Annons

”Fullskalig produktionslina”: IFS roll på Chalmers innovationslab

I förra veckan rapporterade PLM&ERP News om invigningen av Chalmers nya innovationslab ”för den fjärde industriella revolutionen”. PLM och Industry 4.0 är ett fokus i denna välkomna satsning på att vässa industrins digitala kompetens och konkurrenskraft. Av detta ska man inte förledas att tro att satsningen bara involverar sånt som PLM-spelare, automationsföretag och robotutvecklare – här finns också representerat proaktiva företag inom ERP-området. Svenska IFS och bolagets Applicationslösning spelar t ex en nyckelroll på det nya labbet.
– I högsta grad, säger Tobias Persson, Lead IoT Innovation Services på IFS. Vi vill i ett första steg visa vad som kan åstadkommas inom Industri 4.0. Här används IFS Applications för att skapa och lägga tillverkningsorder, medan vår IoT Business Connector löpande samlar in data från maskinerna på linan. Datan ger oss information om mikrostopp, avvikande cykeltider eller andra anomalier. Med dataanalys kan vi sen styra åtgärder eller tillsyn och styra produktionen till att bli än mer effektiv.

Till bakgrunden hör att Stena Industry Innovation Laboratory, SII Lab, är ett 1 000 kvadratmeter stort lab på Chalmers campus Lindholmen. Här samsas allt från IoT-, VR- och AR-lösningar till samarbetande robotar och framtidens tillverkning för att göra Sverige till en ledande spelare i den nya industriella tidsåldern. Montörer, operatörer och produktionsutvecklare kan utnyttja sin kreativitet och utföra sitt arbete bättre med hjälp av till exempel VR, 5G och samarbetande robotar. Det är ett sätt att betrakta innehållet i konceptet, men i sin mest revolutionära och utvecklade form lär en hel del annat ingå. Vi talar kort sagt om en efterlängtad testbädd för industrin.

Integration mot PTCs ThingWorx. En av avdelningarna i det nya innovationslabbet undersöker möjligheterna kring framtidens tillverkning, där ERP-spelaren IFS alltså spelar en nyckelroll. Man jobbar fram en fullskalig tillverkningslina för att producera 3D-printade drönare. Lösningen bygger på automatiserade processer för allt från inhämtning av råmaterial till tillverkning och kvalitetskontroll och små, självkörande truckar kommer att frakta material mellan rummen i labbet.

Order- och produktionsplanering sköts i IFS Shop Floor Workbench, men även IFS IoT Business Connector spelar en viktig roll. Med integration mot befintlig maskinpark via Thingworx IoT-plattform, kan all tänkbar data om produktionen samlas in och kommuniceras vidare. Maskinens specifika inställningar laddas ner då tillverkningen startas och utfallet återförs till Shop Floor Workbench löpande.

Framtidens digitaliseringsexperter. – Ungdomar, studenter, forskare och företag – alla kommer att kunna dra nytta av labbet. Både stora och små företag har möjlighet att pröva nya idéer och teknik tillsammans med forskare på den här unika, öppna mötesplats som Chalmers nu erbjuder. Här skapas innovationer och nya affärsmodeller, säger professor Johan Stahre som tillsammans med docent Åsa Fasth Berglund är ansvarig för Chalmers nya satsning på industriell digitalisering.

– Här utbildar vi även framtidens ingenjörer och digitaliseringsexperter. Vi räknar med att labbet kommer att öka hastigheten i den svenska industrins digitalisering, tillägger docent Åsa Fast-Berglund.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title