Annons

PLM: ”Dåligt digitaliserade labb ger Dassaults BIOVIA stor tillväxtpotential”

BIOVIA heter en av de mer sällan omskrivna apparna på Dassault Systemes PLM-plattform 3DEXPERIENCE. Det hindrar nu inte att det är en intressant lösning som redan har, men framför allt kommer att få, ökad betydelse. Mjukvaran är mest använd inom segmentet Life Sciences, där den utnyttjas för att såväl utveckla som testa nya material och kemiska substanser i en virtuell miljö.
Vad som gör att produktens tillväxtpotential är stor beror bl a på det lite överraskande faktumet att de flesta labb befinner sig på en mycket låg nivå rent digitaliseringsmässigt, berättar bolagschefen, Leif Pedersen, när Madelene Kornfehl träffade honom för PLM&ERP News räkning när han nyligen var på Sverige-besök.
- Vissa använder till och med mest papper och penna, vilket gör att det går att få stora vinster bara genom att börja dokumentera digitalt. Givetvis finns det företag som ligger mycket långt fram också, men som helhet ligger Life Science-området långt efter exempelvis bilindustrin vad gäller digitalisering och automatisering. 

Normalt sett har vi annars allmänt bilden av högteknologiska laboratorier fyllda av skärmar i högt robotiserade testmiljöer. Men som sagt, så är det bara fragmentiserat och sånt som bara utvecklats på sina håll.
Här menar förstås Pedersen att BIOVIA-verktygen och 3DEXPERIENCE-plattformen, kan göra mycket för att effektivisera verksamheten och även öka kvaliteten.
– Vi kan med de här verktygen genomföra tester mycket snabbare och med detaljerad och enkel dokumentation. Genom att all data dessutom finns i en digital miljö är det enklare att dela denna data till olika delar av verksamheten. En effekt av det är att man exempelvis kan påbörja labbtester tidigare, eftersom labbteknikerna kan följa utvecklingen i ”discovery-fasen” från början, och därmed inte behöva vänta på dokumentation. 

Vilka andra områden förutom Life Science jobbar BIOVIA inom? ”Många,” säger Pedersen. ”Några exempel är katalysatorer för att kunna bryta ner råolja i användbara beståndsdelar mer energieffektivt. Vi jobbar även mycket med batteriindustrin för bilar och flyg.”

Kostar enorma summor
Att ta fram nya material för exempelvis sånt som batterier, kosmetika och mediciner har tidigare varit ett arbete som ofta tar många år att utveckla och kostar enorma summor. Genom den plattform som BIOVIA tillhandahåller kan dock utvecklingen till stora delar ske virtuellt och därmed både snabbare och effektivare. 
Pedersen berättar allmänt att Dassault Systèmes är Europas näst största mjukvaruleverantör, framför allt inom PLM, Product Lifecycle Management och 3D-visualisering. Men Life Sciencessidan växer och verksamheten tangerar också fordonsindustrin, t ex genom som stöd för framtagningen av nya batterier för bilar och flyg.  
I dagsläget används BIOVIA-lösningar av mer än 2 000 företag inom sektorerna Life Sciences, energi, konsumentgods, retail, transport, mobilitet, hightech och i akademiska och offentliga institutioner.
Kundlistan ser också imponerande stark ut. Bl a omfattar den alla de 25 största läkemedelsbolagen, alla de 25 största bioteknikbolagen, 20 av de 25 största kemiföretagen, 4 av de 5 största konsumentförpackningsbolagen, 5 av de 10 största olje- och gasbolagen och 3 av de 5 toppbolagen inom flygindustrin.

Stöd för fem steg i produktutvecklingsprocesserna
En hel del att hålla reda på och man har inom BIOVIA utvecklat väl anpassade processsteg för att assistera dessa allmänt tämligen krävande kunder. Hur då?
– Vi hjälper dem på många olika sätt, säger BIOVIA-basen, men man kan säga att vi följer produktutvecklingen i fem olika steg: 

  1. ”Discovery-fasen” när man jobbar med att upptäcka nya potentiella ämnen, exempelvis en ny peptid för en kosmetikaprodukt. 
  2. Processutveckling, där vi hjälper till att utveckla och effektivisera själva ”receptet” för nya produkter. 
  3. Kvalitetskontroller och tester under produktion, där vår virtuella miljö exempelvis minskar behovet av djurtester.
  4. Kvalitetskontroller av färdiga produkter, för att säkerställa att önskad effekt faktiskt uppnås.
  5. Sammanställning av data för godkännandeprocesser av exempelvis amerikanska FDA.
Exempel på ett gränssnitt i BIOVIA, som visar hur en medicindesign ser ut på molekylär, kemisk kopplingsnivå.

