Annons

Candelas elektriskt drivna bärplansskepp för passagerartrafik testkörs i Stockholm

Innovationsprojektet som omfattar 20 miljoner kronor finansieras av Trafikverkets FoI-portfölj för sjöfartsområdet med knappt 50% och bärplansfärjans tillverkare, Lidingö-företaget Candela Speed Boat AB, med cirka 50%.

BÄRPLAN LYFTER SKROVET OCH DRAR 80 % MINDRE ENERGI
Att elektrifiera snabbgående fartyg har hittills varit svårt, då konventionella skrov kräver mer energi än vad dagens batterier innehåller. Räckvidden blir för kort och farten för låg.
Det Lidingöbaserade teknikföretaget Candela använder bärplan, en slags undervattensvingar, som lyfter upp skrovet ovanför vattnet och minskar energiförbrukningen med 80 procent jämfört med konventionella fartyg. Det möjliggör för första gången elektriska fartyg som kan köra långt och snabbt och därmed ersätta dagens tonnage, även på skärgårdens längsta linjer.
P-30 beräknas ha en rad fördelar framför nuvarande tonnage enligt den Genomförbarhetsstudie som Regionens trafikförvaltning genomfört. Var fartyget sätts in är ännu ej klart, men på linjen 83X Vaxholm-Slussen beräknas eldriften och bärplanens effektivitet kunna spara 5,2 miljoner SEK, eller 40 procent, i driftskostnader per år. Restiden kortas med 15 minuter. Dessutom är bärplansfärjans svall enbart tio centimeter höga vilket kraftigt minskar den stranderosion som nuvarande skärgårdsbåtar orsakar.
– Vi är glada att stockholmarna blir först med att testa svensk teknik som vi tror kommer att revolutionera de sjöburna transporterna i världen. Jämfört med dagens fartyg kommer P-30 att vara mycket bekvämare och tystare att åka med, säger Gustav Hasselskog, VD för Candela.

Med en marschfart på 23 knop och kapacitet för 30 passagerare – inkluderat rullstols- och cykelanpassning – kan Candelas nya passagerarfartyg göra skillnad i skärgården. Inte minst sett ur miljöperspektiv.

”FLYGER” OVANFÖR VATTENYTAN
Buren av sina bärplan ska P-30 flyga tyst cirka en halvmeter ovanför vattenytan, driven av två högeffektiva pod-elmotorer. Fartyget varken rullar eller slår tack vare bärplanen som justeras i realtid med hjälp av mycket snabba beräkningar i fartygets Flight controller. Sensorer ombord känner av vågor framför farkosten så att bärplanen kan ställas in för mjuk och lugn gång.
Styrsystemet påminner om det som sitter i moderna instabila jaktflygplan, exempelvis JAS 39 Gripen. Det enda kaptenen behöver göra är att hålla kursen och bestämma fart. Tekniken är redan utprovad i Candelas fritidsbåtsmodell C7, som för närvarande är Europas bästsäljande elektriska fritidsbåt.
Bakgrunden till P-30 är att Stockholmregionens kollektivtrafik på vatten idag står för en liten andel av det totala kollektivtrafikresandet, men en stor del av de totala utsläppen. Utsläppen från snabba fartyg som Cinderella och Viberö är cirka 13 gånger högre per personkilometer än för en buss. Svallen från dagens passagerarfartyg orsakar också omfattande stranderosion.
Per personkilometer förbrukar P-30 lika mycket energi som en hybridbuss, och gör inga svall.

EMISSIONSFRI KOLLEKTIVTRAFIK
Förhoppningen är att P-30 kan ge upphov till en ny sorts emissionsfri typ av kollektivtrafik i städer. I de områden där hastigheten idag är begränsad på grund av svallbildning skulle Candelas bärplansfärja kunna köra snabbt med dispens. Restiderna blir därmed avsevärt kortare, och turtätheten ökar – till en lägre kostnad för skattebetalarna.
– Framtidens snabbgående fartyg måste minska energibehovet drastiskt för att vara relevanta. Bärplanstekniken vi utvecklar till P-30 kommer att ge Sverige och Stockholm stort fokus från utlandet och visa hur framtida emissionsfri kollektivtrafik på vatten kan fungera, säger Erik Eklund, Director of Public Transport på Candela.

Buren av sina bärplan ska P-30 flyga tyst cirka en halvmeter ovanför vattenytan, driven av två högeffektiva pod-elmotorer.

FAKTABOX: Candela P-30 i korthet
– Världens första elektriska passagerarfartyg med bärplan
Första elektriska passagerarfartyget med både lång räckvidd och hög fart sjösätts i Stockholm 2022.
Fördelar i korthet:

 • Emissionsfri
 • 80% mer energieffektiv än dagens fartyg
 • 95% minskade svall och därmed stranderosion
 • Mjukare gång och därmed minskad risk för sjösjuka i hård sjö
 • Minst 40% lägre kostnader jämfört med dagens fossildrivna fartyg i samma storlek, tack vare låg elförbrukning och elmotorernas mindre servicebehov.
 • Demoprojekt 2022, kommersiell trafik 2023

  Räckvidd: 60 sjömil i 23 knop
  Toppfart 30 knop
  Marschfart 23 knop
  Kapacitet 30 passagerare. Rullstols- och cykelanpassad
  Batterier Litiumjon
  Motorer Dubbla poddrev
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title