Annons

Ericssonchefen går på offensiven: ”5G öppet för affärer och vi är på”

Det var en positiv Börje Ekholm, Ericssons VD och koncernchef, som under en mediabriefing i samband med den nu pågående World Mobile Conference förklarade att, ”5G nu är öppet för affärer”. Han framhöll företagets konkreta fokus på just detta, 5G-affärer, men berörde också de viktigaste tekniska lösningarna: Från radioåtkomst till nätverksdelning och maskin intelligens. Detta tillsammans, hävdade Ekholm, kommer att göra 5G kommersiell framgång. - Vi är i högsta grad med i detta och kommer inte bara fokusera på varför och vad, men också på hur. Det är vad våra kunder - tjänsteleverantörerna - vill diskutera.

Ekholm pekade tre grundläggande områden där tjänsteleverantörer måste lyckas:

  • Effektivitet – vilket ger kostnaden per gigabyte nere
  • Digital erfarenhet – förbättrad kundupplevelse och kostnadsreduktion
  • och att skapa nya intäktsströmmar baserade på 5G och IoT användningsfall.

I det senare fallet kunde Ericssonbasen luta sig mot gårdagens annonserade framgång – IoT och 5G-avtalet med kinesiska mobiltelefonijätte China Mobile. Läs mer om denna deal i PLM&ERP News artikel:
IoT & 5G: Nytt avtal med kinesisk mobiljätte vändpunkt för Ericsson?

– Kundåterkoppling är grunden för vår fokuserade strategi, som lanserades förra året och också temat när vi nu visar våra produkter och teknik i vår hall, säger Ekholm.

Klart med flera kommersiella leveranskontrakt. 5G är och har onekligen visat sig vara en lång resa. Men efter många års arbete med standarder och teknik går den nu in i en kommersiell fas. Hittills har Ericsson skrivit 38 stycken ”memorandum of understanding” med tjänsteleverantörer. Dessa går huvudsakligen ut på att etablera konkreta pilot- och försöksverksamheter. Ännu viktigare är dock att  Ericsson också har tecknat flera kommersiella kontrakt med leveranser redan i slutet av året.

5G kommer att byggas i flera användningscase och Ekholm betonade att, ”förstärkt mobilt bredband blir den första stora globala tändvätskan för 5G.”
Detta bygger på flera trendern, varav den viktigaste handlar om den fortsatt ökande datatrafiken kombinerat med behovet av att förbättra användarupplevelser. Mellan 2017 och 2023 förväntas datatrafiken stiga till en sammansatt årlig tillväxttakt på 40 procent. Det betyder åtta gånger mer trafik per plats.

Inte bara mer kapabelt utan också billigare. Men förbättrat mobilt bredband handlar inte bara om hastighet och användarupplevelse, lika mycket är det fråga om nätverkseffektivitet. En webbplats som utvecklats fullt ut med 4G- och 5G-kapacitet kommer att leverera mobila data till en tiondel av kostnaden jämfört med en 4G-webbplats idag.

Telstras VD, Andy Penn, talade på scenen tillsammans med Ekholm och pekade i sammanhanget på vikten av att vara en tidig aktör inom 5G.
– Det skapar goda möjligheter att bygga upp nya affärssegment inom Telstras verksamhet och speglar också företagets önskan att vara ledande inom kundupplevelser.

Stor konkurrensfördel som de som är tidigt ute. Ekholm tog också upp de värden som skapats av de som var tidigt ute med 4G när det gäller årlig omsättningstillväxt och marknadsandelar.
– Vi vet inte vilka användarcase som kommer att bli de viktigaste för 5G, men vi vet att de som är tidigt ute tenderar att få en hållbar fördel, sa Ericssonschefen.

Genom att ha ett nätverk som är klart för 5G kan tjänsteleverantörer välja tid att aktivera 5G-trafik.
– Förra året satte vi hastighetrekord i tester, öppnade ett 5G-designcenter i Austin, Texas, och introducerade nya radioprodukter för Massive MIMO och nätverkstjänster som underlättar 5G-resan.
– I år har vi också fullbordat vi vår 5G-plattform, som omfattar 5G på kärnnivå, radio- och transportportföljerna, tillsammans med OSS, BSS, nätverkstjänster och säkerhet. Vi har dessutom lagt till kommersiell 5G programvara för radio- och kärnnät för att möjliggöra för operatörerna att starta 5G redan från fjärde kvartalet 2018, säger han.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title