Annons

CASE/ERP på Gluetec: Digital satsning vässar momentgivare i världsklass

Men vi ska börja med att titta på ett case som visar på de kvaliteter och det framåtsträvande som präglar Gluetecs verksamhet. Det handlar i detta fall om intelligenta bergbultar.

100 miljoner intelligenta bergbultar
Varje år installeras närmare 100 miljoner bergbultar världen över, med syfte att stabilisera håligheter inne i berget. Utmaningen med dessa järnbultar är att de kan gå sönder vid sprängningar eller skalv, något som är svårt att upptäcka med blotta ögat. Sedan 2015 deltar Gluetec i ett projekt tillsammans med forskare från Luleå Tekniska Universitet, där syftet är att utveckla en ny generation bergbultar som själva kan tala om när och var reparationen behövs. IoT och prediktiva kapabiliteter i sitt prydno sålunda. Genom att förse bergbulten med en sensor kan den fungera som en del av ett informations- och varningssystem och bidra till en säkrare arbetsmiljö i gruvan. De testriggar och verktyg som finns hos Gluetec har varit mycket användbara för att göra de labbtester och förbereda fälttester som ingår i projektet.

Den intelligenta bergbulten, framtagen av forskare vid Luleå tekniska universitet, är ett projekt som Gluetec varit involverat i. Lösningen har fått pris i IoT-tävlingen Ipso Challenge. FOTO Linda Alfredsson

Förstapris i IoT-tävling
De intelligenta bergbultarna är tänkta att användas som ett komplement till geofoner – ett befintligt men betydligt mer kostsamt instrument – som idag används för att varna för skalv. Genom att mäta vibrationer på fler platser kan bergbultarna ge ett ökat antal mätpunkter till en lägre kostnad. Varje bergbult är också försedd med en kraftig diodlampa för att kunna larma vid eventuell fara och visa vägen till närmaste utgång. Dessutom kan det i framtiden bli möjligt för bergbultar att samverka med varandra för att kunna positionera någon, eller något, som befinner sig under jord. I slutet av 2015 vann den uppkopplade bergbulten, som ett av femtio bidrag, förstapris i det prestigefyllda IPSO Challenge, en internationell IoT-tävling som arrangeras av IPSO Alliance. Projektet befinner sig idag i en tung utvecklings- och produktifieringsfas inom en rad olika affärsområden.
Klart är att Gluetecs kunnande kring just trådtöjningsgivare har varit oerhört viktigt för att kunna ta fram en produkt med kvalitet i världsklass.

Av detta projekt framgår att digitalisering i allmänhet och IoT-relaterade lösningar är några av nycklarna som används för att utveckla bolagets produkter och produktutbud. Digitaliseringen är på flera intressanta vis kopplade till detta.     

Från manuella till digitala flöden
Men än så länge är det momentgivarna som är huvudpoängen i bolagets verksamhet. Dessa momentgivare sitter i skruvdragare som används inom fordonsindustrin. Givaren från Gluetec känner hur hårt man drar åt varje bult; vilket är viktigt då man vill veta exakt hur hårt varje bult är åtdragen. 
Ungefär en tredjedel av världens bilar tillverkas med hjälp av momentgivaren från Gluetec. Således en tämligen omfattande produktion vilket också visas av att man årligen producerar mellan 20–30 000 givare i fabriken i Sorsele. 
– Varje gång industrin tar fram en ny bilmodell ska det fram nya produktionslinor med verktyg. Där kommer vi in i bilden, har bolagets chef, Helena Back, berättat i en tidigare Di-intervju; vilket också tydliggör bolagets goda framtidsutsikter. 

För drygt två år sedan, i januari 2018 utsågs Helena Back till ny VD för Gluetec AB. Hon var tidigare fabrikschef för Gluetec Sorsele och har i sin nya roll fortsatt att leda och utveckla verksamheterna i Sorsele och Piteå.”Det har varit otroligt roligt och lärorikt att se Gluetec utvecklas till det kunskapsföretag som det är dag,” säger hon.