Kraftfull motor för artificiell intelligens (AI)
Vi var i ingressen inne på labbmiljöerna; hur hjälper man kunderna här? I botten finns en virtuell plattform baserad på en kraftfull AI-motor. Leif Pedersen:
– Den låter våra användare modellera och testa i rent digitala miljöer. På så sätt kan vi genomföra tester mycket snabbare och med detaljerad och enkel dokumentation. Genom att all data dessutom finns i en digital miljö är det enklare att dela denna data till olika delar av verksamheten. En effekt av det är att man exempelvis kan påbörja labbtester tidigare, eftersom labbteknikerna kan följa utvecklingen i discovery-fasen från början, och därmed inte behöva vänta på dokumentation.
 
Hur tror du att detta kommer att utvecklas i framtiden?
– Det är mycket som händer, men när vi nyligen träffade ett antal företag för att diskutera just framtidsfrågor, så var det några stora områden som vi gemensamt behöver ta oss an: Vi ser t ex en ökad ”överviktsproblem” i allt fler länder världen över, med flera olika följdsjukdomar, som hjärt- och kärlproblem, ledproblematik m m. Vi blir dessutom allt äldre och behöver i större utsträckning hantera degenerativa sjukdomar, som Alzheimers. Det här är mycket komplexa utmaningar där inte ett företag ensamt kommer kunna driva på utvecklingen tillräckligt snabbt. Där kan vår plattform bidra till att dela kunskap och forskning och även koppla ihop universitet och myndigheter med företagen för att tillsammans komma framåt snabbare. Helt enkelt är samarbete något som allt fler företag pratar om, och vi kan bidra till de tekniska lösningarna för dessa samarbeten. 

Vilka andra områden förutom Life Science jobbar ni inom?
– Vi jobbar inom massor med områden, säger Pedersen. Några exempel är katalysatorer för att kunna bryta ner råolja i användbara beståndsdelar mer energieffektivt. Vi jobbar även mycket med batteriindustrin för bilar och flyg, där målet är att ta fram batterier med längre livslängd, högre kapacitet och mindre miljöpåverkan. Vi har fyra experter inom området spridda över hela världen som enbart jobbar med de här frågorna. Det är helt enkelt en hel del områden där våra kunskaper kan hjälpa till. 

Exempel på visualisering i BIOVIA Discovery Studio.

Skarpare vetenskapliga innovationsmiljöer
En hemlighet med BIOVIA-plattformen är således att man kan bidra till att göra nya ämnen tillgängliga för konsumenter, oavsett om det är Alzheimersmedicin, eller ”solid-state” batterier för elbilar. 
Med denna 3DEXPERIENCE-app kan man generellt skärpa kapabiliteterna i de vetenskaplig innovationsmiljöerna och hjälpa vetenskaps- och processdrivna företag att utveckla bättre produkter snabbare och mer kostnadseffektivt. Här finns bl a lösningar för:
• Kollaborativt utvecklingsarbete genom förbättrat tvärvetenskaplig samverkan, modellering och simulering, datahantering/informatik och beslutsfattande för satsningar kring biologiska ämnen, kemikalier och material
• ”Unified Lab Management” – här handlar det bl a om överensstämmelse genom standardiserade, rollbaserade, end-to-end laboratoriearbeten, som byggts på en enda teknikplattform. Detta gör det möjligt för vetenskapliga team att hantera laboratorieresurser, processer och gränssnitt samtidigt som de delar data och information internt över organisationen och externt med partner
• Processuella operationer – plattformen kan ge förbättrad förståelse för kritiska processdrivrutiner med valideringsklar process- och kvalitetsdataåtkomst, aggregering, kontextualisering, analys och rapportering.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title