Annons

Förändringar i toppen på Saab Kockum – Wieslander får gå

Efter fyra år som chef för försvarskoncernens, Saab, affärsområde Kockums lämnar Gunnar Wieslander VD-skapet.
Förändringen beror enligt Saabs koncernchef, Micael Johansson, på att ett ny typ av ledarskap behövs när bolaget nu går in i en betydande produktionsfas.

I en pressrelase skriver bolaget att, ”sedan Saab tog över verksamheten i Malmö och Karlskrona har svensk militär varvskapacitet byggts om och följaktligen har Saab etablerat en stark marknadsposition.” Utvecklingsmässigt betyder detta att verksamheten nu går in i en betydande produktionsfas. I skenet av detta, ”håller Saabs VD och koncernchef Micael Johansson och Gunnar Wieslander med om att ett nytt ledarskap behövs,”, heter det vidare.

Gunnar Wieslander lämnar rollen som chef för affärsområdet Kockums och Saabs koncernledning idag, men står till Saabs förfogande under en övergångsperiod.

Rekryteringen av en ersättare har påbörjats.

Enligt DIs nätupplaga har Kockums under den senaste tiden haft problem med svag orderingång och har haft den lägsta omsättningen bland Saabs affärsområden under flera kvartal. ”Senaste kvartalet omsattes 690 miljoner kronor, och rörelseresultatet uppgick till 21 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 3 procent,” skriver DI.

Gunnar Wieslander har tidigare varit chef för första ubåtsflottiljen och var statssekreterare i Reinfeldts regering.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title