Annons

ERP: ”Tre av fyra bolag arbetar i ineffektiva, för gamla system”

Är svenska företags affärssystem och ekonomiprogram i allmänhet för gamla? Ja, menar affärssystemutvecklaren Visma. Det ligger förstås i sakens natur att ett bolag som säljer den här typen av lösningar har ett intresse av att komma fram till denna sorts slutsats. Men icke desto mindre så har man i detta fall mycket på fötterna. Visma har gjort en synnerligen ambitiös kartläggning bland 3 600 företag, som visar att tre av fyra svenska bolag har ett ekonomi- eller affärssystem som är äldre än tio år. 55 procent av systemen har mer än 15 år på nacken. Samtidigt har mjukvaruutvecklingen och de teknologiska framstegen under denna tidsrymd radikalt danat om vad man kan göra med programmen. Detta kokar ner till konklusionen att merparten av landets företag arbetar ineffektivt och går miste om möjligheterna till automatisering som moderna system klarar av. – Det är förvånande att så stor andel av Sveriges bolag sitter med så gamla ekonomi- och affärssystem att de med stor sannolikhet måste ägna sig åt manuell administration som kostar både tid och pengar i förlorad effektivitet. Dagens system har helt nya förutsättningar jämfört med vad som var möjligt för tio år sedan, säger Carola Lissel, VD för Visma Software.

Visma har undersökt ekonomi- eller affärssystemen bland 3 600 företag i Sverige. Statistiken visar att 95 procent sitter med ett system som är äldre än fem år och att 76 procent är över tio år. Dessutom har 55 procent av företagen ett system som har fyllt mer än 15 år. Kring millennieskiftet valde många, över 15 procent, att installera ett nytt system.

Rasande snabb utveckling efter millenniebuggen. Rädslan för millenniebuggen gjorde att företag såg över sina system i förebyggande syfte. Sedan dess har den tekniska utvecklingen inom området gått i rasande fart och steg för steg har det hårdnat till på affärssystemmarknaden för små- och medelstora företag.
Men förändring tar tid, samtidigt som det hela kompliceras av en teknologisk utveckling som närmast kan beskrivas som skenande. Bara den senaste femårsperioden har varit paradigmskiftande när det gäller mjukvarornas kapabiliteter och utvecklingen av tekniska plattformar som molnet.

 

När ska man byta? En nyckelfråga är förstås när man ska slå till och uppgradera sina system. Det är i detta läge lätt att hamna i en situation där man väljer att stanna kvar i det trygga; det man vet fungerar här och nu. Men det är en situation som av rent affärsmässiga skäl har stora risker. Utvecklingen när det gäller i-nets, liksom de programlösningar som nu kommer fram i ett rasande tempo har på kort tid skapat öppningar för nya affärsmodeller, där de nya typerna av IT-stöd spelar en mycket framträdande roll. Vi talar om sånt som automatiserade försörjningskedjor, nätförsäljning, om nya plattformar som molnet, mobila lösningar och sociala medier m m.

– Oavsett om affärssystemet är byggt i molnet från början, lagrat i molnet eller finns på egen server, är dagens moderna system smarta och fyllda av automatiserad funktionalitet. Det innebär bland annat möjligheter att slippa stora delar av den ekonomiska administrationen såsom betalningar, matchning och schemaläggning, säger Carola Lissel.

För att kunna arbeta mer effektivt och automatisera de vanligaste ekonomiska processerna behövs ett modernt system som inte är äldre än fem år. Alternativet är att uppgradera befintligt system och komplettera med tilläggslösningar, som i sin tur automatiserar affärssystemen. Först då kan bolagen möta dagens och framtidens behov.

Om statistiken. Vismas analys baseras på information från 3 602 företag i Sverige, med minst 25 anställda, om deras affärs- eller ekonomisystem. Underlaget har hämtats från Marknadsinformation i Sverige och analyserats av Visma under januari 2018.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title