Annons

AUTOMOTIVE: Köpet som vässar Siemens PLM på elsystemteknik

Automotiveområdet ligger inte bara allmänt Siemens PLM varmt om hjärtat; industrisegmentet är också ett av bolagets absolut starkaste kommersiella områden. Detta innebär att man har krav på sig att ligga i teknisk spets när fordonsbranschen genomgår sin kanske viktigaste utvecklingsfas hittills med elektrifiering, autonom drift och de till dessa faktorer kopplade förändringarna i produktutvecklingsmetodik.
Därför förstärker Siemens PLM kontinuerligt sin mjukvaruportfölj och idag meddelar bolaget att man köpt COMSA Computer und Software, ett Münchenbaserat företag som utvecklar programvara för elsystemdesign och teknik för dragning av elledningar.
Bolagets LDORADO-svit är ledande inom design och tillverkning av bilar i Tyskland, vilket återspeglar djup lokal kompetens och marknadsnärvaro med en väletablerad produktportfölj och starkt fokus på standarder.

Det finns en intressant bakgrund till Siemens nu annonserade köp av COMSA. Analytikern Bishop & Associates uppskattar att de globala intäkterna för system- och mjukvaruutvecklare på marknaden för el- och kabeldragningssystem, över alla industrisegment, under 2017 uppgick till 155 miljarder dollar. Av detta beräknar man att cirka 30 procent, eller ca 46,5 miljarder, kan hänförs till fordonsindustrin. Enligt Cowen Research (okt 19, 2018) är, ”kostnaderna för elsystem, ellednings- och kabeldragning den tredje största utgiftsposten i en bil (efter motor- och chassiområdena). Elledningsdragningarna görs en i taget och kan omfatta cirka 50 procent av kostnaden av arbetskraft för hela bilen.” Konklusionen är att teknik som minskar dessa kostnader bidrar direkt till en vässad produktionsekonomi.  Genom COMSA-köpet planerar Siemens nu att både vässa och utöka sina kapabiliteter för att därmed också kunna erbjuda den globala fordonsindustrin en samlad teknologi för produktutveckling, elsidan  inkluderad, som hjälper fordonsindustrin att lösa de utmaningar som följer i spåren av megatrender som autonom körning och elfordon.

– Köpet av COMSA är en del i vår fortsatta satsning på teknik för fordonsindustrin, säger Tony Hemmelgarn, CEO och koncernchef för Siemens PLM. FOTO Gary Malerba/Bloomberg via Getty Images

”En overträffad kombination.” COMSA kommer att placeras inom Siemens’ Mentor-verksamhet. Här kommer man fortsättningsvis att skapa nyckelteknik relaterat till elsidan med eldragningsteknologi och analytiska funktioner kring konstruktionsdata, som kommer att integreras i Siemens produktsortiment.
– Köpet av COMSA är en del i vår fortsatta satsning på teknik för fordonsindustrin, säger Tony Hemmelgarn, CEO och koncernchef för Siemens PLM. Kombinationen av Siemens och COMSA-lösningarna och ett högt specialiserat team blir oöverträffad i branschen. Tillsammans kommer vi att ta elektriska system och eldragningsteknologi till de nya nivåer som behövs för att tillgodose kraven på elektrisk och autonom fordonsutveckling. Den djupa integration av funktionaliteter som kommer ut av detta arbete kommer att gynna både COMSAs och Siemens kunder över hela världen.

Mentorköpet – en lyckad investering. Det nyförvärvade COMSA-teamet, bolagets teknologi- och programlösningar kommer alltså att placeras i Siemens Mentor-enhet. Mentorköpet får med facit i hand betraktas som ett av bolagets mest lyckade. Lösningarana är viktiga inom en rad industrisegment, inklusive automotive, och genom att ha blivit en del av det stora Siemens PLM har användningen och försäljningen av bolagets produkter vuxit organiskt. Dels som en effekt av att de mjukvaror man utvecklar ligger inom ramen för de produktutvecklingsområden som fått allt större betydelse, och tagit allt större andel av företagens utvecklingssatsningar. Dels för att man inom Siemenssfären når en betydligt mer omfattande potentiell och real kundstock.
Det finns mycket som talar för att de här effekterna nu blir något som också kommer att gynna COMSA. Mentor Graphics’ lösningar sträcker sig från elektrisk/elektronisk arkitekturutveckling via elsystemdesign och tjänster kring detta, till konstruktion och tillverkning och dragning av elledningssystem. Genom att addera COMSAs lösningar och kunnande i detta kring system- och designdataanalys och annat, med starkt stöd för nya datastandarder som utvecklas speciellt i Europa, får Siemens PLM en ännu tyngre plattform för att lösa automotiveområdets elutmaningar.

 

Styrkan hos COMSAs LDORADO-programvara inom elledningsteknik och analys är ett perfekt komplement till Mentorportföljen.

Ett perfekt komplement till Mentorportföljen. Detta är också en central punkt i affären, sett ur COMSAs synvinkel, hävdar bolagets nuvarande CEO, Josef Biermeier:
– Så är det, säger han. Med Siemens köp av COMSA kommer vi att kunna delta och bidra till denna växande marknad på ett sätt och på platser som vi inte kunde ha nått ensamma. Styrkan hos COMSAs LDORADO-programvara inom elledningsteknik och analys är ett perfekt komplement till Mentorportföljen. Vi är glada över att vara en del av den kommande resan tillsammans med dem. Det blir något av en win-win för både våra företag, för våra kunder och hela bilindustrin.

Martin O’Brien, senior VP och chef för “Integrated Electrical Systems” på Siemens Mentor.

Martin O’Brien, senior VP och chef för “Integrated Electrical Systems” på Mentor, understryker i en kommentar vad Biermeier säger.
– Vi har länge beundrat COMSA-teamet, deras produkter och genom detta förvärv samlar vi komplementär kompetens hos två av de starkaste aktörerna i branschen till gagn för våra kunder, konstaterar han och fortsätter: ”Kombinationen av vår Captital-mjukvaruportfölj och LDORADO-teknik, satt i ett sammanhang som det som Siemens erbjuder ifråga om kompetens inom närliggande designområden och fabriksautomatisering, gör det möjligt för oss att bättre hjälpa våra kunder att transformera sin verksamhet och omsätta den nya tekniken och metodiken till konkurrenskraft och ökad lönsamhet.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title