Annons

CAM: Sandviks Mastercam 2024 – ”den mest kraftfulla versionen hittills”

Sandvik-ägda CAM-mjukvaran, Mastercam, som den svenska verktygsjätten köpte 2021, ska introducera sin 2024-version av lösningen på EMO-mässan, världsledande mässa för produktionsteknologi, i Hannover den 18 till 23 september. På plats kommer tyska Mastercam-återförsäljaren InterCAM att demonstrera denna världens största CAM-lösnings nya version, som man i pressmaterialet betecknar som, ”den mest kraftfulla Mastercam-bearbetningsmjukvaran hittills.”
Mastercam 2024 introducerar dussintals funktioner och förbättringar för att hålla verkstäder igång med det senaste som tillverkningsindustrin behöver för effektivare bearbetning.
Man pekar bland annat ut fem skäl till att Mastercam 2024 kan göra livet lättare för produktionsingenjörer och maskinoperatörer:
1. Ökad produktivitet genom förbättringar i B-axelns kontursvarvning
2. Vässad prestandan med revolvermonterade vinklade fräshuvuden
3. Framsteg i processerna för håltagning
4. Förbättrad rörelse i verktygsbanan genom upptäckt av underskärning vid bearbetning
5. Verktygsbanorna Dynamic Mill, Face och Dynamic OptiRough inkluderar nu ett nytt maximalt engagemang-alternativ på sidan Cut Parameters.

Punkt 1 – Förbättringar i B-axelns kontursvarvning (B-Axis Contour Turning) – präglas av tre stora förbättringar – möjligheten att manuellt redigera verktygsaxelvektorer, manuellt redigera användbart skärområde och justera lagerfunktion – vilket möjliggör mer kontroll under processen och förståelse av rörelsen i B-axelhuvudet från verktygsbanans gränssnitt.

Förbättringar i B-axelns kontursvarvning.

Punkt 2 – Revolvermonterade vinklade fräshuvuden – är en annan intressant förbättring är alltså att användare kan nu använda revolvermonterade vinklade fräshuvuden i Mill-Turn-operationer, vilket gör att man kan skapa verktygsbanor på vinklade plan med revolvermonterade verktyg. Detta resulterar i ökad produktivitet och användarvänlighet för både fräs- och svarvningsoperationer.

Punkt 3 – Hål-process och håltagning – Process Hole-verktygsbanan tillämpar tidigare definierade processer på en dels solida hålfunktioner, som består av en eller flera håltagningsoperationers inbyggda funktionsbibliotek. Möjligheten att importera tillämpliga processer till arbetsdel-filen sparar tid och pengar, samtidigt som konsistensen i processerna bibehålls. En grafisk elementknapp har lagts till i dialogrutorna för håltagning och multiaxlig verktygsbana, vilket gör att man kan visa eller dölja grafiska element beroende på verktygsbanatypen. Detta möjliggör mer anpassad kontroll hål för hål eller över hela verktygsbanan för håltagning.

Hål-process och håltagning.

Punkt 4 och 5 – Fräsfunktioner – Verktygsbanorna Dynamic Mill, Face och Dynamic OptiRough inkluderar nu ett nytt Maximize Engagement-alternativ, som producerar mer nominella spånor, minimerar antalet små spånor och hjälper till att förhindra problematiska fristående materialflisor. Vattenlinjeverktygs-banor är nu ”medvetna” om underskurna lagerförhållanden vilket resulterar i förbättring av verktygsbanans rörelse och mindre luftskärning.

Allmänna systemfunktioner och uppdateringar
Mastercams traditionella gnomon på skärmen har utökats med den nya Gview-kuben, som är ett mer grafiskt sätt att visa planorientering och dess interaktiva funktioner tillåter användare att styra kuben och skärmrepresentationen av delen.

Machine Group Setup Stock har tre nya enklare, mer intuitiva urvalsmetoder inklusive ”Lägg till från två hörn”, ”Lägg till rektangulärt material” och ”Lägg till cylindriskt material”.

Förbättringen Save/Load Toolpath Default List tillåter en användare att specificera enskilda filer och operationer att ladda från/spara till.

Möjligheten att snabbt växla mellan olika standarduppsättningar för olika verktygsvägsmål eller överföra driftsdata från fil till fil ger tidsbesparingar, en förbättrad användarupplevelse och förbättrad funktionalitet.

3D printa nya detaljer/modeller eller repararera befintliga detaljer direkt i Mastercam. 3D printa med Laser eller trådaggregat monterat direkt i en CNC-maskin eller en robot. Skapa sedan fräsbanor för ännu finare ytfinish i en och samma “riggning” direkt i CNC-maskinen eller roboten.

Detta är bara några av de nya funktionerna och förbättringarna som kommer till Mastercam 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title