Annons

DIGITALISERING av TILLVERKNINGEN: Siemens släpper nya version 15 av Tecnomatix

Digital tillverkningshantering är och har alltid varit ett av Siemens starkaste områden. Framför allt har bolagets ansträngningar att koppla ihop PLM- och produktutvecklingsbitarna med DM, ”Digital Manufacturing”, varit ett signifikativt framgångsrikt område, där man sedan länge intagit en marknadsledande position. Inte minst har styrkan i bolagets erbjudande vässats avsevärt i och med sammanslagningen mellan PLM- och automationsdivisionerna; nu senast manifesterat i den bolagsdel som kallas Siemens Digital Industries.
Med detta som bakgrund blir släppet av nya versionen 15 av bolagets DM-mjukvara, Tecnomatix, högintressant. Programmet, som också är djupt integrerat med PLM-sviten Teamcenter, har tagit sikte på att ge tillverkare möjlighet att digitalisera tillverkningen och processen att omvandla innovativa produktidéer och råvaror till riktiga produkter.

Sammantaget fortsätter Siemens med version 15 av Tecnomatix att leverera avancerad teknik för tillverkningsplanering, processdesign och validering och produktionssystemteknik. I portföljen finns nya funktioner och vässade existerande lösningar för robotprogrammering, virtuell driftsättning, mänskliga faktorer och ergonomi, liksom kopplingarna (APIerna) mellan Teamcenter till Tecnomatix. Samtidigt har man gjort en hel del förbättringar vad avser den totala användarupplevelsen och hanteringen av programvaran.

En snabb överblick
PLM&ERP News ska i en kommande artikel gå in på djupet när det gäller version 15, men allmänt kan nu konstateras att här finns många spännande nya funktioner att diskutera kring. Siemens har dessutom redan jobbat fram uppföljningsreleaserna till Tecnomatix 15 och har nu också inkluderat Tecnomatix 15.0.1-uppdateringarna.
Vilka områden har vässats och vilka är nyheterna? Så här ser en snabb överblick ut:
• Tecnomatix 15 har nya funktioner för programmering av robotik och virtuell driftsättning.
• Nya förmågor för mänskliga faktorer och ergonomi.
• Nya funktioner för Teamcenter- och eMServer-anslutning.
• Allmän förbättringar, förbättringar av användbarhet och IT-uppdateringar.

Felsökning i robotprogram
När det gäller de här punkterna kan nämnas att Robot Program Viewer är en nyhet i Process Simulate. Viewern möjliggör felsökning av robotprogram i deras ursprungliga syntax, både före och under simulering. Programmet ger under körningen indikationer genom att visa en pil för de aktuella, aktiva linjerna av kod, som roboten bearbetar under simulering. Viewern kan också öppnas flera gånger för felsökning av flera program parallellt. Man kan felsöka sina program genom att infoga brytpunkter i koden för att pausa simuleringen för att t ex analysera det aktuella läget.
Robot Program Viewer innehåller vidare ett anpassningsbart språk för att markera textregioner eller nyckelord och för att expandera eller ta bort hela textblock. Viewern visar också en fullständig logg över anteckningar, varningar eller fel som uppstått under nedladdningen av banor eller program.

Simulering av produktionen
En särskild styrka i Siemens lösningar ligger i möjligheterna att simulera produktion baserat på produktutvecklingsarbetet i Teamcenter. Koden kan s a s skjutas in i den virtuella tillverkningsmiljön och där direkt simuleras baserat på det tidigare arbetet. Bolaget har investerat mycket i detta och belöningen är att man har kapabiliteter som ingen av konkurrenterna kan visa upp.
I den nya versionen finns också en hel del som förbättrar simuleringskapabiliteterna. På bilden ovan visas ett exempel på hur man i simuleringsmonitorn delat den befintliga spårväxelplattan i tre delar: Program (blå ikon), Simulering (orange ikon) och Spår (grön ikon), möjliggör i detta enklare visningar av hur roboten exekuterar. Programväljaren visar meddelanden relaterade till rörelse, användargränssnitt (UI), lager för offline-programmering (OLP)-kommandon och anpassade OLP- eller rörelsekommandon. Programvyn visar en programlik vy av sökvägen, vilket gör det enkelt att förstå vilka instruktioner som redan har utförts och vad roboten för närvarande bearbetar.
Växlas simuleringsknappen till ”PÅ” växlar programmet också (även om det inte redan är ”PÅ”) så att man ser både program- och simuleringsmeddelanden.

Det här är några exempel på hur Tecnomatix utvecklats, och som sagt för den som vill gå djupare och veta mer, publiceras under sensommaren en längre artikel om detta.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title