Annons

Halvmiljard till NORTHVOLTs gigantiska batteriprojekt

Batteriprojektet på allas läppar är idag Peter Carlssons Northvolt. Hans projekt, med planer på en pilotanläggning i Västerås och en stor fabrik i Skellefteå, är mycket attraktiv i en värld där batteridrivna produkter – inte minst bilar och lastfordon – kommer att kräva stora volymer av denna produkt. Totalt ligger investeringsbehovet för detta gigantprojekt på mellan 35 till 40 miljarder. Men Carlssons visioner, som inledningsvis fick en och annan att le i smyg, tycks ha fått luft under vingarna och de senaste månaderna och dagarna har en strid ström av intresserade annonserat att de går in med pengar i projektet. Idag står det klart att t ex:
* Energimyndigheten tilldelar stöd till Northvolts planerade pilotanläggning i Västerås med 146 miljoner kronor.
* Lastbilstillverkaren SCANIA satsar 100 miljoner.
* Danska vindkrafttillverkaren Vestas går in med 100 miljoner.
* Man har också fått utfästelser från ABB, Stena, Vattenfall och privata investerare, enligt pressuppgifter totalt värda ca 100 miljoner.
Allt detta skulle innebära att Carlsson i dagsläget fått in bortåt en halv miljard av den hela som behövs för den första etappen i projektet.

Det är svårt tt tänka sig ett bättre projekt än detta med en batterifabrik just nu. I alla fall när det gäller att attrahera investeringskapital. Omställningen mot eldrivna fordon är en sak, miljöaspekterna en annan, liksom de därav följande möjligheterna att få loss pengar från både privata, offentliga och statliga investerare.
Detta med batterier till elfordon är ett problemområde för de tillverkare som har satt igång projekt i elbils-, ellastbils- och elbusspåren. Idag dominerar sydkoreanska tillverkare marknaden, medan de europeiska länderna inte ligger särskilt väl till. Det har gått så långt att de europeiska fordonstillverkarna klagar högljutt över läget: ”Vi behöver batterifabriker i EU, annars riskerar man att hamna på efterkälken”, säger man.

En scenförändring för de stora OEM-bolagen. Överhuvudtaget har batterier till elbilar ”ställt till det” för fordonstillverkarna. Normalt när det gäller underleverantörsområdet har man tagit in offerter från ett flertal hugade leverantörer, som bildligt talat, stått på kö utanför fabriksportarna. Sen har de större bolagen tagit in dem en och en. Förhandlat och pressat ner priserna så långt det bara varit möjligt, för att sedan handla av den billigaste och förhoppningsvis också bästa underleverantören.

Problemet idag är att det inte finns någon kö av leverantörer utanför dörren. För ovanlighetens skull är det istället OEM-företagen som står på kö till potentiella underleverantörer. Onekligen en intressant scenförändring.

Tre till fyra tuffa europeiska konkurrenter. Men det har som sagt börjat röra på sig och Northvolt är ett av åtminstone tre-fyra europeiska initiativ som är igång. Det finns dessutom flera som tycks ha kommit en bit längre än det svenska. Under hösten 2017 tog LG Chem ett första spadtag för en batterifabrik i Polen och både Daimler och tyska konsortiet Terra-E har fabriker på gång. Lite i skymundan finns det till och med de som kommit ännu längre. Akasol heter ett bolag som redan fått igång sin produktionsanläggning i Langen, söder om Frankfurt. Initialt ska man producera högprestandabatterisystem för 3 000 hybrid- eller elfordon. Man har också redan kontrakt med två ledande busstillverkare – oklart vilka – och de närmaste åren ska man leverera batterier till 10 000 bussar.

146 miljoner från Energimyndigheten. Alltnog, Peter Carlsson har fått fart på Northvolt-projektet. På kort sikt behöver han en miljard kronor för att kunna gå vidare och har som sagt kommit en bit på väg. Carlsson vill dock inte uppge hur stora investeringsbelopp som säkrats.

Dagens beviljade 146 miljoner från Energimyndigheten är en viktig post i detta.

Pengarna ska användas till att bygga och driftsätta en pilotanläggning för tillverkning av litiumjonbatterier i Västerås. Vid anläggningen förväntas cirka 100 personer arbeta. Till det kommer personal för forskning och utveckling.

Peter Carlsson och Scaniachefen, Henrik Henriksson. ”Vi ser att ett partnerskap med Northvolt kommer att ge oss möjlighet att genensamt bygga upp en kunskap kring batteriutveckling,” säger Henriksson.

Scania satsar 100 miljoner. När det gäller Scania så handlar investeringen om närmare 100 miljoner kronor. Batterier för tunga lastbilar är målet för lastbilstillverkaren. Bolagen ska samarbeta vid Northvolts planerade forskningscenter i Västerås för att utveckla batterier till tunga fordon. I ett andra steg kan Scania komma att köpa battericeller från Northvolts planerade produktionsanläggning i Skellefteå.
– Det här är en del av vår hållbarhetsresa. Vi vill ställa om hela transportsektorn och då finns det olika vägar att gå. Elektrifiering är en av dem. Vi ser att ett partnerskap med Northvolt kommer att ge oss möjlighet att genensamt bygga upp en kunskap kring batteriutveckling, säger Scaniachefen, Henrik Henriksson.

Sammantaget tycks Peter Carlsson ha lyckats följa sina planer väl.
– Vi tänker att sätta igång med byggnationen under våren. Ambition är att kunna installera processutrustning i början av nästa år. Det innebär att vi kan börja bygga batterier i början av 2019, säger han.
Om allt går som planerat, planerar  man för att Northvolts anläggning ska kunna uppnå en årlig produktionskapacitet på 32 GWh baserat på en investering om 4 miljarder euro. I en första runda är planen att uppnå 8 GWh per år via den ”förproduktionslinje” som kan komma att startas under andra halvåret 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title