Annons

En ÖVERRASKANDE affär inom PLM: Investeringsfond köper majoritetsandel av PTCs största nordiska partner PDSVISION

PDSVISION grundades 2008 och har med Johan Klingvall i spetsen sedan detta tagit en allt större andel av marknadskakan på PLM-området. Bolaget bygger som sagt bulken av verksamheten på återförsäljaravtalet med PLM-utvecklaren PTC, med program som PLM-sviten Windchill, CAD-mjukvaran Creo, IoT-lösning ThingWorx och AR-VR-plattformen Vuforia. Men man har även ett samarbetsavtal med den marknadsledande aktören på simulerings- och analysområdet (CAE), ANSYS.

Ett mycket gott rykte på marknaden
Samtidigt har man i detta utvecklat en djup kunskap om och erfarenhet av implementation, integration och drift av PLM-mjukvaror. Bolaget har också ett mycket gott rykte på marknaden. Något som inte minst framgår av det reportage som PLM&ERP News-redaktionen publicerade ifjol bl a på vår amerikanska systersajt, engineering.com. Klicka på rubriken nedan för att länkas direkt till detta uppmärksammade reportage:
Why VARs Can Be the Difference Between a PLM Success or Fiasco: Meet PTC’s Partner PDSVISION – TV Report
Bolaget har alltså under med koncernchefen Johan Klingvall gjort en imponerande resa på PLM-området och växer så det knakar, och man gör det i skenet av en rad lyckade PLM-projekt med bolag som broms- och suspensionsutvecklaren inom automotive, Haldex, gaffeltrucktillverkaren UniCarriers (f d Atlet truckar), processteknikbolaget inom livsmedel, JBT, och utvecklaren av jordbruksmaskiner, Väderstad, för att nämna några. I webb-TV-reportaget på engineering.com har vi tittat närmare på dessa projekt och den roll som PDSVISION spelat i sammanhanget. Vi har talat med representanter för bolagens kunder och med PTCs toppchefer, som CEO Jim Heppelmann och PLM-ansvarige Kevin Wrenn.
– Ja, det har gått bra, säger Klingvall. Idag står vi i PTCs återförsäljarkanal för drygt 30 procent av bolagets totala intäkter. Det är en avsevärd ökning, som inneburit att vi har vuxit från 15-20 procent för några år sedan till dagens betydligt större andel.

PDSVISION-chefen, Johan Klingvall, i samspråk med en kund under bolagets senaste användarevent i Göteborg.

På vilket sätt har PDSVISION en viktig roll inom PLM?
Men varför spelar aktörerna i PTCs kanal, eller egentligen i vilken som helst av PLM-utvecklarnas kanaler, en så viktig roll? Svaret på den frågan är också en viktig del i svaret på varför en investeringsfond som CapMan Buyout investerar tungt i PDSVISION.
Så här är det: PLM-plattformar kan, alldeles oavsett från vilken leverantör de kommer, ses som en slags strukturell uppsättning av verktyg för produktframtagning och numera t o m driften av de produkter som utvecklas. Men lösningarna ska implementeras, integreras med bolagens existerande lösningar, användningen ska läras ut i organisationerna, best-practice-metoder ska tas fram och så vidare; det är i detta som VAR’s och andra partners i ekosystemet spelar en så viktig roll.
– Så är det, konstaterar Johan Klingvall. Nya teknologier och utveckling av nya affärsmodeller baserat på exempelvis IoT, AR (Augmnented Reality), digitala tvillingar och trådar är spännande områden. Men innan man går dit vill många av våra kunder se till att deras existerande CAD- och andra processer är i toppskick. Vi finns därför med på båda fronterna hos våra kunder.
Han får här medhåll av PTC’s PLM-chef, Kevin Wrenn. Denne erfarne PLM-man på PTC säger, precis som Klingvall, att det är helt klart att intresset för det nya finns, men när man gör de djupare analyserna och påbörjar bakgrundsarbetet till det nya inser man ofta att det här är en resa som ska göras; en resa som kan ta 3, 7 eller t o m 10 år, lite beroende på vad man tar sikte på.
– Exakt, säger Wrenn, innan man ger sig ut på mer okända vatten vill de proaktiva företagen se till att man har ordning och reda på CAD och andra traditionella domänerna i sitt digitala hus. ”Låt oss först också titta på vilka de riktigt värdefulla applikationerna är,” säger man och pekar på värdet av att se till att de fungerar oklanderligt innan resan går vidare mot IoT, IIoT, AR, digitala tvillingar och trådar, summerar Kevin Wrenn.

Simuleringsarbetet har en en mycket ljus framtid i den digitalisering av produktframtagningsarbetet som nu sker. PDSVISION har i detta positionerat sig i framkant bl a genom sitt avtal med marknadsledaren på området: ANSYS.

