Annons

CAD/PLM: Björn Lindwall avgår efter 25 år som chef för SolidEngineer – hon tar över

Angelika Westermark har varit SolidEngineers CFO under de senaste fyra åren och har en djup inblick och förståelse för verksamheten. Den nya SolidEngineer-chefen har också över 15-års erfarenhet av ekonomi och personalarbete på olika nivåer och i olika branscher som finans, detaljhandel, restaurang och IT.
– Jag känner mig även trygg i den nya rollen då styrelsen kommer finnas tillgänglig och stötta mig som VD, tillägger Westermark.

Ny VD för SolidEngineer,
Angelika Westermark.

EN FÖRÄNDRAD ROLL
För Björn Lindwall blir det också en förändrad roll; han kliver upp som styrelseordförande i bolaget, som han också äger. Därmed kommer han att utifrån en icke-operativ position kunna stötta den nya bolagschefen. Han har som sagt också en synnerligen bred erfarenhetsbank.
Han har varit verksam inom CAD/CAM/CAE och på PLM-marknaden sedan 1986, då han började som försäljningschef på Computervision, en av de största CAD företagen i branschens historia. SolidEngineer grundades 1996 och företagets bas från starten blev mjukvaran SOLIDWORKS.
Resan fortsatta när Dassault Systèmes 1997 köpte SOLIDWORKS. SolidEngineer tecknade under åren även avtal med SmarTeam (en PDM-lösning), SRAC (CAE, simulering) och Markforged (3D-printing).
Förutom den breddade områdeskompetensen på teknologisidan har bolaget också expanderat verksamheten och drivit etableringar i USA, UK samt samarbetsprojekt med andra återförsäljare i Shanghai.

”DAGS FÖR ETT NYTT LEDARSKAP”
– Men det är nu dags för ett nytt ledarskap för SolidEngineer och även en starkare styrelse för framtiden. Företaget står inför många möjligheter med de fyra affärsområden som nu etablerats och skalas upp i snabb takt och då krävs ett annat ledarskap, som Angelika Westermark står för, säger Lindwall.
Han kommer alltså att finnas med i verksamheten som styrelseordförande även efter Westermarks tillträde:
– I detta kan jag säkerställa bolagets långsiktiga utveckling, nya samarbeten och ett fördjupat samarbete med våra partners Dassault Systèmes och Markforged, säger den avgående SolidEngineer-basen.

Björn Lindwall har vid sidan av chefsskapet för SolidEngineer, bl a ägnat sig åt bergsklättring. Han är en av få svenskar som nått Mount Everest högsta topp.

VARFÖR BYTER SOLIDENGINEER PÅ TOPPOSTEN JUST NU?
Varför kommer förändringen på ledarposten just nu? Lindwall pekar på att det i den nya värld som växer fram i teknologiexplosionens spår är mycket som förändras. För att säkerställa att SolidEngineer utvecklas på bästa sätt krävs ett förnyat ledarskap för att driva företagets uppskalning av de fyra affärsområdena, hävdar han och tillägger:
– Samtidigt krävs en styrelse som mer aktivt stöttar VD-rollen i framtiden. Kravbilden på SolidEngineers nya VD stämmer väl överens med Angelika Westermarks bakgrund då uppföljningsarbete i samband med förändringsarbetet varit en av Angelikas nyckelkompetenser vid sidan om insikten om företagets finansiella utveckling. Angelika Westermark har en bakgrund inom finans i form av SolidEngineers vision är att genom en aktiv satsning på innovationsverktyg bidra till att öka våra kunders konkurrenskraft.

TAR SIKTE PÅ MILSTENEN 100 MILJONER UNDER 2021
Till saken hör att SolidEngineer planerar för att växa snabbt med ett delmål att passera 100 miljoner kronor i omsättning för 2021. Bolaget har i dagsläget över 45 anställda medarbetare i Sverige.
De fyra etablerade affärsområdena är: CAX/PLM mjukvara, avancerad kompetenskonsulting inom produktutveckling, 3D-printing samt managementkonsulting inom innovationsledning.
När det gäller framtiden, menar Lindwall också att Dassaults 3DEXPERIENCE-plattform Systèmes blir en viktig komponent för SolidEngineers framtid. Molntjänster ökar i efterfrågan och plattformens olika verktyg blir fler i snabb takt, där konceptuell design, avancerad simulering samt samarbetsteknik är viktiga grundpelare i satsningen.
– Vi fördjupar löpande vårt samarbete med Dassault Systèmes samt Markforged genom att fokusera på respektive varumärke. Detta har inneburit ett nära samarbete inom utveckling, försäljning, marknadsföring och teknisk support med respektive organisation. Varje år höjer SolidEngineer kravbilden på den tekniska kompetensen inom vår tekniska support för att kunna stödja våra kunder i det dagliga arbetet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title