Annons

FABRIKSAUTOMATION: Schneider Electrics nya mjukvara ett steg i en ny riktning med standards i fokus

Jan Kaihøj menar vidare att stängda automatiomationsplattformar hämmar utvecklingen. En klok ståndpunkt, inte minst för att de inte tillåter den bästa tekniken, innebär utmaningar för integration av tredjepartskomponenter och är dyra att uppgradera och underhålla.
Generellt har också informationstekniken, med några få undantag, gått mot öppna plattformar, men samma sak kan inte sägas om industriell teknik, noterar han.

Jan Kaihøj, Schneider Electric.

– Industrin har drabbats av bristande anpassningsförmåga och interoperabilitet. Det hämmar innovation. Vi på Schneider Electric menar att det är dags för modiga initiativ inom industriell automatisering och uppmanar användare, leverantörer, OEM, systemintegratörer och totalentreprenörer (EPC) inom hela branschen att implementera universell automatisering.

UNIVERSELL AUTOMATISERING
I Schneiders värld är ”plug and play” en avgörande poäng för universell automatisering. Med detta menar man att snabbimplementerade programvarukomponenter, som bygger på IEC61499-standard och som löser specifika kundproblem på ett beprövat sätt, är en bärande pelare. Implementeringen av ett IEC61499-baserat standardiserat automatiseringsskikt ger obegränsade möjligheter för tillväxt och modernisering inom hela branschen.
Genom att utöka funktionerna i befintliga IEC61131-baserade system och införa en modell som liknar appbutiker för komponenter inom automatiseringsprogramvara, tror Schneider Electric att fler kommer kunna utvecklas i linje med den fjärde industriella revolutionen. När fördelarna blir uppenbara tror Schneider Electric att andra leverantörer kommer att implementera denna automatiseringsstrategi och att slutanvändarna dessutom kommer att kräva det från automatiseringsleverantörer och ekosystem.

TRANSFORMERAR INDUSTRIELL VERKSAMHET
Schneider Electrics lansering av EcoStruxure Automation Expert ligger i linje med en idag vanligt förekommande global vision kring automatisering.
Detta första universella automatiseringserbjudande som bygger på IEC61499-standarden innebär starten för en ny era av mjukvarucentrerad, interoperabel industriell automatisering, menar Peter Herweck, EVP för industriell automation, inom Schneider Electric
– IT-branschen har insett fördelarna med öppna driftsplattformar, säger han och fortsätter; I industriella automationsmiljöer har man ofta gjort ett bra jobb med att leda industrin dit vi är idag, men de kan inte ge den smidighet och motståndskraft som behövs för modern industriell verksamhet. För att förverkliga löftet om den fjärde industriella revolutionen måste vi se över vår teknikmodell genom att öppna våra plattformar, koppla bort programvara från hårdvara och förbättra systemets smidighet och skalbarhet.

EcoStruxure Automation Expert bygger på standarden IEC61499.


MER OM ECOSTRUXTURE AUTOMATION EXPERT
EcoStruxure Automation Expert är en ny kategori av industriellt automatiseringssystem som bygger på standarden IEC61499. Några punkter värda att framhålla i EcoStruxure Automation Expert är:

 1. Att den möjliggör utvecklingen av automationsapplikationer med hjälp av tillgångscentrerade, bärbara, beprövade programvarukomponenter, oberoende av den underliggande hårdvaran
 2. Låter användaren distribuera applikationer till valfri systemhårdvara – distribuerad, centraliserad eller båda – med minimal eller ingen ytterligare programmeringsinsats.
 3. Förenklar skapandet av automatiseringsapplikationer som samverkar med IT-system.
  Den första lanseringen av EcoStruxure Automation Expert stöder traditionella automatiseringsplattformar, som ModiconTM PLC:er, AltivarTM Variable Speed Drives och PC. För första gången kan komplexa styrenhetsalgoritmer för flera enheter programmeras och distribueras till drivenheten utan behov av en central PLC. En virtuell mjukvarukontroll som körs i Docker-drivna Linux-behållare stöder distribuerade informations- och styrsystem i avancerade edgemiljöer.

  MODELLERING AV TILLGÅNGAR
  Vidare: CATs (Composite Automation Types) används för att modellera tillgångar genom att kombinera funktioner för realtidsstyrning med andra aspekter, såsom maskingränssnittet. Detta tillgångscentrerade tillvägagångssätt ger kostnads- och prestandavinster och frigör tid för ingenjörer att arbeta innovativt – genom att automatisera visst arbete och eliminera dubbelarbete i olika verktyg. En jämförelse mellan EcoStruxure Automation Expert och dagens automatiseringssystem har visat att denna nya lösning bidrar till att minska utförandetiden med två till sju gånger.
  EcoStruxure Automation Experts stöd för best practice inom IT möjliggör effektivisering av resurser och personalstyrka med avancerad teknik som prediktivt underhåll, digitala tvillingar med mera. Systemet minskar också de totala ägandekostnaderna genom att integrera äldre system med en så kallad wrap-and-reuse-metod.
  – EcoStruxure Automation Expert är det första steget i resan mot universell automatisering, säger Fabrice Jadot, senior VP för ”next generation automation”, på Schneider Electric. För att förverkliga potentialen i nästa generation industri måste vi börja tänka nytt. Att arbeta för gemensamma, öppna standarder är viktigt för att säkerställa interoperabilitet hos olika leverantörer och sömlösa gränssnitt från försörjningskedjan till tillverkning, produktion och till sist slutkunden. Nu är det dags för alla leverantörer att börja använda öppna implementeringar med kod- och funktionsportabilitet för att bli mer uppkopplade. Idag tar vi första steget i en ny riktning. Vi bjuder in industriella utvecklare att skapa sina egna programvarukomponenter och lösningar som bygger på IEC61499-standarden, som enkelt kan samverka med EcoStruxure Automation Expert.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title