Annons

ERP: Monitor förstärker i Finland med ny VD

ERP-företaget Monitor satsar hårdare på den finska marknaden. Bolaget, som utvecklar lösningar primärt riktade mot tillverkande industri, har för ändamålet anställt en ny VD i Finland, Toni Jääskeläinen, med en lång och gedigen erfarenhet från tillverkande  företag.
- Monitor har bra förutsättningar för att fortsätta att växa i Finland och ta tillvara på marknadens behov och utmaningar inför framtiden, där affärssystemet har en central roll, säger Jonas Persson, affärsutvecklingsansvarig på Monitor Group.

ERP-utvecklaren Monitor är kanske mest känt för sin numera hädangångne dynamiske grundare, Åke Persson, vars ideer kring bolagets affärssystemlösning och förmåga att sälja in lösningen både i Norden och globalt tog ordentlig skruv. Framför allt bland de lite mindre företagen. Men produktionsvärlden förnyas ständigt och det har också Monitor gjort. I slutet av 2016 släppte man en vass ny version av sin mjukvara, som man saluförde med sedvanligt fiffig bravur: ”Allt är sig likt. Allt är nytt”. Onekligen lite paradoxalt, men icke desto mindre en god spegling av mjukvaran.

Kraftfull plattform. För MONITOR G5 har, trots ovanligt stora mått av förändring med tiotusentals nyheter och förbättringar, behållit det som är styrkan i lösningen, enkelheten och mångsidigheten.
– MONITOR G5 vilar dessutom på en kraftfull teknisk plattform, den har ett lättanvänt, modernt användargränssnitt och är ett nyckelfärdigt system redan vid installation, sammanfattade VD, Morgan Persson, saken.

Lösningen är uppbyggd på sex moduler: Tillverkning, Inköp, Försäljning, Lager, Tidrapportering och Redovisning. I dessa finns funktioner för att hantera alla aktiviteter som förekommer i ett tillverkande företag och de ger kontroll över hela verksamheten.

En ny generation. Många utvecklare av affärssystem bruka karaktärisera sina nya lösningar som, ”revolutionerande”. Så kan det också vara, men ofta inte. I MONITORS fall har man dock tagit ett djupt grepp om programmet för att modernisera och effektivisera lösningen, samtidigt som den försett med det som behövs för att framtidssäkra mjukvaran, menar Morgan Persson. Det är kort sagt en ny generation.
Tekniken i MONITOR G5 är helt ny och bygger på en tre-lager-arkitektur med användargränssnitt, affärslogik och databaslager. ”All affärslogik ligger på servern medan klienten enbart presenterar användargränssnittet. Som användare kan man fritt placera ut innehåll på det nya interaktiva skrivbordet, till exempel beläggningsplan, genvägar till favoritrutiner eller länkar till webbsidor. Kraftfull teknik tillsammans med det moderna men bekanta användargränssnittet ger dig ett bättre system att arbeta i,” beskriver man saken på Monitors hemsida.

Mobil lösning. Där konstateras vidare att lösningens specialisering på produktion och logistik har i MONITOR G5 tagits till en ny nivå.
– Med både en överskådligare huvudplan och en förfinad detaljplanering ner på timnivå får man nu ännu bättre kontroll över dina produktionsprocesser.

Även mobilitetsfronten har fått sitt i G5. En mobilapplikation finns som standard. I denna kan användare alltid ha och nå den information som behövs. Oavset vart man befinner sig.
– Säljare kan se information om kunder och offerter direkt i mobilen och lagerarbetare kan utföra inventeringar eller göra in- och utleveranser, säger Morgan Persson.
Och nu ska man se till att den finska marknaden kommer igång på allvar.
– Att vi anställer en lokal VD säkerställer att vi fortsätter med en marknadsmässig organisation samt att vår organisatoriska förmåga förbättras och kan ta nya höjder, avslutar Jonas Persson.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title