Annons

Efter partnerskapet med Amazon tar Nutanix nästa steg med Microsoft

Efter presentationen av Nutanix Clusters on AWS (Amazons molnplattform) har Nutanix nu släppt den förväntade nyheten om samma funktionalitet för Microsoft molnplattform Azure. Det gjordes i dagarna i samband med den globala, i år digitala, konferensen Nutanix Next, där man bl a konstaterade att hybridmiljöer ser ut att bli den förhärskande IT-arkitekturen för företag under de närmaste åren.

Tarkan Maner, CCO Nutanix.

MICROSOFT HAR EN STARK
STÄLLNING PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN
”Nutanix Clusters on Azure” är namnet på den nya lösningen innebär i korthet att det blir väsentligt enklare att bygga ut hybridmoln även till Azure. Det är inte minst intressant för den svenska marknaden, där Microsoft har en stark ställning både bland kunder och kanalpartner.
Ett konkret exempel på de möjligheter som öppnar sig är att det går att administrera instanser på Azure med Nutanix administrationsverktyg. Det innebär att det blir enklare att nå målet att hantera all IT-drift från ett ställe. Förutom enkelhet ger det positiva effekter som enklare rekrytering, eftersom det förhoppningsvis behövs färre personer som kan ha smalare kompetens än tidigare. De olika fördelarna är så klart tänkta att ge lägre kostnader, samt snabbare och mer flexibel verksamhet.

– Det här partnerskapet hjälper oss att erbjuda en enda mjukvarustack som täcker privata och publika moln, sammanfattar Tarkan Maner, med titeln Chief Commercial Officer på Nutanix.
– Många företag har svårigheter med att hantera hybridmiljöer som täcker både privata och publika moln, säger Scott Guthrie, moln- och AI-chef på Microsoft, angående de behov man vill uppfylla med samarbetet.

OKLARHETER KRING ”LÖSNINGSBLANDNINGAR”
MELLAN AWS OCH AZURE
De två ord som lyser med sin frånvaro i Nutanix pressrelease om samarbetet med Microsoft är ”Amazon” och ”AWS”. Det är i skrivande stund också oklart hur långt integrationen sträcker sig vad gäller att blanda lösningar från Amazons och Microsofts molnplattformar.
Att man pratar om möjligheten att utnyttja ”native Azure services” under inledningstalet på Nutanix Next är en beskrivning av de svårigheter som sådan integration stöter på. Olika molnleverantörer har olika speciallösningar som kan vara svåra att kombinera.
Men gissningsvis arbetar man med högtryck på Nutanix för att lösa sådana problem; att så att säga ”abstrahera bort” kompatibilitetsproblem mellan olika molnplattformar.

HUR BLIR DET GOOGLE OCH ALIBABA I SAMMANHANGET?
Andra frågor att fundera på inför framtiden är hur det blir med Googles, Alibabas, med fleras molnplattformar. Räkna med fler lanseringar så småningom.
Det talas initialt inte bara om nya produkter och tjänster – även nya sätt att hantera utbildning och sjukvård på distans lyfts fram, med exempel på vilka krav dessa ställer på IT-infrastruktur. Poängen är att de nya sätten att arbeta ökar behovet av hybridmiljöer och att kunna hantera sådana på ett enkelt sätt.
Nutanix CEO, Dheeraj Pandey, passar i sammanhanget på att berätta att man definierat om vad förkortningen HCI står för:
– Vi har förvandlat ”hyper-converged infrastructure” till ”hybrid cloud infrastructure”, berättar säger han

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title