Annons

CAE/AUTOMOTIVE: Subaru vässar ECU-design i elhybrider med ANSYS-lösning

Japanska fordonstillverkaren Subaru tillhör inte de mest omskrivna företagen inom automotive. Men det hindrar nu inte att man utvecklat vassa lösningar både vad avser fordonsfunktionalitet och produktutveckling.
Till det senare hör det intressanta faktum att man har automatiserat stora delar av utvecklingen av sin nästa generations kontrollsystem för elhybrider. Vi talar här om det som går under beteckningen ECUs, liktydigt med Electronic Control Units.
Genom att använda ANSYS inbyggda simuleringslösningar vid utvecklingen av kontrollsystemen har Subaru lyckats automatisera så mycket som 95% av processen.
Med kontrotrollsystem avses i detta fall huvudsakligen att skapa lösningar som effektivt hanterar säkerhet, prestanda och energiutnyttjande för sånt som t ex bromssystem och styrning.

Utvecklingen av elektroniska kontrollenheter (ECU) är ett högprioriterat område bland forodnsutvecklare. Att simulerings- och analysverktygen i detta fått en allt mer framträdande roll är heller ingen överraskning. Men att detta kan ske genom att man i det närmaste, enligt Subarus egen utsago, lyckats eliminera behovet av mänsklig medverkan i skapandet av programvarukoden är mer unikt. Konsekvenserna är flera och pekar i högsta grad mot att AI-trenden inte bara växer i betydelse i utvecklingsarbetet, utan också radikalt förändras med avseende på exekveringen, som inte bara går snabbare utan också kan resultera i högre kvalitet, färre systembuggar, mindre dokumentation och lägre kostnader.

Genererar sofistikerad programvarukod
När det gäller Subaru kan noteras bolaget i ECU-utvecklingen utnyttjar marknadsledaren på CAE-sidan, ANSYS’ SCADE-lösning.
Det hela har gått till på ett sätt som i vissa avseende tycks vara unikt, för att inte säga revolutionerande och man påpekar i sitt pressmaterial exempelvis att, ”styrsystemet är banbrytande och levererar oöverträffade säkerhets- och tillförlitlighetsprestanda. I alla fall med avseende på för bolagets nästa generations hybridelektriska fordon (HEV).
En poäng i utvecklingsarbetet är att man med hjälp av ANSYS mjukvara snabbt och exakt kunnat generera mycket sofistikerad programvarukod, som säkerställer driftsäkerheten för viktiga, sammankopplade HEV-system.
Subaruingenjörerna utnyttjar SCADE för att snabbt och exakt utforma och validera inbäddad programvara för det nya e-Boxersystemet. Genom att öka utvecklingsautomationen till 95% med SCADE, påskyndar man dramatiskt skapandet av programvarukoder. Detta ökar produktiviteten avsevärt och minskar kostnader, produktionstid och mängden dokumentation som krävs för slutkodverifiering avsevärt.

Synkronisering och djupintegration
Yuji Kawakami, senior ingenjör vid avdelningen för elektronik vid Subaru, konstaterar att synkroniseringen och djupintegrationen av de komponenter krävs för att etablera ett felfritt styrsystem och för att säkerställa att säkerhetsrelaterade, uppdragskritiska funktioner vid inbromsning är fullt fungerande även om oförutsägbara händelser, som kan utlösa systemfel, äger rum.
– ANSYS’ SCADE spelar en viktig roll i att driva skapandet av den mycket komplexa ECU-mjukvarukod som krävs. Detta är på manuell, mänsklig nivå inga enkla saker, men med hjälp av denna mjukvara kan vi klara utvecklingen med oöverträffad hastighet, effektivitet och noggrannhet, säger Yuji Kawakami. Han hävdar vidare att SCADE ökat Subarus utvecklingsautomation med 15 procent, vilket möjliggjort att snabbt innovera kring ny ECU-teknik och påskynda vägen till marknad väsentligt.
– På sista raden har detta givit oss en stor konkurrensfördel, tillägger han.

ANSYS’ Eric Bantegnie.

”Branschledande verktyg”
Eric Bantegnie, som är VP och general manager för ANSYS systemenhet, håller med:
– ANSYS SCADE är ett framgångskritiskt, branschledande verktyg för kostnadseffektiv automatisering av den komplicerade processen att utveckla ECUer. Dedssa består av otaliga rader med underliggande programvarukod och måste följa strikta branschregler, säger han. Att göra detta manuellt går förstås, men tar väldigt mycket längre tid och är buggmässigt betydligt mer osäkert.
Genom att utnyttja SCADE, menar han, kan ingenjörer påskynda skapandet av noggrann, mycket tillförlitlig, uppdragskritisk kod som, ”håller HEVer i toppskick och industriledare som Subaru i spetsen när det gäller HEV-design.”

Subaru utvecklar vid sidan av hybriderna, enligt en nylig överenskommelse med Toyota, en ny elbilsplattform med batteridrift (BEV).

Satsar även på gemensam batteri-eldriftsplattform med Toyota
Detta sagt om hybridfordon ska noteras att Subaru så sent som i juni i år meddelade att man tillsammans med Toyota kommit överens om att gemensamt utveckla en plattform avsedd för batterielektriska fordon (BEV) för medelstora och stora personbilar och att gemensamt utveckla en C-segment-klass BEV SUV-modell till salu under respektive företags eget märke. Genom att kombinera sina respektive styrkor, såsom tekniken för allhjulsdrift (AWD) som Subaru har odlat under många år och fordonselektrifieringsteknologier som Toyota använder för att samla andra företag som delar den japanska biljättens ambitioner, avser de två företagen att ta upp utmaningen att skapa attraktiva produkter som endast BEV kan erbjuda.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title