Annons

Dassault, 3DEXPERIENCE och Realistisk Simulering: ”Området utvecklas explosivt”

Bland PLM-verktygen – hit räknas enligt analytikern CIMdatas definition alla mjukvaror som har med produktutveckling och tillverkning att göra – har simulerings- och CAE-området varit de senaste årens lysande stjärna. I alla fall sett i perspektiv av de investeringar som världens företag gjort. Enligt CIMdata är simulering och analys den sub-sektor som vuxit snabbast av alla de senaste tre åren. Vi talar om tvåsiffriga investeringsökningar under vart och ett av dessa år. Det är mer än t ex cPDm (collaborative Product Defininition management, ”PDM”), som annars anses vara ett nyckelområde. Men simulering växer alltså snabbare och trenden går mot att denna teknik används både i tidigare och senare utvecklingsfaser än tidigare.
Detta har självfallet inte gått marknadsspelarna förbi och de ledande PLM-utvecklarna har satsat hårt på att bygga upp plattformar för detta. Dassault Systemes är inget undantag. I själva verket var bolagets visionäre ledare, Bernard Charles, f ö tidigast ute av alla med att framhålla simuleringens växande betydelse. Han talade redan innan man etablerade 3DEXPERIENCE-plattformen 2012 om, ”realistisk simulering” och tillmätte detta ett växande värde. Som flera gånger tidigare var DS-chefens väderkorn vasst och precist.

Generellt är det digitaliseringen som driver på utvecklingen. Trenden går mot virtual prototyping (d v s att man i allt större utsträckning ersätter fysiska prototyper av produkter med virtuella), i kombination med att produkter tenderar att ”bli smarta”, byggda på mekatronik, sensorer och mjukvarustyrning. När funktionen för dessa alltmer komplexa produkter ska säkras är simulering av både enskilda komponenter och av samverkande system helt nödvändig; liksom när det gäller att säkra online-kopplingarna.

Dassaultchefen, Bernard Charles talade tidigt om ”realistisk simulering” och värdet av detta.

Stort behov av kunskap och kompetens. De senaste årens utveckling har också inneburit stora tekniska genombrott inom simulerings- och analysteknik. Förbättringarna har skett på en rad punkter, som solver-prestanda, noggrannhet, skalbarhet, materialmodellering, monteringsmodellering, kontaktanalys, fraktur och utmattning, samverkan med multifysisiska lösningar och effektiv optimering… Listan skulle kunna göras längre, men på sista raden kokar det ner till att utmaningen för de flesta företag inte ligger i hur man använder mer simuleringsteknik, utan hur man integrerar tekniken och utnyttjar fördelarna med simulering och optimering för att driva innovation.
Rikard Torkelsson, chef för DS-partnern X10D Solutions, håller med:

Rikard Torkelsson, chef för DS-partnern X10D.

– Det är absolut en riktig vinkel. Vi ser med tillförsikt på detta med ”realistisk simulering” och tror på en fortsatt explosiv utveckling. Men här behövs mycket kompetens och kunskap för att kunna maximera användningen av simuleringsverktygen. Detta investerar vi mycket i och tillför de resurser som krävs för att vara rätt rustade att möta behoven. Vi ser också 3DEXPERIENCE-plattformen som en nyckel i detta. Här finns just de verktyg som ger möjligheten att öka användarnas innovativa kapacitet.

”Single source of truth”. Torkelsson menar vidare att realistisk simulering, som en integrerad del av 3DEXPERIENCE-plattformen, möjliggör kravhantering, designvarianter, simuleringsmodeller och ger resultat som man kan lita på.
– Denna lösning blir vad som behövs för att skapa denna tillit. Att ha en ”Single Source of Truth” i hela utvecklingsprocessen är avgörande.

Integrationen av simulering och analys, automation, optimering och beslutsanalys möjliggör för organisationer att dela med sig av ”best practices” och öka innovationsmöjligheterna, hävdar Rickard Torkelsson vidare. Eftersom alla arbetar kring samma information kan olika personer analysera mot de parametrar som är viktigast för deras del av organisationen – t ex kan produktionsberedare analysera gentemot produktionssimulering och återkoppla till designavdelning för optimal tillverkning. Ändringar som påförs tidigt i utvecklingsprocessen är, som alla vet, mindre kostsamma än sent uppkomna förändringar.
– Realistisk simulering minskar osäkerheter och risker vid lansering av nya produkter, sammanfattar X10D-chefen.

SIMULIA är Dassaults CAE-plattform. Hur ser det hela ut och vilka är verktygen, ”apparna”, på DS’ 3DEXPERIENCE-plattform när det gäller simulering?

Först och främst utgår Dassault från att simulering utgör en integrerad del av arbetsflödet. Därmed finns området med på 3DEXPERIENCE-plattformen och med SIMULIA kan man integrera nedan angivna teknologier i 3DEXPERIENCE-plattformen:

  • Abaqus för FEA och ”Multifysikanalys”
  • Fe-Safe för ”Fatigue” och ”Durability”
  • Isight för Processintegration och Designutforskning
  • Simpack för Dynamisk Simulering av Multibody
  • Simpoe-Mould för Plastimulering och Formsprutningsanalys
  • Tosca för Struktur- och ”Fluid”-optimering, samt Topologioptimering
  • Lösningar för Simuleringsprocessen och Datahantering.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title