Annons

Simulering: IIoT i fokus när EDR-Medeso vann Rolls-Royceorder

Svenska ANSYS-partnern, EDRMedeso, och Rolls-Royce finska gren inleder ett samarbete för att utveckla tekniken kring digitala tvillingar.
ANSYS är långt komna på området och vad man nu tar sikte på i det nya partnerskapet är att hitta tillämpningar för prediktiv analys och tillståndsbaserat underhåll. Detta innebär allmänt att man istället för att gå efter underhåll enligt tidslagda scheman tar fram lösningar där maskiner eller anläggningar själva ”talar om” när en komponent eller part är sliten och ska bytas.

Rolls-Royce Oy Ab är alltså en finsk gren av det välkända brittiska bolaget och ägs av Rolls-Royce Holdings Plc. Programmet är omfattande, men handlar övergripande om att forska, utveckla, tillverka och marknadsföra kraft- och framdrivningssystem. Detta innefattar sånt som konstruktion och tillverkning av flygmotorer för allt ifrån stora civila flygplan till helikoptrar och UAVs. Men som flera av de stora motortillverkarna inom fordons- och flygsektorerna har man också en omfattande verksamhet kring fartygsframdrivningssystem och kraftsystemsintegration i den marina sektorn. Och man erbjuder också en rad marina produkter kring automation och kontrollsystem.
– Vi ska leverera de bästa produkterna och lösningarna till våra kunder och digitaliseringen öppnar för nya modeller där man kan dra nytta av digital tvillingteknik i kombination med vass mjukvara för förutsägande underhåll, säger operative chefen för  Rolls-Royce Oy AB, Joni Keski-Rahkonen.

Olli Rantanen,VD för Rolls-Royce Oy AB.

Starka inom Industrial Internet of Things. Bolagets VD, Olli Rantanen, tillägger att man valde EDRMedeso som partner för denna resa för, ”deras ledande ställning på marknaden och deras förmåga att leverera en end-to-end IIoT-lösning för prediktiv analys och underhåll .”

Klart är också i detta sammanhang att EDRMedeso har skapat sig en stark position i Nordeuropa som leverantör av lösningar för ”digital prototyping”, simulering och IIoT/prediktiv Analys. IIoT står för ”Industrial Internet of Things och handlar om industriella produktionsupplägg relaterat till IoT-konceptet.

Som ANSYS-partner har EDRMedeso, förutom sin egen expertis och sina egna lösningar, också tillgång till en vass portfölj på området digitala tvillingar. I versionen 19.1 lanserade man en rad nyheter och med nya Twin Builder levererar bolaget en ”först-i-sitt-slag-lösning” där man kan bygga, validera och driftsätta simuleringsbaserade digitala tvillingar inom ramen för ett enda arbetsflöde.

 

Digital 3D-modell av en marin motordesign.

Kan ge stora kostnadsbesparingar. För olje-, gas-, energi-, marin-, flyg- och försvarsindustrin kan Twin Builder ge kostnadsbesparingar på miljontals kronor i underhålls- och förlorade produktivitetsrelaterade utgifter.
Grundtanken i detta är i övergripande perspektiv att de digitala tvillingarna tar hand om data som samlas in från sensorer på deras fysiska motparter och överförs via IoT (IIoT).
ANSYS Twin Builder är till sin karaktär också en öppen lösning som, enligt bolagets utsago är, ”enkel att integrera med alla IIoT-plattformar (Industrial Internet of Things) och ger användarna möjlighet att utföra diagnostik och felsökning, bestämma ett idealiskt underhållsprogram, optimera prestanda för industriella tillgångar och skapa insiktsfulla data för att förbättra nästa generations produkter.”

EDRMedesos Jani Ojala, landschef för Finland och Storbritannien.

– Vi är stolta förstås över detta tillfälle att leverera ett nytt och innovativt digitalt lösningskoncept till Roll-Royce. Vårt mål är att kunna bidra till förbättringar av både affärs- och kundupplevelser. Detta partnerskap är ännu ett konkret exempel på hur våra Digital Twin-lösningar kan öppna nya affärsmöjligheter för våra kunder, säger Jani Ojala, landschef EDRMedeso Finland och Storbritannien.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title