Annons

Banbrytande simulering från ANSYS: – En revolution för speed och användarvänlighet

ANSYS är tveklöst CAE- och simuleringsområdets dominerande aktör. 2016 återfanns bolaget som vanligt i topp i intäktsligan med nära en miljard dollar. För att vara exakt hade man, enligt analytikern CIMdatas statistik, en marknadsandel på nära 24 procent och intäkterna landade på 989 miljoner dollar, alltså ca 8,5 miljarder kronor. På silver- och bronsplatserna hamnade MathWorks och Dassault Systemes, tätt följda av det snabbväxande Siemens PLM.
Så här har det sett ut i många år. Det finns förstås en rad goda skäl till detta, men det kanske viktigaste är att denna CAE-utvecklare, ANSYS, alltid legat i spets när det gäller satsningar på nya kapabiliteter och lösningssviter. Denna satsning på att utveckla produkterna har hög prioritet och nyligen lanserade bolaget en produkt som man menar är banbrytande: ANSYS Discovery Live, som den heter, finns idag är tillgänglig för teknisk förhandsvisning.
- För första gången, säger Mark Hindsbo, vice VD och general manager för ANSYS, kan ingenjörer snabbt utforska designalternativ och få omedelbara och exakta simuleringsresultat.
Detta, menar han, ”revolutionerar hastigheten för och användarvänligheten av simulering, vilket gör digital utforskning tillgänglig för alla ingenjörer, så att de med säkerhet kan utforma bättre produkter, både snabbare och mer ekonomiskt.”

Simulering är ett av de mest kritiska verktygen för ingenjörer inom Internet of Things, elektronik och additiv tillverkning, men det är fortfarande ett område för specialister och används främst inom tekniskt komplexa projekt. Det här vill ANSYS ändra på. Bolaget utökar därför det man kallar, ”Pervasive Engineering Simulation” – vilket ger alla ingenjörer möjlighet att utnyttja kraftfulla simuleringsverktyg redan i början av designprocessen.

I stället för att det tar dagar, veckor eller månader att konfigurera, köra och analysera digitala prototyper med traditionella tekniska simuleringslösningar, ger Discovery Live direkt återkoppling på designändringar. Användare kan ställa ”what-if” tidigt i designprocessen och därmed snabbt undersöka tusentals designalternativ med omedelbar feedback.

– Discovery Lives banbrytande teknik gör simulering i realtid tillgängligt för alla ingenjörer. Tillsammans med en lika banbrytande användarvänlighet möjliggörs verklig digital experimentering, säger Mark Hindsbo. Detta kommer förändra produktutvecklingen i grunden då användning av simulering sker från första stund och ger miljoner ingenjörer möjlighet att dra nytta av kraftfull simuleringsteknik.

Omfattande forskningsarbete. ANSYS har genomfört ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete för att ta fram en ny simuleringsteknik baserad på den grafiska processornas massiva parallella kapacitet (GPU). NVIDIAs GPU-enheter levererar superdatorfunktioner och kan, i kombination med den nya simuleringsteknologin i Discovery Live, nu genomföra beräkningar tusentals gånger snabbare än med traditionella metoder. Detta har kombinerats med nästan fem decennier av ANSYS samlade erfarenhet, validering av simuleringsmetoder och bästa praxis, vilket gör det intuitivt att använda även för den som inte är expert på att använda programvaran.

– Designers, forskare och ingenjörer runt om i världen förlitar sig på ANSYS för att med säkerhet förutse sina slutprodukter och projekt, säger Bob Pette, vice VD, professional visualization, på NVIDIA. Han fortsätter:

– För att skapa den första designmiljön i realtid med simultan visualisering och simulering någonsin utnyttjar ANSYS Discovery Live kraften i NVIDIA GPUs och CUDA parallella databehandling. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ANSYS och ser fram emot vårt fortsatta samarbete för fortsatta genombrott i hur nya produkter designas och skapas.

Omedelbar feedback. Discovery Live stöder strömning, strukturmekaniska och termiska simuleringsapplikationer, vilket gör det möjligt för ingenjörer att experimentera med designidéer och få omedelbar feedback. Användare kan köra en första analys samtidigt som de designar – vilket innebär att de kan laborera med en 3-D-modell och interaktivt utforska effekterna av enkla och komplexa förändringar. Discovery Live ger användarna omgående simuleringsresultat, tätt kopplat till direkt geometrisk modellering för att möjliggöra interaktiva designstudier och snabb produktutveckling.

Snabba svar på ”what-if”-studier. – ANSYS Discovery Live är ett nytt och spännande verktyg som är väldigt enkelt att använda och kan hjälpa oss att bli snabbare, lära oss nya saker och bli mer innovativa. Verktyget gör det möjligt för oss att använda flera fysikområden och resultaten är praktiskt taget momentana, så vi snabbt kan få svar på ”what-if” -studierna – och hjälper oss att involvera fler människor i simulering med det ultimata målet att snabbare ta fram bättre produkter i tid, säger Bob Tickel, chef för strukturell och dynamisk analys på Cummins. Cummins arbetar med analysledd design och jag tror att Discovery Live kommer att driva oss snabbare framåt inom detta område. Vi är mycket imponerade och ser potential i att distribuera denna teknik globalt till alla våra olika företag.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title