Annons

CASE e-HANDEL: Lösningen som vässar Proffsmagasinets lageromsättning och service

Proffsmagasinet heter ett av Sveriges ledande e-handelsupplägg inom byggrelaterade produkter. De säljer och levererar proffsverktyg, laserinstrument, skydd och mätinstrument av kända varumärken och till bra priser. En av bolagets starkaste konkurrensfördelar är att den absoluta majoriteten av varorna med hög omsättning lagerförs på eget lager och kan skickas redan samma dag som de beställs.
Det hela har gått mycket bra med en tillväxt på 40 procent under kort tid. Men det finns utmaningar: att få ihop den snabba tillväxten med en leveransförmåga som matchar kundernas högt ställda krav. För att detta ska lyckats har krävts automatisering. Proffsmagasinet har i detta jobbat med med ERP-konsulten och Visma-specialisten Exsitec, som rekommenderade EazyStock som komplement till affärssystemet Visma Business. Hur har det gått?

Lageromsättning och servicegrad har definitivt påverkats positivt, hävdar Peer Dahlgren, inköpschef på Proffsmagasinet.
– Nu kan vi ha samma fokus på både små och stora artiklar vilket innebär att alla artiklar som efterfrågas finns, både storsäljarna och tillbehören finns tillgängliga. Där ser vi mest effekt, vi lagerför nu allt lika bra, säger Peer Dahlgren.

2017 köpte Ahlsell Sverige Proffsmagasinet, som då omsatte cirka 260 miljoner. Sedan dess har både verksamheten och omsättningen vuxit snabbt. Bolaget är verksamt inom e-handel inte bara i Sverige, utan även i  både Norge och Finland. Man har mer än 50 anställda och erbjuder runt 26 000 artiklar från välkända varumärken inom professionella järnvaror så som verktyg, mätinstrument, laserinstrument och skyddskläder.  

Nu kan man utmana den fysiska handeln
Idag kan Proffsmagasinet utmana den fysiska bygghandeln genom sin fokus på service i alla sina försäljningskanaler. Och målen är högt ställda: att överträffa kundernas förväntningar krävs det ett välfungerande system för inköp och lagerhantering.

Proffsmagasinets fantastiska tillväxt på hela 40% den senaste tiden har kommit med en del administrativa utmaningar. Det växande lagret kräver ständiga beräkningar av parametrar för att kunna hålla optimala nivåer av alla lagerlagda artiklar, ett arbete som tagit mycket tid och resurser i anspråk. Behovet av att effektivisera inköpsprocessen, komma ifrån att köpa in ”på känsla”, slippa manuellt arbete och minska överlager blev allt mer påtagligt i takt med att produktutbudet växte.

Rekommenderade EazyStock
Proffsmagasinet tog kontakt med Exsitec, systemleverantör av verksamhetsnära IT-stöd, som rekommenderade EazyStock som komplement till affärssystemet Visma Business.
– Vi växer ständigt och att hela tiden räkna ut optimala lagernivåer är både tidskrävande och ineffektivt. Efter ett år blir den uträkningen helt irrelevant och man måste göra om det igen, och att upprätthålla regelbundna beräkningar är ohållbart. Nu ser Eazystock till att våra lagerprodukter och inköp ligger på rätt nivå och vi kan lägga vårt fokus på andra uppgifter, säger Peer Dahlgren.

Integrationen gick smidigt och man kunde snart se mätbara resultat. Resultatet: Minskade lagernivåer med 20% på sex månader.

Bra överblick och snabbt synbara trender

Proffsmagasinets inköpschef, Peer Dahlgren.

Med EazyStock kan Proffsmagasinet nu enkelt överblicka alla produkter och dess unika trender. En av de stora vinsterna är att döende produkter snabbt kan identifieras och korrigeras.
– När det gäller döende produkter är Eazystock oslagbart jämfört med att göra det manuellt i affärssystemet. Till exempel; om en produkt som finns på kampanj under en säsong hålls vid liv tack vare kampanjen, samtidigt som den ordinarie försäljning tickar neråt, kan det se ut som om snittet ligger stabilt. Den korrekta informationen går ju naturligtvis att ta ut från affärssystemet och analysera manuellt, men med innebär risk för felräkning och flera timmars arbete jämfört med att dra ut en exakt rapport från Eazystock, vilket bara tar några minuter, hävdar Dahlgren.

Proffsmagasinet har ett produktutbud på 26000 artiklar av vilka runt 9000 är lagerförda och det är av största vikt att lagernivåerna hålls optimala. Genom stöd för att se inkuranta artiklar och trender kan organisationen undvika för stora lagernivåer och få stöd att genomföra optimala inköp.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title