Annons

ERP-konsulten Exsitec lanserar integrationsplattform

Integrationslösningar är en av nyckelaspekterna när det gäller digitaliseringsarbetet. Den som kan skapa transparens, tillgänglighet av data för alla inom och utom en organisation som ska och behöver access, ska i den bästa av världen kunna få det. Den som lyckas med denna typ av lösningar har ett försteg i konkurrensläget.
ERP-konsulten och Visma-expertföretaget Exitec är en av marknadsspelarna som utvecklat lösningar för detta och man har kommit långt med sin egenutvecklade integrationsplattform. Det handlar om en kodstruktur med standardiserade integrationer mellan ett antal olika verksamhetssystem; exempelvis mellan affärssystem och enskilda verktyg. Plattformen gör integrationsarbetet för kunderna både enklare, billigare och driftsäkrare.

− Under åren har vi byggt upp en unik kompetens inom integration för verksamhetssystemen som vi levererar, vilket lett till utvecklandet av integrationsplattformen. Våra kunder kan nu dra fördel av detta samtidigt som vår storlek och organisation gör skillnad vid exempelvis hosting, säger Johan Kallblad, VD på Exsitec.

Standardiserat och paketerat. Exsitec är specialister på verksamhetssystem som affärssystem och beslutsstöd samt utvecklar kundunika digitala verktyg genom appar och webblösningar. Man lanserar nu en egenutvecklad tjänst − integrationsplattformen. Plattformen är i korthet en bas av kod i en struktur som främst ger två möjligheter:

  1. Förenkla integrationen mellan två system som standardiseras och paketeras, och på så vis blir återanvändbara, förvaltningsvänliga och kostnadseffektiva för kunden
  2. Snabbare skapa kundunika integrationer som blir både drifts- och förvaltningsvänligare där resultat uppnås på kortare tid och med högre kvalitet.

På egna servrar eller i eget moln. Allt fler integrationer som utvecklas är mellan två molnsystem. I dessa fall behöver integrationen hanteras någonstans, vilket Exsitec erbjuder i sin Azuremiljö. Det är en stark konkurrensfördel då marknaden generellt inte erbjuder detta. Kunden har alltid möjlighet att placera integrationerna på egna servrar eller egen molnmiljö, men det blir ofta ekonomiskt fördelaktigt att ha integrationen hos Exsitec. Detta eftersom upprättande av en egen server är dyrt och man sparar konsulttid i längden med enklare uppkoppling och snabbare access.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title