Annons

KRÖNIKA: Därför behöver byggbranschen mer PLM!

Byggbranschen behöver mer PLM! Det menar i alla fall PLM-utvecklaren Dassault Systemes Jan Malmborg, ansvarig för partnerkanal inom EuroNorth, i en krönika på DS’ Innovationsblogg. Han konstaterar bl a att 30 procent av produktionskostnaderna, enligt studier, hänger ihop med byggfel och olika former av slöseri. Samtidigt ligger branschen, enligt en annan undersökning, sist av alla när det gäller digital mognad. Det är med detta som bakgrund hög tid att öka digitaliseringen i branschen. Detta skulle inte bara effektivisera verksamheterna, utan också kunna leda till lägre kostnader. I detta kan PLM-system spela en avgörande roll.

Jan Malmborg, Dassault

Så här skriver Malmborg: ”Ett av de stora problemen inom byggindustrin idag har att göra med byggnormer. Det finns nämligen tydliga överenskommelser kring byggnormer i branschen men saknas ofta bra verktyg för att säkerställa att de följs. Ett exempel på detta är att byggritningar kan ange att ett fönster ska monteras på en vägg men inte specificera hur. Istället för att processen standardiseras på ett bygge riskerar man därför att fönster monteras på olika sätt, utifrån enskilda individers godtycke, med kostsamma ombyggnationer som följd.”

CADMakers bra exempel på effektivitetsvinster att hämta hem. PLM-system skulle kunna bidra med stora effektivitetsvinster här; exempelvis genom att man modellerar byggprocessen. Byggarbetarna skulle då kunna se i vilken ordning saker ska monteras för att bli optimalt effektivt. Eller på detaljnivå kunna se exempelvis vilka skruvar som ska användas var.
I detta är visualisering oerhört värdefullt. Man kan alltså med hjälp av rätt digitala verktyg faktisk visualisera hela byggprocessen. Jan Malmborg pekar i sammanhanget ut företaget CadMakers som ett bra exempel: De använder 3DEXPERIENCE-plattformen för att göra just detta, visualisera hela byggprocessen.
”Därigenom kan de enklare identifiera ’konflikter’ i byggdesignen och samtidigt använda simuleringar för att effektivisera byggprocessen maximalt,” skriver han och fortsätter: ”En annan del av byggindustrin där PLM kan bidra till ökad effektivitet är inköp och supply chain. Stora byggbolag köper i regel in byggmaterial till många projekt samtidigt för att hålla ner kostnaderna. Problemet är dock att detta ofta leder till stora mängder spill. Exempelvis visade en rapport från Sveriges Byggindustrier från 2015 att just produktion och transporter av spillmaterial stod för hela 35 procent av klimatpåverkan från byggproduktionen. Här kan PLM spela en avgörande roll genom att effektivisera inköp och leveranser. På så vis kan företagen garantera att deras byggen får precis det material de behöver, när de behöver det och med positiv miljöpåverkan dessutom.”

Varianthantering inom bostadsbyggandet. Men det finns flera fördelar; vilka? I förlängningen handlar bygget om att anpassa bostäder till bostadsköparnas önskemål om sånt som materialval, design och annat. Vi lever i det som brukar kallas, ”massindividualiseringens tidevarv”. De flesta vill ha sin produkt anpassad efter sina personliga behov och önskemål. Bostäder är inget undantag. Och klart är att PLM-systemen kan spela en stor roll i detta. Malmborg skriver:

”Genom att använda ett avancerat PLM-system, som är kopplat direkt till underleverantörerna, kan byggbolagen exempelvis ge snabbare få svar på vad modifieringar av designen kommer kosta. En plattform som 3DEXPERIENCE gör det också enklare att individanpassa lägenheter i ett bostadshus, en tydlig trend i branschen. Bostadsköparen kan då använda ett VR-verktyg för att designa sin egen drömlägenhet och den informationen förs direkt vidare till leverantörerna för att underlätta logistiken.”

Inspireras av tillverkningsindustrin. Andra branscher använder de här typerna av verktyg och har lyckats väl. Varför skulle inte byggindustrin kunna göra samma sak?

”Det finns många förebilder”, noterar skribenten och pekar på exempelvis tillverkningsindustrin. Här har byggbolagen möjligheter att hämta inspiration.

”Vad som ofta hindrat byggbranschen från att själva ta en ledande position inom det här området är dock att de olika parterna (byggherrar, arkitekter och byggbolag) inte haft gemensamma system som pratat samma språk. Genom att anamma moderna PLM-verktyg, som 3DEXPERIENCE-plattformen, ges alla parter i byggprocessen möjlighet att sömlöst dela information. Den här gemensamma plattformen blir därmed ett första steg i den digitaliseringsprocess som byggindustrin behöver.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title