Annons

Fin utmärkelse till svenska Eurostep:
Ett av 2017 års mest innovativa företag

Svenska utvecklaren av PLM-lösningar baserade på standards, Eurostep, har blivit utsett till ett av 2017 års mest innovativa företag av CIO Bullentin. Det som renderat CEO Håkan Kårdén och hans medarbetare en plats i detta sammanhang är bolagets mjukvara, ShareAspace. Så här skriver CIO Bullentin: "Företaget tillhandahåller en innovativ programvara med lösningar för säkert samarbete över produktlivscykeln (PLM). Med stor potential för förbättrad hantering av produktinformation har Eurostep genomfört en imponerande resa inriktad på att skapa säkra lösningar för samarbetet mellan företag och organisationer."

Eurostep är välkänt bland VF/PLM&ERP News läsare sedan många år. Bolaget grundades 1994 av Kårdén och fem kollegor från dåvarande företaget Digital Equipment. Tillväxten har varit kraftfull och man har i dagsläget 80 anställda och kontor i Sverige (HK), Storbritannien, Frankrike, Finland och Tyskland. På kundlistan finns företag som Volvo, Svenska Försvaret, FMV, BAE Systems, Motorola, US Army och Franska Armén. Kunderna hittar man företrädesvis inom industri och organisationssegment som aerospace & defense, automotive, tillverkning, energi och AEC (Architecture, Engineering, Construction).

Som konstaterades i ingressen är säker och långsiktigt hållbart samverkan huvudpoängen med bolagets mjukvarusvit. Till bakgrunden hör att de traditionella PLM-leverantörerna ofta erbjudit mycket komplexa produkter; ”lösningar som haft en tendens att innehålla upplägg som i första hand varit avsedda för internt bruk och inte varit utformade för externa företagsnätverk, joint ventures och annat”, skriver CIO Bullentin. Det är här Eurostep kommit in på banan i och med lanseringen av en out-of-the-box-lösning som förbättrar samarbetsmöjligheterna.

Löser problemet med proprietära format. En del av problematiken på PLM-området har varit de utvecklare som satsat hårt på proprietära format. Något som för med sig  risker som att produktdata blir ”inlåsta”, svåra att byta ut eller hopplösa att använda i samverkan med andra. Eurostep har adresserat detta och har genom deltagande i utvecklingen av internationella standarder (STEP och PLCS) ”programmiserat” dessa inom ramen för ShareAspace. Därmed har man fått fram lösningar för datautbyte och delning som bygger på standardformat som alla kan läsa och som håller över tid. Världen förändras, dataformaten också, och en del av problemställningen handlar om att kunna säkra format och kompabilitet som håller över tid. Ett flygplan, exempelvis, ska inte bara produktutvecklas, det ska tillverkas, underhållas, repareras och annat. Därför måste produktdata ha en långsiktig integritet och vara relevanta för användning uppemot 50-60 år.

Detta är basen för Eurosteps produkt ShareAspace.

Lösningen adderar möjligheten att inte bara säkra formatens läsbarhet, utan kan också i förlängningen tillse att samarbetspartners över en produkts livscykel kan upprätthålla och kommunicera kring befintliga system och processer.

Eurostep och deras affärspartners kompletterar ShareAspace-produktpaketet med specialiserade tjänster. Och man har som sagt fått flera utmärkelser, inklusive erkännanden som Microsoft Global Partner Award och en av marknadens fem mest ”Cools Vendors” av analytikern Gartner.

Så är mjukvaran uppbyggd. ShareAspace består av följande moduler: InReach, InControl och InLife. InReach syftar till samarbete mellan aktörer som behöver dela teknisk information (PLM, ERP, MRO, etc.) med partners, leverantörer och kunder. InControl hjälper till att automatisera samarbetet med dataspridning över flera system med hjälp av masterdatahantering (MDM). InLife hanterar produktinformation relaterat till produkter i drift.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title