Annons

ESI – ny version av SimulationX: Åldrande och slitage kan integreras i systemmodellerna

ESI Group, specialiserat på virtuell prototypprogramvara och -tjänster, har släppt en ny version av SimulationX 4.0. Det handlar om dynamisk systemsimulering och SimulationX har under många år varit en ofta använd lösning inom industri och forskningsinstitut för tekniska konceptstudier, optimeringsuppgifter och virtuella systemtester.
Den kanske viktigaste nyheten i version 4.0 är att tillverkningstoleranser, åldrande, slitage och fel systematiskt kan integreras i systemmodeller. Dessutom pekar mjukvaruutvecklaren på att det nyutvecklade användargränssnittet möjliggör effektiva arbetsflöden och snabb åtkomst till system simuleringsvärlden.
Men här finns också nya modellbibliotek, bland annat för modellering av Bowden-kablar och rumsfordonsdynamik. På sista raden gör modellbibliotek av det här snittet det lättare för användarna att minska antalet fysiska prototyper genom tids- och kostnadsbesparande simuleringar.

Systemsimulering är vanligtvis baserad på nominella designdata. Emellertid avviker i viss utsträckning ofta den ”verkliga” maskinens beteende från det nominella beteendet. Det här kan bero på flera saker, t ex på grund av tillverkningstoleranser för de enskilda komponenterna. Dessutom ändrar åldrande och slitage kontinuerligt beteendet över en maskins livslängd. Defekter eller störningar hos enskilda komponenter kan också ha ett betydande inflytande på maskinen eller systemet. Huruvida och i vilken utsträckning sådana avvikelser påverkar hela maskinens beteende beror inte bara på den specifika komponenten, utan även signifikant på systemarkitekturen och interaktionen mellan alla komponenter med varandra.
Den nya modulen i version 4 av SimulationX, ”System Reliability Analysis”, ger en användarvänlig lösning för systematisk och halvautomatisk integration av både diskreta och tidskontinuella fel i SimulationX modeller.
Detta gör det möjligt att analysera effekterna av sådana fel effektivt och tillförlitligt för olika scenarier och under en viss tid.

Fordonsdynamik och 1D simulering av fordonssystem. Beteendet hos ett fordons drivlinor, bromsar, upphängnings- och styrsystem (ABS, ESP etc.) påverkas av fordonets rumsliga dynamik. För att undvika kostsamma revisioner och förseningar i tid-till-marknaden, måste dessa system testas under realistiska förhållanden, även innan fordonet är tillgängligt som prototyp.
SimulationX har ”bevisat sig” under många år när det gäller just utveckling och virtuell testning av sådana system och innehåller nu också ett bibliotek med modeller med flera kroppsdelar, körmanövrer och drivrutiner. Detta möjliggör den virtuella representationen av rumsfordonsdynamik (translatorisk/roterande rörelse och acceleration) och effektiv utvärdering av deras inverkan på fordonets 1D-modeller. Dessa modeller är realtidsbaserade och konstruerade för att korrekt representera fordonets beteende med ett minimum av ingångsparametrar.
Apropå ESI Group och modellbibliotek kan man påminna om att man ifjol ingick ett samarbetsavtal med svenska Modelon kring bolagets Modelicabaserade bibliotek, ”The Fuel System Library” – en flygbränslelösning – som ESI ska ta in i sin multifysikplattform, SimulationX. PLM&ERP News rapportedae om detta samarbete i artikeln, CAE – Framgång för Modelon: ESI integrerar Modelicabibliotek, som publicerades i april 2018. Klicka på rubriken för att läsa den.

Förbättrad simulering av Bowden kablar. Antagandet att Bowden-kablar är enkla maskindelar och har lite att göra med högteknologi är missvisade. Dessa kabelsystem är verkligt komplexa komponenter och används för applikationer som kräver maximal precision. Endoskop eller robotar för endokirurgi kräver exempelvis högprecisionsrörelser med exakt definierade krafter överförda via en sådan kabel. Även i bilar måste komplexa Bowden-kabelsystem uppfylla högsta standard.
Emellertid är det inte helt lätt att bemästra kabelsystem på ett tillförlitligt sätt och under förändrade gränsvillkor är det en uppgift som tidigare bara kunnat lösas med stora ansträngningar. Detta kan nu hanteras betydligt enklare och säkrare med avseende på resultat i den nya ”Bowden Cableds-modulen”.
Bowden kablar byter form och position när krafter överförs genom dem. När de kolliderar med omgivande delar kan de orsaka skador och oönskade ljud.
Vidare leder friktionen mellan kabel och hus, som varierar med många faktorer, till oönskade effekter när krafter och rörelser överförs. Speciellt med exakta rörelser som krävs i medicinsk teknik eller för stängningsmekanismer utgör dessa icke-lineariteter en stor utmaning för ingenjörer; särskilt vid utvecklingen av motsvarande styrsystem.
Hittills har sådana undersökningar endast kunnat utföras i en virtuell miljö genom mycket tidskrävande och CPU-intensiva ändamålsmetoder. Men med ”Bowden Cables-modulen” i SimulationX 4.0 kräver sådana analyser och utvecklingsuppgifter betydligt mindre tid och kan realiseras med vanliga stationära datorer.
Simuleringen är inte begränsad till bara Bowden-kabeln, utan inkluderar gränsvillkor, frekvensomriktare och utgångar samt styrsystemet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title