Annons

Blockchain – hajpad teknologi som, ”kan bli en av 2000-talets viktigaste”

Blockchain är en hajpad trend på IT-området. Det handlar om lösningar för distribuerade, så kallade ”ledgers”, som gör det möjligt för företag, offentliga verksamheter och enskilda individer att skapa trygga relationer och genomföra säkra transaktioner över internet – utan inblandning av mellanhänder. Genomslaget är förstås svårt att sia om så här initialt, men klart är att en del företag i flera olika branscher har upptäckt möjligheterna med blockchain. Analytikern Gartner, som alltid med sin ”hype cycle” alltid har korn på intressanta företeelser inom IT, utsåg för inte så länge sedan Blockchain till en av de 10 främsta strategiska teknologierna under 2017. Ett av företagen som inlett en satsning på denna teknologi är IT-konsulten Tieto.
- Blockchain har potential att bli en av 2000-talets viktigaste teknologier. Vi tror att det kommer att utvecklas till en viktig framgångsfaktor för våra kunder. Det är en teknologi som mycket väl kan komma att bli en viktig beståndsdel i ett mer jämlikt, inkluderande och smartare samhälle, säger Markus Hautala, Head of Blockchain Solutions på Tieto.

Tieto vill, säger man, ”hjälpa sina kunder att se bortom den rådande hajpen och upptäcka de faktiska möjligheter som blockchain-teknologin erbjuder”. Därför har man startat affärsenheten Blockchain Solutions, som i ett första skede inleder ett samarbete med Evernym för att lansera ett globalt nätverk för identitetshantering till kunder i Norden.

I ett första skede kommer Tietos nya affärsenhet Blockchain Solutions att fokusera på digitala identiteter, personlig information, digitalt ägarskap och de möjligheter inom supply chain management som erbjuds av Sovrin (Hyperledger Indy), Hyperledger Fabric och Ethereum.
– Vårt uppdrag är att säkerställa att våra kunder ligger i framkant och inte bara tar till sig av teknologin utan också drar nytta av de möjligheter som den erbjuder, säger Markus Hautala.

Globalt nätverk för säker hantering. Ett av de första stegen i Tietos satsning på blockchain är ett samarbete med Evernym, en ledande utvecklare av självständiga identitetslösningar. Tillsammans lanserar företagen nu ett Sovrin-pilotprogram i syfte att skapa ett globalt identitetsnätverk åt kunder i Norden. Målsättningen är att på kort tid validera teknologin i ett kommersiellt sammanhang och implementera lösningar som drar nytta av ett distribuerat identitetsnätverk.

– Vi är väldigt exalterade över det här. Vår industriexpertis i kombination med Evernyms erfarenhet av att ta fram lösningar som gör det möjligt för människor att, på ett tryggt sätt, ta kontroll över känslig identitetsbärande information öppnar upp stora möjligheter för våra kunder. Att välja när, med vem och hur mycket information man vill dela med sig av i varje given situation är en nyckel till att bygga framtidssäkra lösningar, säger Hautala.
För närvarande undersöker Tieto dessutom möjligheterna att dra nytta av blockchain-teknologin inom hälsa och sjukvård. Tillsammans med Kalifornien-baserade Gem arbetar man på en lösning för att länka genetik-data lagrad i biobanker med journalsystem och enskilda individer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title