Annons

Fortsatt uppåt för IFS: ”Nya FSM 6 blir stark drivkraft framöver”

IFS nye chef, Darren Roos, har fått en bra start. För ett par veckor sedan kunde han lansera bolagets nya starka ERP-, EAM- och fältservicelösningar i och med släppet av programsviten Applications 10 under bolagets World Conference i Atlanta, USA. Idag kommer nya goda besked när Roos rapporterar siffrorna för IFS första kvartal 2018:
- Vi gör ett excellent valutajusterat resultat med en 15-procentig tillväxt under kvartalet jämfört med samma period ifjol, konstaterar Roos nye chef,Darren Roos och tillägger att, ”Detta visar vilken framgång vår strategi är och jag noterar samtidigt att en anmärkningsvärd stor del av våra molnbaserade intäkter kommer från förra årets köp av WorkWave, vars produkter i huvudsak består av just molnintäkter”.

Den nye IFS-chefen säger vidare att han ser en stor potential för fortsatt kraftfull tillväxt, inte minst när det gäller molnrelaterade intäkter där bolaget för första kvartalet kunde notera en sexfaldig intäktsökning jämfört med fjolårssiffrorna.
Han pekar också på att man räknar med att bolagets fältservicelösning (IFS Field Service Management), som lanserades i version 6 under konferensen i Atlanta nyligen, kommer att fungera som en stark drivkkraft i affärerna under årets resterande kvartal.
– Vi räknar med att IFS Field Service Management 6 kommer att dra bra både ifråga om kunder som uppdaterar och ifråga om nyförsäljning, skriver Roos i sin första kvartalsrapport för det svenska ERP-bolaget.

Unikt hög uppgraderingssiffra. Klart är också att IFS har en mycket vass ”track record” när det gäller uppgraderingar. Bolagets förra version 9 av Applicationssviten uppdaterades i en ovanligt stor omfattning. Analytikern från ARC, Ralph Rio, sa i samband med detta till PLM&ERP News att den 25-procentiga uppgraderingsnivå bolaget nådde med ”nian” inom en 18-månadersperiod från lanseringen 2015 när det gäller version 9, “är unik för ERP-branschen.”

Hur det går med version 10 och Field Service Management 6-lösningarna (FSM) återstår att se. Om den senare ska hur som helst konstateras att det också här, precis som när det gäller ERP-mjukvaran, handlar om omfattande förbättringar.

Genom IFS pilotprogram har bland annat Eickhoff, en ledande tillverkare av utrustning inom gruvindustrin, vindturbiner och andra industriella tillämpningar, haft möjlighet att använda IFS Field Service Management 6.
– Som en leverantör av kritisk utrustning ser vi fältservice som en grundkompetens och en konkurrensfördel, säger Dietmar Schmitz, Head of Product Development Service på Eickhoff. Därför behövde vi en lösning för att kunna hantera över 6,5 miljoner delar i komplexa innehållslistor spritt över 15 000 beställningsenheter. IFS FSM 6 ger oss ett engagerande och effektivt verktyg för att möjliggöra detta.

De viktigaste punkterna ut när det gäller FSM, version 6:
* Ny användarupplevelse (UX): Precis som när det gäller Applications 10 så har man ett helt nydesignat, responsivt användargränssnitt. Detta innebär att IFS FSM 6 kan köras i alla webbläsare, på alla enheter, när som helst. Det nya gränssnittet erbjuder användarorienterade och intuitiva interaktionsmönster samt moderna grafiska element med bland annat högupplösta diagram och tabeller.
* Betydande prestandaökning i IFS Planning & Scheduling Optimization (PSO): Komponenten IFS PSO ger en ökning i processprestanda med 50 % på Microsoft Azure. Utöver det har det maximala antalet aktiviteter som kan hanteras i Dynamic Scheduling Engine – som säkerställer en mer dynamisk och responsiv processbearbetning – utökats betydligt.
* Nästa generations anpassningsbarhet: IFS FSM 6 har skrivits med ett helt nytt scriptspråk som ger kunderna möjligheten att konfigurera datafält, arbetsflöden och användarbeteenden. Det eliminerar behovet för kostsamma konfigureringar och ger större flexibilitet samtidigt som mjukvaran alltid hålls uppdaterad.
* Viktiga funktionsförbättringar: IFS FSM 6 introducerar även betydande nya funktioner och uppgraderingar av befintlig funktionalitet. Bland annat utökad flexibilitet vid schemaoptimering, hantering av garantiärenden, mobil synkronisering och förbättrat gränssnitt.
* Betala och implementera med ännu större flexibilitet: Kunder kan nu välja att implementera IFS FSM 6 som en ren fleranvändarlösning på Microsoft Azure, som en molntjänst eller som en lokal installation. Den typen av flexibilitet ger även kunder valmöjligheter i hur de betalar: en engångsavgift eller en månadsbaserad prenumerationsavgift.

”Valfrihet är bra.” – Med denna uppdatering utökar vi vårt kunderbjudande ytterligare, men fortsätter samtidigt att förse kunder med möjligheten att välja vilken funktionalitet de vill implementera och hur, oavsett om det är i molnet eller lokalt. Valfrihet är bra och med IFS kan kunden välja själv det som är mest logiskt för deras företag. Denna flexibilitet kombinerad med vår branschledande funktionalitet gör IFS mjukvara till den mest kompletta, uppkopplade fältservicelösningen på marknaden, säger Mark Brewer, IFS ”global industry director” för service.

Första kvartalets, 2018, nyckeltal. Slutligen några nyckeltal för IFS första kvartal 2018 (jan-mars):
•   Licenstillväxt: Intäkterna (valutajusterade) upp från 171 till 177 miljoner, plus 5 procent jämfört med Q1 2017.
•   Underhållsintäkterna landade på 382 att jämföra med 2017 års siffra: 350 miljoner, plus 11 procent valutajusterat.
•   Konsultintäkerna minskade dock något – från 429 miljoner 2017 Q1 till årets 411 miljoner kronor.
•   Molnrelaterade intäkter ökade från 19 miljoner 2017 Q1 till 121 miljoner nu (här betydde köpet av WorkWave mycket då man detta år kunde konsolidera med dessa.
•    Nettointäkterna totalt stannade på dryga miljarden svenska kronor: 1 091 miljoner jämfört med 2017 års Q1, 969 miljoner. Ökning: Plus 15 procent.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title