Annons

CAE: EDRMedeso nominerade till fint pris på Guldstänkgalan i Västerås

Svenska simulerings- och analysföretaget, EDRMedeso, har blivit nominerade i kategorin ”exportföretag” i årets upplaga av Guldstänk-galan i Västerås.
Inget dumt val av Guldstänk-juryn i tider när CAE- och simuleringsområdet växer i betydelse för varje dag som går och där den typ av lösningar och kompetens som denna ANSYS-partner erbjuder är ett tungt inslag i många företags innovations- och utvecklingsarbete.
EDRMedeso har sedan 1986 försett marknaden med teknologi för digitalt utvecklingsarbete och har under de senaste åren tagit en framstående position inom t ex digital tvilling-teklnologi.

EDRMedesos Digitala Lab-produkter innebär att största delen av produktutvecklingen hos företag kan göras digitalt, innan någon fysisk prototyp byggts, genom att datorsimulera prototypen, berättar bolagets marknadsansvariga, Anneli Carlström.
– På så vis kan man testa avsevärt fler variationer och varianter innan man börjar bygga en fysisk prototyp. Och det finns dessutom stort utrymme för att testa  nya innovationer utan att dra på sig stora kostnader, säger hon.

Utvärdering av miljöeffekter
Samma teknologi används för att få förståelse för processer där det är svårt eller helt enkelt inte går att mäta, t ex i mikroelektronik, under 3D-printing eller i metallsmältor.
– Denna kombination av möjligheter gör det också möjligt för våra kunder
att utvärdera miljöeffekter som t ex vid byte av energikälla, typiskt från kol till elektricitet, eller vid förbränning där målet är att reducera utsläpp av miljöfarliga gaser, förklarar Carlström.
Men det slutar inte med innovation och produktutveckling. Idag används
t o m datormodellen av produkten tillsammans med slutprodukten ute i fält.

Åtta nordiska dotterbolag
Med huvudkontor i Kopparlunden och 8 dotterbolag i Norden och Storbritannien exporterar EDRMedeso sin kunskap och sina verktyg till allt från high-tech startups företag till Europas ledande industriföretag.
Klart är vidare att Digital Lab-lösningen från EDRMedeso är ett fundament i verksamheten. Det handlar om en samling verktyg och tjänster som
gör att man kan förnya och förutsäga framtida prestanda för sina
produkter.
– Vi levererar kort sagt världsledande mjukvarulösningar, rådgivningstjänster och affärsrådgivning för IoT och simulering, hävdar Anneli Carlström och tillägger:
– De digitala tvillingarna som vi skapar i Digitala Lab är baserade på
de virtuella prototyper som tagits fram under produktutvecklingen. Genom
den senaste tekniken från ANSYS, PTC och EDRMedeso kan vi paketera de
digitala prototyperna och distribuera dem som en applikation i molnet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title