Annons

CASE/formsprutning: Jakten på optimal design via automatiserade verktyg och iterativ utveckling

Till bakgrunden hör att hjärnskakningar vanligt inom idrotten. Tyvärr råkar varje år ett stort antal idrottsutövare ut för huvudtrauma, inte minst inom fysiska lagsporter som fotboll, rugby, kampsporter och ishockey.
Idrottsutövare har ofta förhöjd kropps- och därmed hjärntemperatur när de sportar och om de skadar huvudet, riskerar den högre temperaturen att förvärra eventuella hjärnskador. Det bästa i en sådan situation är att snabbt kunna sänka temperaturen på hjärnan, så kallad hypotermi, på samma sätt som man lägger is på en muskelskada. Skillnaden är att temperatursänkning av hjärnan måste ske under kontrollerade former då en för kraftig sänkning, exempelvis ett isbad, riskerar förvärra eventuella skador.
Här kommer PolarCools produkt PolarCap System in i handlingen. Lösningen består av en hjälm och en bärbar kylenhet, vilket gör att den enkelt kan användas direkt vid sportanläggningen, eller på platsen där skadan skett, även av den som inte är medicinskt kunnig. Fördelen med PolarCap System är dessutom att den kan användas i förebyggande syfte även vid misstänkta hjärnskakningar, tills idrottaren kunnat besöka läkare för kontroll, även om det senare visar sig att ingen skada skett.

GER SNABBARE ÅTERHÄMTNING
Kylning som behandlingsmetod vid hjärnskakning har visat sig generera positiva effekter i flertalet studier, både experimentella och kliniska. PolarCap System har utvärderats i en stor klinisk studie inom ishockey där resultatet visar att återhämtningstiden för behandlade spelare kortas betydligt. Notabelt, och kanske än viktigare, var att resultatet visade en betydande reducering av andelen med lång frånvaro bland spelare som erhållit kylbehandling. En minskning med drygt 70 procent. Produkten används idag bland annat av Svenska Hockeyligan och sedan säsongen 2018/2019 finns två PolarCap System vid varje match.

VD för PolarCool är Erik Andersson, f d elithockeyspelare som på grund av upprepade hjärnskakningar tvingades lägga skridskorna på hyllan. Han ser ett stort behov av den här typen av lösningar inom många sporter. PolarCool har redan idag användare även ute i Europa, bland annat tyska mästarklubben Adler Mannheim, schweiziska Zürich SC och HC Davos. Dessutom har man nyligen ingått ett avtal med Hammarby Fotboll som kommer att inkludera användandet av PolarCap System i sina rutiner vid hjärnskakningar.

Produktdesignbyrån OIM Sweden fick uppdraget att designa och utveckla PolarCap System och de har jobbat i ett nära samarbete med Protolabs för att hitta den optimala designen för det formsprutade höljet.

– Vi ser en stor potential för PolarCap System, inom en rad idrotter runt om i världen. Det är tyvärr vanligt att spelare och utövare ofta råkar ut för smällar mot huvudet och forskningsresultaten talar sitt tydliga språk. För elitidrottare, som jag själv var, är det oerhört viktigt att minska effekterna av upprepade hjärnskakningar. Dessutom är det positivt för både individen och klubben om spelaren kan återgå till spel tidigare, både ur ett hälsomässigt och ekonomiskt perspektiv. Resultaten visar att PolarCap System förbättrar chanserna.

ITERATIV DIGITAL DESIGNPROCESS
Produktdesignbyrån OIM Sweden fick alltså uppdraget att designa och utveckla PolarCap System och de har jobbat i ett nära samarbete med Protolabs för att hitta den optimala designen för det formsprutade höljet till PolarCap Systems kylenhet. Idag är det viktigt att snabbt och enkelt komma fram till de bästa designlösningarna och få ut produkter på marknaden. Protolabs automatiserade offereringslösning innebär att kunden laddar upp sin CAD-design via internet, och direkt får återkoppling vad gäller producerbarhet och kostnad samtidigt som protoyper kan levereras på så kort tid som en dag.
– Tack vare det automatiserade verktyget upptäckte vi på ett tidigt stadium att den första designen, med kåpan gjuten som en enda del, inte skulle bli möjlig eftersom den var för stor för formsprutningsmaskinerna, berättar Arash Golshenas, medgrundare och CTO på OIM.
– Det är något man verkligen vill komma underfund med tidigt i utvecklingen, snarare än på slutet, strax innan produkten ska gå till tillverkning, fortsätter han.

Förbättringar på ett ställe i en design medför ibland problem på ett annat ställe. Genom att kunna se konsekvenserna av förändringar, var det i fallet med PolarCap Systems-lösningen möjligt att skapa en optimal design.

JAKTEN PÅ OPTIMALA LÖSNINGAR
Som sagts ovan använde OIM Protolabs automatiserade verktyg genom hela den iterativa innovationsprocessen, för att hitta optimala lösningar. I slutet av processen fanns dessutom möjligheter att diskutera i detalj med Protolabs erfarna tekniska experter, något som också underlättade projektet.
– Med verktyget kunde vi hela tiden följa kostnadsimplikationerna mot kund, beroende på vår design, förklarar Arash Golshenas.
– Förbättringar på ett ställe i en design medför ibland problem på ett annat ställe. Genom att kunna se konsekvenserna av våra förändringar, var det möjligt att skapa en optimal design. Det var också en klar fördel att ha Protolabs tekniska experter att diskutera detaljer med mot slutet av projektet. Golshenas kommenterar:
– Vi valde Protolabs för att de är snabba och effektiva och kan snabbt leverera prototyper. Det finns inga som slår dem när det gäller formsprutning. Eftersom utvecklingen av produkten skedde mitt under pandemin våren 2020, var det också viktigt att inte ha en utvecklingspartner för långt bort. När världen är orolig är det tryggt att ha sina lösningar nära, avslutar Arash.

– Utvecklingsarbetet har varit avgörande för att skapa en bra produkt som kan användas vid arenor och av lekmän och som dessutom är kostnadseffektiv att tillverka. Vi är väldigt nöjda med hur samarbetet med Protolabs fungerat och de har uppfyllt alla våra krav, avslutar PolarCools VD Erik Andersson.

ANVÄNDER SOLIDWORKS I DESIGNARBETET
Designbyrån som omtalas i artikeln, OIM, använder SOLIDWORKS för CAD-design, medan designanalysen görs via Protolabs egenutvecklade programvara. Hur går det hela till på mer detaljerad nivå?
Håll ögonen öppna för fortsättningen på denna inledande artikel, som publiceras på PLM&ERP News i nästa vecka. I den första artikeln (se ovan) täckte vi grundläggande navigering, organisation och samarbete inom plattformen. I den andra kommande artikeln, tittar vi närmare på vad som förmodligen är den viktigaste fördelen med plattformen, den mellan begäran om analys och faktisk placering av en beställning. Vi talar här om Protolabs automatiserade, interaktiva designanalys.  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title