Annons

Combitech i strategiskt partnerskap med LKAB, ABB, Epiroc och Volvo

Teknikkonsulten Combitech fortsätter att växa och etablerar sig nu i Luleå. Målet är att vara ett 60-tal konsulter inom fyra år. Bakgrunden till satsningen är bl a ett strategiskt partnerskap med LKAB, ABB, Epiroc och AB Volvo kring framtidens gruvdrift, som offentliggjordes idag. Utöver detta bedrivs dialoger med flera större aktörer i regionen.
- Vår bedömning är att det finns en viktig plats på marknaden här i regionen för oss som en av Nordens ledande teknikkonsultbolag. Framförallt ser vi möjligheter inom digitala partnerskap och cybersäkerhet. Här vill vi erbjuda en plattform för de aktörer som vill växa sina affärer med oss, säger Andreas Andersson, platschef Combitech i Luleå.

– Denna etablering är ännu ett bevis av vårt aktiva arbete att lyfta Luleås attraktivitet. Att bygga relationer är ett långsiktigt arbete. Jag välkomnar Combitech och kommer fortsätta arbeta för Luleås utveckling för att ge fler företag möjlighet att växa och skapa fler jobb säger Niklas Nordström, Kommunstyrelsens ordförande, Luleå kommun.

Cybersäkerhet och AI. Kopplingen till Luleå Universitet spelar också en viktig roll, både vad gäller kompetens, forskningsprojekt och samarbeten. Combitech har sedan tidigare flera samarbeten med universitetet inom olika verksamhetsområden där cybersäkerhet och AI är naturliga domäner för samverkan.
– Combitechs etablering i Luleå förstärker regionens digitala kompetensprofil och kommer att underlätta vårt nuvarande samarbete inom forskning och utbildning Två viktiga framtidsområden för samarbete är cybersäkerhet och artificiell intelligens säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, Luleå Tekniska Universitet.

Kontoret i Luleå öppnar i augusti och leds av platschef Andreas Andersson. I teamet ingår också Håkan Karlsson och Lars Sahlin. Under sensommaren och hösten kommer fokus att ligga på att rekrytera konsulter och etablera leveransen till partnerskapet med LKAB, ABB, Epiroc och AB Volvo, samt utveckla nya digitala partnerskap på marknaden. Målet är att vara ett 60-tal konsulter inom fyra år.

Utvecklade autonom lastbil ihop med bl a Volvokoncernen. Intressant i sammanhanget är att Combitech sedan tidigare haft ett samarbete med bl a Volvokoncernen när det gäller en helt självkörande lastbil. Fordonet har i detta varit en del i ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring autonoma transportsystem, där Combitech varit med.

Det var för ca två år sedan som man var partners i ett projekt som gick ut på att utveckla en komplett autonom transportsystemlösning. Den lastbil som togs fram, en extrautrustad anläggningslastbil, navigerar och kör helt självständigt både över och under jord. Den läser via sensorer och GPS kontinuerligt av sin omgivning och kan hela tiden parera fasta och rörliga hinder, samtidigt som transportsystemet samlar data för att ytterligare optimera sin rutt och säkerheten.
Det behövs heller ingen manuell övervakning av lastbilen då transportsystemet, som liknar en operatörscentral, automatiskt och kontinuerligt både läser av status från och ger order till de uppkopplade självkörande lastbilarna om bland annat hastighet och färdväg.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title