Klart är hur som helst att tiotusentals tillverkade enheter av denna dignitet skapar en hel del flöden inom Gluetecs Sorsele-anläggning. Tidigare var det dock manuell hantering som gällde i de flesta av dessa flöden. Mycket av kompetensen fanns i varje persons huvud, men bara just där. Man hade därmed totalt sett sämre kontroll på relaterad information. Till saken hör också att det finns oerhört mycket mätdata som ska lagras för varje enskild givare. Hur löste man detta inom ramen för en ambition att digitalisera verksamheten?
– Vi började titta på olika affärssystem, och installerade t o m ett system, men det affärssystemet klarade inte av att hantera kraven på spårbarhet. I detta läge fick vi kontakt med Lesjöfors Electronic och fick då insyn i hur bra en mjukvara, som heter Garp, fungerade. Detta system blev bolagets slutliga val då det motsvarade våra krav och den spårbarhet som vi efterfrågade, säger Erik Nilsson.

En lösning som ägs av Jeeves
Bakom affärssystemet Garp står det betydligt mer kända Jeeves och bolaget Jeeves Information Systems. Det idag amerikaägda, men faktiskt en gång svenskgrundade, bolaget levererar mjukvaror och tjänster för affärssystem (ERP) till små och medelstora företag runt om i världen. Jeeves, som kom till 1992, har vuxit och har i dagsläget närmare 2500 kunder i 40 länder i Europa, Nordamerika och Asien över ett antal nischvertikaler inom tillverknings-, grossist- och tjänstesektorn. Grunden till affärsystemet Garp lades redan 1983 då de första kodraderna skapades och våren 1984 kunde man leverera det första systemet. 2005 förvärvade alltså Jeeves Garp och Microcraft.

Tillverkning hos Gluetec.

Systembyte för att säkra framtidens utmaningar
Tillbaka hos Gluetec kan vi alltså konstatera att man sedan knappt ett år tillbaka kör på Garp-lösningen för att få bättre kontroll på flöden och uppföljning på processer. Systemet visar t ex hur mycket tid man lägger ner i produktionen, hur strukturer ser ut och ger information om lagerläge och -kostnader.
– Det bästa är att det är så lätt att integrera egna ideer och göra egna gränssnitt, säger Erik Nilsson. Lesjöfors Electronic har hjälpt oss att bygga ett helt eget program för produktionsrapportering, som är integrerat med Garp.
Thomas Sonesson på Lesjöfors Electronic instämmer med Erik Nilsson och påpekar att en av styrkorna med lösningen är just integration och enkelheten i att bygga rapporteringsprogram för produktionen.

Erik Nilsson, Gluetec.

Implementationen har
gått över förväntan
– Implementationen av Garp har fungerat över förväntan, berättar Erik Nilsson. Naturligtvis har det varit mycket arbete inför och efter implementationen. Men det har ändå gått relativt fort och enkelt att komma igång. Lesjöfors Electronic har varit väldigt hjälpsamma, de har stöttat oss, vi har diskuterat olika lösningar och de har hjälpt oss att komma igång med Garp.
– Nu ska vi fortsätta att utbilda oss i systemet för att ytterligare effektivisera vår verksamhet. Målet är också att söka upp fler kunder och ta in ytterligare produktgrupper som vi kan fortsätta att utveckla, tillägger han.

Möter kraven från Industri 4.0
I Industri 4.0 ligger mycket fokus på sammankoppling, automatisering, maskininlärning och realtidsdata. Maskiner och produkter kommunicerar med varandra genom IoT och IIoT-lösningar (Industrial IoT). Detta ställer förstås höga krav på integrationssidan och det är viktigt att ha ett affärssystem som kan möta detta.
På Gluetec menar man att Garp uppfyller viktiga delar av dessa krav och Lesjöfors Electronic ser integrationsmöjligheterna som en av mjukvarans styrkor och som ett absolut krav för att hänga med i den industriella revolutionen.
– Många andra affärssystem är svåra att anpassa och integrera, säger Thomas Sonesson. Det är tack vare integrationsmöjligheterna och det väl utbyggda stödet för spårbarhet i Garp som vi har haft möjlighet att bistå Gluetec på ett mycket så bra sätt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title