Annons

Kuka köper Visual Components: ”SIMULERING en hörnsten”

Det är full fart framåt som gäller för tyska robottillverkaren Kuka. Bolaget, vars nordiska avdelning nyligen bildade ett partnerskap med teknikkonsulten Semcon kring Industri 4.0-lösningar, meddelar idag att man köper Visual Components. Denna utvecklare är känd för sina automationslösningar, med goda visualiserings- och simuleringskapabiliteter.
Tillsammans menar sig de två företagen, Visual Components och Kuka, kunna, ”definiera och skapa nästa nivå av intelligenta automatiseringsprodukter och lösningar”.

I pressmaterialet kring affären skriver bolagen i gemensam kommuniké att Visual Components med sin lättanvända produkt och öppna arkitektur, ”sätter standarder i visualisering och simulering av kompletta tillverkningslösningar.”
Klart är också att öppenheten finns där och bolaget även efter Kukas uppköp kommer att agera som stand-alone produkt på marknaden. Detta med lösningar som är ”oberoende” och bygger på kompatibilitet med all standardteknik inom CAD, PLM, CAM, PLC och Robotics.

Vill spela en central roll i Industri 4.0. För Kuka Robotics är siktet inställt på att spela en central roll i Industri 4.0-lösningar. Bolaget tillhandahåller idag flera automationsprodukter och lösningar, från kollektivt samarbetande och individuella robotar till AGVs och lagermaterialbärande enheter.

I skenet av de krav som ingår i Industri 4.0-koncept är simuleringskapacitet av flöden av stor vikt för de som jobbar med att skapa effektiva lösningar för den typ av system som ingår i digitalt styrda produktionslinor. I resans riktning, när det gäller intelligenta produktionssystem, ingår också sånt som IoT och digitala tvillingar. I detta är simuleringskapacitet av yttersta vikt. Att kombinera den digitala tvillingen med verkliga styrenheter är två kritiska algoritmelement för att optimera.
I allt detta menar Kuka att man nu får en grund för att skapa lösningar i toppklass.

Simuleringsparadigmen är en hörnsten i Industri 4.0 och tekniska innovationer inom områden som artificiell intelligens, virtual- och augmented reality, molnet och IoT bygger på simulering. Tillsammans med Visual Components hävdar Kuka att man är ”väl positionerade för att låsa upp större potentialer för lösningar byggda runt simuleringsekosystem”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title