda systemen, avslutar affärsområdeschefen på ABB.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title