Annons

”Bussbranschens svar på Tesla”: Volvo får jätteorder på elhybrider

Utvecklingen av smarta och hållbara transportlösningar i städerna är på väg att ta ett jättesprång. Skälen är flera, men den snabbt ökande graden av elektrifiering, uppkoppling och automatisering väger tungt. Volvokoncernen ligger långt fram och tänker spela en avgörande roll i framtidens smarta städer. "Vi är bussbranschens svar på Tesla," har t ex chefen för Volvo Bussar, Håkan Agnewall, sagt.
Det är heller ingen tvekan om att elektromobilitet är en av Volvo Groups starka sidor. Det utvecklingsarbete som sker på flera ställen i koncernen, Bussar, Lastbilar och Volvo CE m fl ger en särskild styrka. Men elektrifieringsområdets framgångar har också fått ett mer pekuniärt kvitto: Den nyligen annonserades jätteordern på nära 500 hybridbussar, som Volvo Bussars nordamerikanska dotterbolag, Nova Bus, tog hem.
Affären representerar Volvokoncernens hittills enskilt största order på hybridfordon hittills. Förutom de exakt 497 bussarna omfattar dealen också en option på drygt tusen bussar till.

Det var självklart en mycket stolt VD för Volvo Bussar, Håkan Agnewall, som i samband med att affären blev officiell deklarerade att köpet är ett erkännande av bolagets kapabiliteter inom elektromobilitet.
– Vår vision är att stödja städerna i omställningen till en hållbar kollektivtrafik för att möta utmaningarna vad gäller luftkvalitet, trängsel och buller. Det känns väldigt inspirerande att vara en av Quebecs partners på denna resa, sa volvobasen.

Volvo – bussbranschens svar på Tesla. I tidigare intervjuer har Agnewall påpekat att den ökande urbaniseringen, där nya gigantiska megastäder växer fram, kräver hållbarare och smartare lösningar. Eldrift spelar en viktig roll i detta.
– Det är en överlevnadsfråga att bryta CO2-trenden och vi behöver samtidigt minska bullerpåverkan på miljön och öka trafiksäkerheten. Nu står vi inför ett teknikskifte som gör att elbussar är en väldigt bra lösning på en del av problemet.
Klart är också att elbussar har en hög energieffektivt, vilket hjälper på vägen mot hållbarhet. Med ett modernt vindkraftverk på 5 megawatt kan man t ex skapa el för att driva 250 elbussar under ett år.
Agnewall har f ö också kallat Volvo Bussar för ”bussbranschens svar på Tesla”.
– Skillnaden är, sa Agnevall i en artikel i Bussmagasinet, att Volvo Bussar arbetar för öppna lösningar vad gäller bland annat batterier och laddinfrastruktur.
Han vill att bolaget i detta ska bidra till att skapa en standard som fungerar för alla, oberoende av leverantör.
– Vi anser att detta är nödvändigt. Dessutom kan vi, tack vare våra partnerskap med Siemens och ABB erbjuda hela infrastruktursystem. Tesla har en annan affärsidé i det hänseendet. De vill ha ett eget system där användarna har egna Teslas laddare och så vidare.

En Volvobuss i nordamerikanska dotterbolaget Nova Bus’ tappning.

Totalt 5500 sålda elbussar. Med den ovan relaterade beställningen från kollektivtrafikhuvudmännen (ATUQ) i provinsen Quebec på exakt 497 elhybrider har bolaget nu totalt sålt fler än 5 500 elektrifierade bussar globalt (4 000 under varumärket Volvo och 1 500 under varumärket Nova Bus exklusive den nya ordern). Siffrorna innebär också att man intar en position som en av de ledande aktörerna på den snabbt växande marknaden för elektrifierade bussar, framför allt då i stadstrafik; det senare ett faktum som f ö också gäller koncernens lastbilsbolag, som i april presenterade två ellastbilar med inriktning på just detta med stadstrafikbaserade transporter.

Elutvecklingen får näring på flera ställen i koncernen. Just koncernkapaciteten är en enorm tillgång i produktutvecklingsarbetet. I en tidigare PLM&ERP Newsartikel berättade Jenny Elfsberg, då innovationsdirektör på Volvo CE, nu chef för Volvo Groups nya Silicon Valley-baserade Innovation Lab, om detta med utveckling av eldrift och batterilösningar. Hon sa bl a att beräkningar av optimala batteristorlekar och laddningssystem inte är något som utvecklas av, ”supersmarta hjärnor i ett slutet kontor”. De kommer från tester.
– Ibland sker testningen i slutna miljöer, som när det gäller Volvos elektriska autonoma HX1-dumper, men vid andra tillfällen kan andra ställen i den stora Volvokoncernen vara provningsplatser för industrifordon.
– Elektriska bussar, exempelvis, har varit oerhört framgångsrika och kvalitetsfrågorna egentligen ganska få. Deras fordon har varit ett bra testområde för oss. Vi kan titta på hur batteritekniken utvecklas där och s a s ärva den; plocka över tillämpliga bitar till oss på CE. Inte på något överdrivet sätt – om den exempelvis inte visar sig passa oss, så gör den inte det och vi kan hoppa över och gå på något annat. Men det visar hur som helst på värdet av att finnas i en stor koncern.

Inom parentes ska nämnas att Volvo CE också har tagit fram en prototyp för andra generationens eldrivna lastdumprar, HX2, som också är en del av ett el- och fjärrstyrningsprojekt som syftar till att minska koldioxidutsläppen med upp till 95 % och totala ägandekostnaden med upp till 25%.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title