Simuleringens exponentiellt växande
roll i det digitaliserade produktframtagningsarbetet
Ett annat värde statt i kraftfullutveckling är den utvidgade roll som simuleringen är på väg att få, faktiskt bland det allra viktigaste i den nya digitala världen vi alla är på väg in i. Simulering och analys har under de senaste åren vuxit ut till ett av PLM-områdets absolut viktigaste discipliner. I digitaliserings skarpa strålkastarljus måste de virtuellt utvecklade produkterna kunna simuleras för att funktionssäkras, verifieras och valideras som digitala prototyper i en värld där de fysiska ekvavilenterna minskar i betydelse; medan de virtuella är på väg att ta över scenen.
Men det stannar långt ifrån där. Lika viktigt är simulering på väg att bli en del i alla skeden av produkternas livscyklar:

  • I tillverkningen där trenden går mot att i en digital tvilling av den verkliga fabriken simulera hela processen innan produkterna kommer in i den reala fysiska hanteringen. Simuleringen kan visa hur, eller ens om, den tänkta tillverkningsprocessen kommer att fungera eller hur den ska optimeras utan att det ”kostar skjortan”.
  • På eftermarknadssidan, där simulering kan bli en del av marknadsföringsartilleriet.
  • I händerna på slutanvändaren som kan simulera t ex flöden i en pumpanläggning för att optimera driften. O s v.
    Se i detta ännu en utvecklingstrend som spelar PLM-konsulterna väl i händerna. PDSVISION har redan hoppat på detta tåg i o m bl a avtalet med ANSYS. Men det kan komma att ta ett tag innan den breda allmänna spridningen slår igenom, även om utvecklingstrenden är glasklar och utan tvivel kommer att bli en av 2020-talets stora utvecklingsområden inom digitaliseringen.

Kan lägga upp framgångsavgörande resurser på bordet
Men på sista raden – det kommer att ta lite tid innan man hos alla kunder med potential kan kliva upp på toppmoderna PLM-plattformar och nå dithän att satsningarna med tyngd kan materialiseras. Förutom att stora delar av tekniken är ny, så kräver den dels att man gör den nya tekniken maximalt tillgänglig och användbar för sin organisation och medspelare på partnersidan, leverantörerna, dels också att man kan ta fram och implementera de nya affärsmodeller som behövs för att kunna utnyttja det nya optimalt och skapa lönsamhet.
Det är i detta man kommer att kunna ha stor nytta av de resurser CapMan Buyout kan lägga upp på bordet: t ex utmärkta kontaktytor gentemot nya kundpotentialer, finansiella medel som behövs i utvecklingsarbetet o s v.

CapMan Buyout satsar på marknader med stor tillväxtpotential
PDSVISION-satsningen är ett utmärkt exempel på situationer där en tekniskt proaktiv och offensivt satsande investeringsfond kan göra stor nytta som tung faktor i katalysen. De kan stödja en ännu snabbare tillväxt och expansion i de bolag med de rätta utgångsvärdena som de satsar i.
CapMan Buyout-teamet består av 12 investerare som arbetar i Helsingfors och Stockholm och med de medel som förvaltas av CapMan Buyout, som investeras i medelstora, onoterade företag i Norden. Investeringen i PDSVISION sker, som tidigare sagts, från CapMan Buyout XI-fonden, som grundades 2019 och är fondens första investering. Transaktionen förväntas avslutas inom några veckor.
– Vi är entusiastiska över PDSVISION, som vår första investering i vår elfte fond. Bolaget verkar på en marknad med stor tillväxt och har en imponerande meritlista av tillväxt med 20% CAGR under de senaste tio åren. Under flera månader har vi byggt ett starkt partnerskap med grundarna och nyckelpersonerna inom PDSVISION och CapMan har åtagit sig att stödja företagets globala tillväxt framöver genom att agera på attraktiva organiska tillväxtmöjligheter och genomföra förvärv. Medan vi ser effekterna av Covid-19-pandemin omkring oss, står PDSVISION stark, med en hög grad av återkommande mjukvaruintäkter, fjärrleverans av många tjänster och verksamheter som stöder sina kunder med affärskritiska lösningar, säger Johan Pålsson, co-manager Partner på CapMan Buyout.
– Jag är mycket glada över att välkomna CapMan Buyout ombord för att arbeta med oss när vi tar nästa steg på vår resa, kommenterar Johan Klingvall saken. Vi har som sagt samarbetat med CapMan Buyout i flera månader och viktigt är att vi delar synen på kärnvärden som krävs för att bygga ett starkt och hållbart företag. Under hela denna process har CapMan Buyout visat sig ge det stöd som behövs av ett växande varumärke för att lyckas och förbättra vår verksamhet på en global scen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title