Annons

CIMdata: PLM-investeringarna 2017 – fortsatt GOD TILLVÄXT

Lagom till högsommaren släpper analytikern CIMdata som vanligt sina siffror över 2017 års investeringar i PLM-mjukvara. Detta är de absolut senaste siffrorna, även om rapporterna är märkta enligt publiceringsåret, vilket nu alltså är 2018. Alltnog står det klart att PLM-området som helhet fortsätter växa i god takt.
2017 växte marknadsinvesteringarna i PLM-lösningar med 7,6 procent till 43,7 miljarder dollar, eller ca 380 miljarder i svenska kronor, jämfört med 2016.
Av detta satsades, enligt CIMdata, ca 64 procent – eller 27,9 miljarder dollar, ca 243 miljarder kronor, på det som analytikern definierar som ”Tools”, verktyg, vilket inkluderar CAD, MCAD, CAM, CAE, EDA (Electronic Design Automation) etc; medan cPDm-satsningarna 2017 (collaborative Product Definition management, ”PDM”) landade på en andel om 34,3 procent och totalt ca 15 miljarder dollar. CPDm växte därmed något snabbare än ”Tools”, med 8,3 procent under 2017.

Siffrorna för 2017 ligger generellt i linje med hur det brukar se ut i CIMdatas sammanställningar. EDA-bitarna har toppat de senaste åren, vilket förstås är en spegling av hur produktutvecklingsarbetet alltmer kommit att domineras av elektronikinnehåll på bekostnad av mekaniskt. Här betyder förstås också IoT-trenden mycket för utvecklingen av produktinnehållen. Inom EDA-akronymen ryms ju som bekant sånt som har med kretskortsdesign (PCB) och integrerade kretsar, vilket är viktiga bitar i exempelvis just IoT-uppkopplingarna.
Klar är också att mjukvaruutveckling (ALM) fått en allt viktigare roll i de flesta produkter och lösningar.
I takt med digitaliseringen av produktutvecklingsarbetet växer också inslagen av simulerings- och analysmjukvara, liksom att den ökande produktkomplexiteten och tillväxten av distribuerad produktutveckling och tillverkning gör att ”ordning-och-reda-” och samverkanssystem, som sorteras in under cPDm-akronymen, fortsätter att ha stor och ökande betydelse.

Sedan kan det skilja några tiondelar hit och dit i hur relationerna mellan systemen växlar över åren, men på sista raden är de övergripande trenderna, som de beskrivs ovan, klara.
Observera i uppställningen nedan att man gör skillnad på CAD relaterat till ”paketerade/integrerade lösningar” (typ CATIA från Dassault Systemes som är en del av 3DEXPERIENCE-plattformen, NX från Siemens PLM eller Creo från PTC) och CAD som ”stand alone/design-lösningar” (typ DS’ SOLIDWORKS eller Siemens Solid Edge).

Så här ser CIMdatas siffror för PLM-investeringarna 2017 ut med avseende på andelar av hela ”kakan”:

 1. EDA 21,4 procent – 9,4 miljarder dollar
 2. Systemintegration/Återförsäljare/VAR 16,0 procent – 7,0 miljarder dollar
 3. cPDm 13,1 procent – 5,73 miljarder dollar
 4. Simulering & Analys (CAE) 13,1 procent – 5,71 miljarder dollar
 5. MCAD (multidisciplin, paketerad) 8,5 procent – 3,7 miljarder dollar
 6. AEC 8,2 procent – 3,6 miljarder dollar
 7. MCAD (designfokuserat, ej paketerad) – 6,5 procent 2,8 miljarder dollar
 8. Fokuserade appar 5,1 procent – 2,2 miljarder dollar
 9. CAM/NC (ej paketerad) 3,1 procent – 1,40 miljarder dollar
 10. Andra verktyg (som ALM, ”mjukvarutveckling”) 3,1 procent – 1,37 miljarder dollar
 11. Digital Manufacturing 1,8 procent – 0,8 miljarder dollar
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title