Annons

”Bimodal IT” – underlättar TUFFA digitaliseringsseglatser

Digitalisering leder snabbt tankarna till ny teknik och nya affärsmodeller som vänder upp och ned på gamla invanda mönster. Det menar affärssystemledaren SAPs sverigechef, Chris Berry, i en krönika. Men behöver det vara så? Ett lugnande svar på denna fråga kan vara Gartners sedan länge lanserade tanke på ”bimodal IT”, ett begrepp som för övrigt också diskuterats en hel del inom PLM-kretsar; inte minst under de två senaste eventen PDT Europe.
Vad är då ”bimodal IT”? Det är en modell där man har en organisation och struktur som består av affärsprocesser och teknik som gör det möjligt att köra två modeller parallellt. ”IT-stödet bakom dessa två modeller bör vara en grundläggande teknisk plattform. Den ska vara integrerad med verktyg för att testa innovationer inom verksamheten i form av nya affärsmodeller och processer – så kallade ”Speed Boats”, skriver Chris Berry.

Detta med digitaliseringen som ställer mycket på ända är en del av sanningen och något som stressar ett och annat företag i Sverige. Chris Berry:
”Men om du sitter i företagsledningen eller i en bolagsstyrelse är mitt råd att ta det lugnt. I grunden handlar det om samma sak som företagen brottats med i många år – att skapa värde för aktieägarna. Skillnaden är att det går betydligt snabbare nu med de möjligheter som tekniken medför. Så ta det lugnt, intressera dig för det nya och omge dig med kompetenta medarbetare och externa experter.

I den här artikeln tänkte jag ge min syn på hur man kan ta vara på möjligheterna och hur man ska se på sitt IT-stöd ur ett ledningsperspektiv.

Är du en digital ledare? Digitaliseringen är helt klart en möjlighet där tekniken driver på förändring i verksamheten i stället för att bara stödja den. Samtidigt utgör den också ett hot mot traditionella företag som möter en helt ny typ av konkurrens. Uppstickare, disruptors, tar sig in på nya domäner genom att vara helt digitala, snabba och flexibla. Så vad ska man prioritera och hur ser man till att få ett IT-stöd som håller över tid och som ger utrymme för att testa och gå nya vägar?

Alla i företagsledningar och styrelser bör ha grundläggande kunskap om digitalisering och innovation. Du behöver inte nödvändigt leda arbetet – det kan man överlåta till en CIO eller CDO. Men du måste gå i täten och se till att alla i organisationen hänger med. Digitalisering sker inte vid sidan av eller i en liten enhet, utan hela verksamheter kan påverkas och förändras.

Kraven ökar också på att bli en attraktiv arbetsgivare. Nya krävande medarbetare väljer arbetsplats efter andra kriterier än tidigare och bedömer inte minst hur långt företaget kommit i sin digitala omställning. När talangjakten blivit helt avgörande för det framtida aktievärdet måste det digitala ledarskapet omfatta andra avdelningar som HR. De ska ju parallellt också få de befintliga medarbetarna att ställa om och bli mer digitala.

”Välj molnbaserade lösningar där det är möjligt eftersom de är framförallt snabbare att komma igång med och representerar det mest effektiva sättet att alltid få tillgång till det senaste utvecklingen. Nya funktioner lanseras efter hand och allt eftersom de är klara, i stället för den tidigare modellen där nyheter samlades till stora releaser vart eller vartannat år,” skriver Chris Berry.

Digitalisering över alla branscher. Olika branscher automatiseras och digitaliseras olika snabbt. Längst fram i ledet fanns för några år sedan tjänsteföretag med stora digitala tillgångar som banker, försäkringsbolag och IT-företag. Inom just IT-branschen utmanades de traditionella leveransmodellerna av nya molntjänster som ställde mycket av det gamla på ända. Där har man nu kommit långt. IT-företagen har förändrats och anpassat sig ännu mer till sina kunder och hur de vill konsumera produkter och tjänster.

Den s k exponentiella utvecklingen av datorkraft gör det fysiskt och ekonomiskt möjligt att förse saker med även ett relativt lågt värde med intelligens – dessa saker och maskiner kan numera prata med varandra i realtid. Sakernas internet (Internet of Things) gör att t.ex. utrustningen kan övervakas och underhållas på distans och att man i förväg kan förutse när det är dags för underhåll på plats. Denna teknik är naturligtvis extremt relevant inom verkstadsindustrin och logistikföretag – och utvecklingen bara fortsätter i allt snabbare takt.

Affärsprocesserna och tekniken hänger samman. En av de stora skillnaderna är att när vi tidigare fick vända oss till IT-avdelningen för att få stöd för våra processer är det nu tvärtom. I dag måste vi först ställa oss frågan hur digitaliseringen och ny teknik påverkar vår bransch och vilka möjligheter det ger oss till att transformera vår verksamhet.

Målet måste ändå vara att vi ska kunna fortsätta vår eviga effektiviseringsresa, samtidigt som vi blir tillräckligt agila och flexibla för att snabbt kunna ställa om när nya möjligheter eller hot presenterar sig. För att lyckas med det tror jag att man måste arbeta parallellt med att bygga en trygg grundlösning och samtidigt vara öppen för innovation och att testa nytt.

Gartner kallar detta för ”bimodal IT” där man har en organisation och struktur som består av affärsprocesser och teknik som gör det möjligt att köra två modeller parallellt. IT-stödet bakom dessa två modeller bör vara en grundläggande teknisk plattform. Den ska vara integrerad med verktyg för att testa innovationer inom verksamheten i form av nya affärsmodeller och processer – så kallade ”Speed Boats”.

Den tekniska plattformen är därför central. Där hittar vi affärssystemet med prioriterade funktioner för bland annat ekonomi, resursplanering, försäljning, HR osv.

Vad ska man tänka på när man väljer teknisk plattform?

  1. Sträva efter största möjliga öppenhet. Se till att era system har gränssnitt (API:er) som gör att de kan kommunicera med andra program och nya lösningar som ni vill testa för att ligga i framkant. Tiden när man byggde monolitiska storsystem som hanterade allt är sedan länge förbi.
  2. Integrera era affärsprocesser med IT-lösningen. Det låter kanske självklart men digitalisering handlar ju inte enbart om tekniska verktyg utan om hur hela verksamheten kan utvecklas med hjälp av tekniken. Att då fortsätta med krångliga processer och samtidigt köpa in nya system fungerar inte.
  3. Med en IT-plattform som grund kan ni sedan utforska ny teknik som t.ex. sakernas internet, maskininlärning och prediktiv analys. Botanisera bland allt det nya och var inte främmande för att välja olika leverantörer för olika lösningar. Så länge deras teknik kan integreras med er plattform.

Undvik spagetti i molnet – välj lasagne. Min rekommendation är att välja molnbaserade lösningar där det är möjligt eftersom de är framförallt snabbare att komma igång med och representerar det mest effektiva sättet att alltid få tillgång till det senaste utvecklingen. Nya funktioner lanseras efter hand och allt eftersom de är klara, i stället för den tidigare modellen där nyheter samlades till stora releaser vart eller vartannat år. Hastigheten gör att du som kund – tillsammans med andra kunder över hela världen – också har större möjligheter att vara med och påverka vilka nya funktioner som ska läggas till.

Röran av grundsystem brukar ibland liknas vid en IT-spagetti. Och en sak är säker – det kommer att serveras spagetti även i molnet. Undvik det och satsa i stället på en form av lasagne där systemen ligger i skikt och där behovet av IT-integration inte blir ett hinder för affärsinnovation.

Chris Berry, Sverigechef för SAP

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title