Annons

ERP: Byggbolaget Peab väljer Unit4s systemlösning för bygg- och anläggningsområdena

Byggföretaget Peab satsar efter en upphandling på Unit4s system Business World. Det är affärsområdena Bygg och Anläggning inom Peab som valt lösningen. Bolaget har haft en målsättning att öka kvaliteten på ekonomihanteringen, minska ledtiderna och i förlängningen leverera snabbare bokslut. Peab ska nu skapa en modern integrationslösning som kan hantera krav på masshantering och komplexitet inom deras shared service center, Peab Support.

Det var flera system som konkurrerade med Unit4, men byggbolaget valde alltså Unit4s då den sammantaget bäst bedömdes stödja kraven, inte minst i perspektiven masshantering, projektredovisning och möjligheten till effektiva integrationer.
– Vi har haft ett gott samarbete och en bra dialog som lett fram till ett avtal som bägge parter är nöjda med och glada över, säger Finn Følling, nytillträdd VD för Sverige och Finland på Unit4.

Den nya affärslösningen har upphandlats för att användas av Peab Support och systemet måste därmed stödja omfattande krav på masshantering och effektivitet i processer. Peab Support har sin bas i transaktionsintensiva, processintensiva och personalintensiva tjänster och i den nya affärslösningen kommer Peab Support att hantera redovisning och rapportering för dotterbolag med ca 10 000 anställda och en omsättning på ca 35 miljarder kronor i tre länder. 

Integration av kringsystem var en viktig poäng. Två viktiga punkter på kravlistan var att det nya affärssystemet skulle kunna integrera med en stor mängd kringsystem inom Peab, men även externt, samt att det skulle bli enklare att starta och avveckla nya företag vid förvärv eller försäljning. Då Peab agerar på den nordiska marknaden var det också viktigt att det nya affärssystemet måste följa samtliga länders legala krav samt branschkrav.

Missa inte mötet med Unit4s nye Sverige- och Finlandschef, Finn Fölling. Hur ser han på marknadsutvecklingen? Vad är det som driver affärerna på en marknad som nu stöps om i skenet av digitaliseringen? Vad är ”self driving ERP”? Och hur formar han sin ledarskapsroll? Intervjun med Fölling publiceras i början av januari.

PLM&ERP News har träffat Unit4s nye VD för Sverige och Finland, Finn Følling, och publicerar i början av januari en längre intervju med honom.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title