Annons

Drastisk CAx-förändring när Autodesk breddar och förenklar affärsmodellen för Fusion 360

Säga vad man vill om Autodesk, men bolaget drar sig inte för att genomföra drastiska förändringar i sina distributionsupplägg av mjukvarorna. Efter satsningen på molnet som primär leveransplattform, kombinerat med en förändrad affärsmodell där man satsat på en utfasning av evighetslicenser till förmån för hyresmodeller, tar man nu ytterligare ett steg.
Bolagets Steve Hooper, chef för Fusion 360-plattformen säger att man nu går över till en lösning som innebär att man levererar Fusion 360 som en enda samlad lösning, inkluderat all tillgänglig funktionalitet, till ett och samma pris – 495 dollar (kan variera beroende på land, men motsvarar hur som helst ca 4 455 kronor) per år.
- Det blir verkligen en drastisk förenkling i vår leveransmodell, säger Fusion 360-basen. Det som händer nu är att man får all funktionalitet på plattformen till ett fast pris. CAD, CAM, simulering o s v; allt ingår i det nya fasta priset, som dessutom innebär att existerande kunder och användare nu kan förnya sitt abonnemang (”subscription”) och genom att göra det just nu spara upp till 38 procent.
Steve Hooper förklarar att detta, som han kallar för, ”en drastiskt förbättring”, effektueras från den 7 oktober.

Detta nya erbjudande kommer alltså att omfatta tillgång till allt som för närvarande ingår i ”Fusion 360 Ultimate-paketet”. Bland den utökade funktionalitet som detta lägger upp på bordet finns bland annat:

* Generativ design – för de som inte jobbat med denna teknologi kan det beskrivas som en iterativ konstruktionsprocess. Denna process innefattar ett program som genererar lösningar, vilka styrs av de begränsningsvärden man åsatt den eftersträvade modellen. Autodesk brukar tala om att man med generativ design kan skapa former med hållfasthet, vikt och skalanpassning, e t c, som normalt sett skulle vara omöjligt att framställa genom traditionellt konstruktionsarbete. Designern behöver dock, enligt Wikipedias definition, inte vara ett program, utan kan vara en människa. Men den vanligaste tanken kring detta koncept bygger på, ”att ett testprogram i en testmiljö eller en artificiell intelligens lär sig att förfina programmet med varje iteration”, genom designmålen blir bättre definierade över tid.
För Autodesks del var generativ design huvudpoängen i deras ”Project Dreamcatcher”, där det hela utvecklades till dagens lösning som bl a har använts av General Motors och Stanley Black & Decker.

* Tillgång till avancerad simulering  är också en viktig bit som också ingår i ADs nya upplägg.

Avancerad CAM ingår i Fusuion 360-paketet.

* 5-axlig CAM, 3 + 2-axlig CAM, är ytterligare en kapabilitet som breddar användarnas möjligheter att i superrationella, kopplade processer kan tillverka produkter.

Autodesks Stephen Hooper, menar att det nya erbjudandet och, ”vårt beslut att ta bort hindren för teknik gör att du som användare får full utrustning som kan hjälpa dig att uppfinna, utforska och tillverka.”

Vad gäller för dig som har avtal? Vad betyder detta för för ADs Fusion 360-användare i debiteringstermer? Så här presenterar Autodesk saken:

  • Alla Fusion 360s kommersiella abonnenter får tillgång till alla befintliga funktioner i Fusion 360. Nya funktioner kommer att finnas tillgängliga för alla nuvarande Fusion 360-abonnenter, allt eftersom de blir tillgängliga i produkten. Till exempel kommer generativ design i Fusion 360, som för närvarande är planerad till en 16e oktober, att bli tillgänglig för alla kommersiella abonnenter när den är ”officiellt” tillgänglig för teknisk förhandsgranskning.
  • Fusion 360 Standard-abonnenter (med årligt och flerårigt abonnemang)
    Det nuvarande prenumerationspriset kommer att ligga kvar på ett rabatterat pris på 310 dollar (motsvarande 2 790 svenska kronor) för den period man förnyar. Den 7 oktober eller senare får man tillgång till den nya funktionaliteten som nämns ovan. Eventuella avbrott i ”prenumerationen” innebär dock att får köpa lösningen till det nya priset, som alltså är satt till 495 dollar. Autodesk uppmanar i detta sina abonnenter att kontrollera att automatisk förnyelse är aktiverad, för att på så vis säkra aktuellt pris.
  • Fusion 360 Ultimate Subscribers – här behövs ingen åtgärd. Den funktionalitet man har tillgång till idag kommer att ligga fast, men till ett lägre pris. Man kommer också att förlänga det nuvarande abonnemanget ytterligare 24 månader utan kostnad. Efter 24 månaders förlängning kan man förnya till det nya lägre priset.
  • Nuvarande ”Fusion 360 Standard” eller ”Ultimate Monthly Subscribers” – här kommer den automatiska förnyelsen att stängas av den 7 oktober. Man måste köpa ett nytt månadsabonnemang, då via det nya erbjudandet, när den nuvarande löptiden avslutas den 7 oktober. Därefter kan man återigen aktivera den automatiska förnyelsen.

Early Adopter-programmet fortsätter till samma villkor.
När det gäller Autodesks ”Fusion 360 Early Adopter-abonnenter” konstaterar bolaget att man inte har förändrat villkoren Fusion 360. Tvärtom kommer tidiga ”adopters” att få alla fördelar med Fusion 360-abonnemanget till ursprungligt pris och detta fortsätt så länge man förnyar. Även här gäller: ”Kontrollera att automatisk förnyelse är aktiverad för att säkra ditt aktuella pris.”

  • För ”Fusion 360 Start/Hobbyist-abonnenter” blir det inte heller någon förändring av produkttillgång eller funktioner. Men man bör observera att den ovan omtalade generativa designtekniken bara är tillgänglig för kommersiella abonnenter.
  • De som har ”Product Design and Manufacturing Collection-” eller ”Product Design Suite-abonnemang får oavsett om de abonnerar eller har ett aktivt underhållsavtal av antingen ”Product Design Suite” (”Premium” eller ”Ultimate”) eller ”Product Design and Manufacturing Collection” att få tillgång till alla funktioner i Fusion 360.
  • Student- eller utbildningsabonnenter får inga förändringar i produkttillgång eller funktioner. Även här gäller: Generativ designteknik endast är tillgänglig för kommersiella abonnenter.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title