Annons

Både Volkswagen och Ford pausar produktionen på grund av Corona-krisen…

Vi börjar med Volkswagens besked: Inledningsvis påverkas produktionsanläggningarna i Wolfsburg (Tyskland), Emden (Tyskland), Dresden (Tyskland), Osnabrück (Tyskland), Zwickau (Tyskland), Bratislava (Slovakien), Pamplona (Spanien) och Palmela (Portugal) samt Volkswagen Group Components anläggningar i tyska Brunswick, Chemnitz, Hanover, Kassel, Salzgitter och SITECH.

Två veckors avbrott
Till att börja med förväntas produktionen stoppas i två veckor. För de berörda tyska anläggningarna ska åtgärderna tillämpas efter det sena skiftet på torsdagen.
Ralf Brandstätter, COO, Chief Operation Officer, för Volkswagen, säger:
– Spridningen av coronaviruset i Europa har en alltmer negativ inverkan på efterfrågan. Samtidigt blir det allt svårare att förse våra anläggningar med outsourcade komponenter. Av den anledningen har vi beslutat att avbryta produktionen på ett koordinerat sätt på torsdagen. Vi är övertygade om att detta också är i våra anställdas intresse, då de blir allt mer bekymrade över spridningen av corona.
Gunnar Kilian, medlem av Volkswagen Groups ledningsgrupp med ansvar för Human Resources, betonar:
– Vi har också kompletterat våra omfattande hälsoskyddsåtgärder med flera andra åtgärder. Vi förstår våra medarbetares oro. Sedan coronapandemin startade i Kina är hälsa vår högsta prioritet, det kan våra anställda lita på.
Även på facksidan tas beskedet emot positivt. Arbetarrådets ordförande, Bernd Osterloh, välkomnar produktionsstoppet:
– När människor inte längre kan träffas på lekplatser eller för konserter, gå till kyrkan eller besöka restauranger och inte längre köper bilar, och Volkswagen har problem med leverantörskedjan, kan produktionen helt enkelt inte fortsätta som om ingenting har hänt. För våra kollegor i produktionen finns det därför inget alternativ till det kontrollerade produktionsstoppet.

Alla möten via video eller Skype
För att skydda sina anställda genomför Volkswagen ytterligare åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset. Från och med nu kommer fabrikens kantiner, självbetjäningsbutiker, cafeterior, bistroer, restauranger och cateringtjänster stängas. Som en allmän princip kommer alla möten att hållas via Skype eller video. Alla större evenemang har ställts in.
Dessutom gäller speciellt skydd för anställda med speciella hälsorisker till följd av tillstånd som påverkar hjärtat eller lungorna och anställda med försvagade immunförsvar.
Anställda som återvänder får inte komma in i fabrikerna
Anställda som återvänder till Tyskland från andra länder efter den 14 mars är förbjudna att komma in på anläggningarna och andra anläggningar inom Volkswagen AG under inkubationsperioden på 14 vardagar.
För att hålla virusets spridning så låg som möjligt ska kontakter i stor utsträckning undvikas. Chefer och anställda ser över möjligheterna att arbeta hemifrån. Åtgärderna inkluderar också ett generellt stopp för affärsresor.
Även i Sverige har omfattande åtgärder vidtagits, liknande dem i Tyskland. Till exempel arbetar många av de anställda på huvudkontoret i Södertälje på distans och merparten av verksamheten sköts digitalt. Verksamheten för märkenas återförsäljare på utbildningscentret i Södertälje har också stängts ned under en period.

Bilden ovan är från Fords anläggning i spanska Valencia.

Ford avbryter av samma skäl
Den åtgärd som Ford i Europa nu genomför är till följd av WHOs utnämning av Europa som det nya epicentret för coronavirusepidemin där antalet rapporterade fall av infektionen har växt markant under de senaste dagarna och förväntas fortsätta att öka snabbt. Fords beslut att tillfälligt stoppa produktionen ska bidra till att bromsa virusspridningen.
Fords fabriker i Köln och Saarlouis i Tyskland, tillsammans med Craiova-anläggningen i Rumänien, kommer tillfälligt att stoppa all produktion från och med torsdag den 19 mars. Fords monterings- och motoranläggning i Valencia i Spanien har redan tillfälligt stoppat produktionen från och med igår måndag den 16 mars, efter att tre av fabriksarbetarna bekräftades med coronavirus under helgen.
Även om man hoppas att denna åtgärd endast kommer att krävas under en kort period beror den exakta varaktigheten på ett antal faktorer. Dessa inkluderar spridningen av coronaviruset; nationella regeringars beslut, EU:s restriktioner för resor (inklusive över gränserna) samt leverantörsindustrins förmåga att leverera komponenter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title